gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Cernavodă – Informare proiect „lucrări de infrastructură la cartier de locuințe zona sere (străzi, trotuare, rețea alimentare cu apă, rețea canalizare menajeră și pluvială, rețele termice, rețea de iluminat public) – continuare lucrări – rest de execuție FazaPT + CS + DDE”

Avatar photo by

Primăria Cernavodă a atribuit firmei Sirius Proiectare Studii SRL contractul servicii de elaborare proiect tehnic, detalii de execuție și asistență tehnică Rest de executat.

Atribuirea s-a făcut prin cumpărare directă.

Costul achiziției este estimat la 206.000 lei.

Potrivit caietului de sarcini, obiectivul de investiții este „lucrări de infrastructură la cartier de locuințe zona sere (străzi, trotuare, rețea alimentare cu apă, rețea canalizare menajeră și pluvială, rețele termice, rețea de iluminat public) – continuare lucrări – rest de execuție FazaPT + CS + DDE”.

Serviciile de proiectare cuprind: actualizare deviz general rest de executat si Deviz General total; releveu topografic al zonei; Proiect pentru executarea lucrărilor de construire pentru rest de executat și pentru lucrările suplimentare; Proiectul tehnic rest de executat și pentru lucrările suplimentare inclusiv planuri; Asistența tehnică pe perioada execuției lucrărilor.
Documentația va cuprinde lucrări rest de executat pentru următoarele categorii de lucrări: sistematizare verticală; rețele de conducte alimentare cu apă și canalizare; rețele electrice – iluminat exterior și comunicații; terasamente stradă.
Lucrări suplimentare: Terasamentele; Schimbarea cotei conductei de canalizare menajere și a SPA; Refacere strat de beton în jurul stâlpilor de iluminat; Subtraversare nouă în zona bazinului de retenție; Refacerea probelor la rețeaua de conducte.

Anunțul a apărut în SEAP la data de 31 mai.

Primăria Cernavodă – Informare proiect „lucrări de infrastructură la cartier de locuințe zona sere (străzi, trotuare, rețea alimentare cu apă, rețea canalizare menajeră și pluvială, rețele termice, rețea de iluminat public) – continuare lucrări – rest de execuție FazaPT + CS + DDE”

You may also like

article-image
Administrație

Primăria Rasova – Informare contract „Delegare a gestiunii activităților de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale în Comuna Rasova județul Constanța“

Comuna Rasova, ca autoritate contractantă, a atribuit contractul „Delegare a gestiunii activităților de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale în Comuna Rasova județul Constanța“, achiziția fiind atribuită prin anunț de atribuire la...