gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Medgidia – PROIECTUL ORDINII DE ZI privind ședința ordinară din data de 25 mai 2023, ora 16:30

Avatar photo by

PROIECTUL ORDINII DE ZI
privind ședința ordinară din data de 25 mai 2023, ora 16:30

PROIECTE DE HOTĂR RI:
Proiect de hotărâre nr. 95/15.05.2023 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al municipiului Medgidia și al bugetelor instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, precum și a situațiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, la 31.12.2022.
Proiect de hotărâre nr. 96/15.05.2023 privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al municipiului Medgidia și al bugetelor instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, precum și a situațiilor financiare, la 31.03.2023.
Proiect de hotărâre nr.108/24.05.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, județul Constanța, pe anul 2023.
Proiect de hotărâre nr. 99/16.05.2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 4.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului.
Proiect de hotărâre nr.107/24.05.2023 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 10.000.000 lei.
Proiect de hotărâre nr. 86/11.05.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale Medgidia, pe anul 2023.
Proiect de hotărâre nr. 85/11.05.2023 privind suplimentarea numărului de burse pentru anul școlar 2022 – 2023, care se vor acorda elevilor unităților de învățământ din municipiul Medgidia, județul Constanța.
Proiect de hotărâre nr. 87/12.05.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 1195 mp, situat în municipiul Medgidia, sat Valea Dacilor, str. Medgidiei, nr. 21, jud. Constanța, având număr cadastral 108484 și înscris în C.F. nr. 108484, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
Proiect de hotărâre nr. 88/12.05.2023 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 183 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110964 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110964, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 3C, jud. Constanța.
Proiect de hotărâre nr. 89/12.05.2023 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului construcție și teren, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110968 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110968, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 3D, jud. Constanța.
Proiect de hotărâre nr. 90/12.05.2023 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 17 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110974 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110974, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Kemal Agi Amet, nr. 42 Bis, jud. Constanța.
Proiect de hotărâre nr. 91/12.05.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 198/2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile – terenuri situate pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, în sensul radierii poziției nr. 9 din Anexa la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 11367/17.10.2022.
Proiect de hotărâre nr. 92/12.05.2023 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 1000 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110868 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110868, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Silozului, nr. 109 B, Lot 3/1, jud. Constanța.
Proiect de hotărâre nr. 93/12.05.2023 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 939 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110869 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110869, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Silozului, nr. 109 B, Lot 3/2, jud. Constanța.
Proiect de hotărâre nr. 94/12.05.2023 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 70 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110966 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110966, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Lt. Oprea Hârâciu, nr. 14 Bis, jud. Constanța.
Proiect de hotărâre nr. 97/15.05.2023 privind aprobarea repartizării unei unități locative situată în bloc ANL din municipiul Medgidia, județul Constanța.
Proiect de hotărâre nr. 98/16.05.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 67 mp, situat în municipiul Medgidia, str. Independenței, nr. 14B, jud. Constanța, având număr cadastral 106045 și înscris în C.F. nr. 106045, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
Proiect de hotărâre nr. 100/16.05.2023 privind aprobarea documentației de urbanism „ELABORARE P.U.Z. – Reglementare imobil situat în satul Valea Dacilor, str. Gării, nr. 40, jud. Constanța, identificat cu număr cadastral 103066”.
Proiect de hotărâre nr. 102/17.05.2023 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile situate pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 6041/17.05.2023.
Proiect de hotărâre nr.103/23.05.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Renovare integrată a Muzeului de Artă Lucian Grigorescu din municipiul Medgidia, județul Constanța”.
Proiect de hotărâre nr.104/23.05.2023 privind aprobarea delegării dreptului de depunere a Cererii de finanțare a proiectului „Dotarea cu microbuze electrice pentru elevi a unităților de învățământ preuniversitar care funcționează în localitățile eligibile de pe raza Județului Constanța” Componenta C15: Educație, Investiția 10: „Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi”, finanțat din bugetul Ministerului Educației, prin Programul Național de Redresare și Reziliență de către UAT Județul Constanța, Consiliul Județean Constanța.
Proiect de hotărâre nr.105/23.05.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 203/2022 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 243/2022, privind proiectul „Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Medgidia, județul Constanța”.
Proiect de hotărâre nr.106/23.05.2023 privind declararea ca bunuri de uz și interes public local a unor bunuri imobile.

Primăria Medgidia – PROIECTUL ORDINII DE ZI privind ședința ordinară din data de 25 mai 2023, ora 16:30

You may also like