gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Năvodari –  Raport de activitate săptămâna  15 – 19 mai 2023

Avatar photo by

 

  Raport de activitate săptămâna  15 – 19 mai 2023

POLIȚIA LOCALĂ

 • 82 sesizări telefonice primite și rezolvate prin apel 112 și Whatsapp
 • 10 sancțiuni contravenționale constatate/aplicate
 • Activități specifice privind verificarea parcurilor Central, Tineretului, Ion Dobre, Front canal, Țara Piticilor și a spațiului verde de la Piața de Pește = zilnic
 • Verificarea respectării traseelor, mijloacelor de transport public de persoane ce operează pe raza orașului, precum și respectarea de către participanții la trafic a dispozițiilor legale privind oprirea și staționarea = zilnic
 • 37 verificări în bazele de date ale M.A.I auto/persoane
 • 80 verificări auto peste 3,5 tone tranzit prin U.A.T. Năvodari
 • 7 procese verbale trimise spre afișare, 12 procese verbale trimise spre executare silită în alte localități, 7 sancțiuni contravenționale comunicate la domiciliu, 3 implementari procese-verbale abateri rutiere
 • 29 persoane juridice și 21 persoane fizice au fost verificate de pe raza orașului Năvodari
 • 14 petiții înregistrate
 • 1 somație înregistrată

S.P.C.L.E.P 

 • 121 cereri pentru eliberarea actelor de identitate
 • Au fost întocmite 1 act de naștere, 3 acte de casatorie și 9 acte de deces 
 • Au fost deschise 4 anexe pentru deschiderea procedurii succesorale

SERVICIUL TAXE ȘI IMPOZITE

 • Total chitante emise 1071 din care 330 la ghiseu cu numerar, 158 la ghiseu cu POS, 97 prin Etax, 486 ordine de plata operate

Declaratii de impunere operate in sistem 

 • 424 declarații cladiri persoane fizice și juridice
 • 218 declarații auto persoane fizice și juridice
 • 548 declarații teren persone fizice și juridice
 • 208 declarații de taxa de salubrizare
 • 262 modificari/completari de roluri persoane fizice și juridice
 • 5 dosare de scutire plata persoane cu disabilități
 • 58 amenzi contravenționale operate în sistem
 • 62 adrese de înființare proprie pe venituri persoane fizice
 • 54 adrese diverse

URBANISM

 • Au fost întocmite 24 de Certificate de Urbanism
 • Au fost întocmite 15 Autorizații de Construire
 • Au fost soluționate 9 adrese de corespondență
 • Au fost întocmite 9 Certificate de Atestare a Edificării Construcției
 • Au fost întocmite 4 Procese Verbale de Recepție
 • Au fost întocmite 8 înștiințări privind valoarea finală a lucrărilor 
 • Au fost întocmite 13 adeverințe de Nomenclator Stradal

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

 • Au fost întocmite 66 de avize funționare agenți economici
 • Au fost întocmite 2 procese verbale de recepție
 • Au fost întocmite 4 de contracte de concesiune
 • Au fost întocmite 15 autorizații de parcare
 • A fost întocmit 1 acord de intabulare
 • Au fost înregistrate 28 de corespondențe externe

GOSPODĂRIE COMUNALĂ

 • Plantat flori de sezon
 • Lucrări de întreținere mobilier urban și locuri de joacă
 • Montat rulou gazon zona Tașaul
 • Pregătit teren în vederea plantării florilor de vară

JURIDIC

 • Derularea pe rolul instanțelor de judecată a 31 dosare
 • 51 comunicări de hotărâri judecătorești, citații – inștiințări termene și solicitări ale   instanței
 • 31 adrese de corespondență internă și 11 către alte instituții și cetățeni
 • 37 contracte avizate de legalitate

AUDIT

 • Studierea legislației, a ghidurilor și procedurilor, specifice activității de audit, precum și a celor dedicate desfășurării misiunii de audit SNA 2021-2025, aprobată prin H.G. nr. 1269/2021;
 • Documentare și întocmire documente specifice intervenției la fața locului: Interviu, Liste de verificare, TESTE, în cadrul misiunii de audit ce se desfășoară în prezent.
 • Instruire profesională individuală, conform Anexa1.

TERMICA

 

 • Scarificare și împietruire alei cimitir  
 • Marcaje parcări strada D13 
 • Asfaltare în urma intervențiilor RAJA, strada Tașaul
 • Asfaltare alei cimitir

CLUB SPORTIV NĂVODARI

 • Secția de kempo– 12 sportivi de la CS Năvodari participă vineri, 19 și sambătă, 20 mai, în Sala Polivalentă din București la Cupa Shin Dojo. Antrenor Marcel Jipeanu.

 

 • Secția de rugby–  sâmbătă, 20 mai, ora 11, stadionul Flacăra, CS Năvodari – Știința Petroșani, meci din Liga Națională de Rugby, grupa a 2-a. Antrenori Cristian Husea, Cornel Suciu, Virgil Năstase.

 

 • Secția de fotbal–  Juniori D3: miercuri, 17.05. ora 18, C.S. Năvodari – Sporting Năvodari, Antrenor: Marius Dinicu;
 • Juniori C2: sâmbătă, 20.05. ora 8,30 C.S. Năvodari – Sporting Năvodari, teren „Chimia”, Antrenor: Ciprian Cazan;
 • Juniori A1: sâmbătă, 20.05. ora 11:00, Sparta Techirghiol – C.S. Năvodari, Antrenor: Florin Adam;
 • Seniori: sâmbătă, 20.05. ora 13:00, Sparta Techirghiol – C.S. Năvodari, Antrenor: Constantin Funda;
 • Grupa 2013-2014: sâmbătă, 20.05. ora 13,30, C.S. Năvodari – Academia Hagi, teren „Chimia”, Antrenor: Cristian Mihăilă.

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Compartimentul Beneficii de Asistenţă Socială

 

 • s-au distribuit 96 pachete cu ajutoare alimentare în cadrul Programului operaţional ajutorarea persoanelor defavorizate 2018-2021 (pentru persoanele încadrate în grad de handicap);
 • s-au efectuat 75 anchete sociale privind reevaluarea beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinţei si supliment lunar pentru energie cf Legii nr. 226/2021 privind consumatorul vulnerabil;
 • s-au eliberat adeverinţe (de vechime, pentru eliberarea acordului de la DGASPC, medic) la solicitarea asistenţilor personali; 
 • s-au primit 7 dosare alocaţie de stat şi 5 dosare indemnizaţie creştere copil;

Protecția Copilului:

 

 • 3 adrese noi primite de la DGASPC/Unitate  școlară, cu privire la solicitarea de anchete sociale privind situația unei  mame minore, adresa verificare situație minore cu suspiciune de trafic de minore și adresa scoală privind verificarea la domiciliul a 15 elevi aflați în risc de abandon școlar;
 • 3 adrese de răspuns către DGASPC Constanța referitoare la: anchete sociale privind situație minori ucraineni proveniți din zona de conflict și însoțiți de rude, privind situație minor  cercetat pentru infracțiunea de furt; 
 • 3 vizite în teren în vederea efectuării anchetelor și  redactarea rapoartelor de vizită aferente;
 • actualizarea situației nominale a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, 2 vizite in teren si obținerea declarațiilor părintelui revenit in tara.

Autoritate Tutelară:

 

 • 8 adrese noi primite de la Judecătorie/Notariat/Parchet cu privire la efectuarea anchetelor psihosociale in dosarele având ca obiect: divorț cu minori, tutelă specială/consiliere judiciară, instituire curatele minori;
 • 6 anchete sociale întocmite si transmise instituțiilor solicitante; 
 • 3 vizite în teren în vederea efectuării anchetelor sociale solicitate;
 •  relații cu publicul în domeniul autorității tutelare la sediul instituției dar și telefonic pentru acordare informare și consiliere socială  privind modalitatea de menținere a legăturii cu minorul, stabilire curator minor, modalitatea legală privind autorizarea actelor privind minorul (de către instanță de judecată). 

Protecția Persoanelor cu Handicap

 • s-au efectuat vizite în teren și efectuare anchete sociale pentru copii în vederea încadrarii/reîncadrarii în grad de handicap/orientării școlare și profesionale, monitorizarea copiilor cu dizabilități, rapoarte vizită/conv.tel./întrevederi și reevaluarea asistenților personali din oficiu (6 cazuri.);
 • s-au efectuat vizite în teren și efectuare anchete sociale în vederea încadrarii/reîncadrarii în grad de handicap a adulților la solicitarea acestora (18 cazuri.);

 

Centru de zi pentru copii (CZC)

 

 • În prezent, se află în evidența centrului 32 de beneficiari, din care 7 sunt incluși pe grupa gimnazială, iar  24  pe grupa primară, 5 pe consiliere psihologică
 • La data prezentă un numar de 10 copii, însotiti de personalul de specialitate si un parinte, participa la evenimentul Festivalul de Teatru Scolar ”Niste tărani” Valeni, jud. Olt. Deplasarea a fost posbila si cu sprijinul companiei Rompetrol Rafinarie Năvodari asigurandu-ne transportul pentru perioada 19 -21 mai 2023.
 • Reevaluări dosare beneficiari – întalnire echipa multidisciplinara pentru reevaluarea situatiei conform planificarii: 1 fisa de evaluare, 1 PPI, 2 PEP, 1 fisa de servicii; lucru pe dosarele de servicii ale beneficiarilor
 • Derularea programului de activități educationale adaptat perioadei școlare, împarțit în două grupe: 09:00 – 12:00 ciclul gimnazial

                    12:00 – 15:00 ciclul primar. 

 • S-a acordat sprijin efectuare teme  – fișe individual adaptate în funcție de obiectivele stabilite de beneficiar
 • S-au sustinut activități de socializare și recreere sub formă de jocuri
 • S-a derulat activitati in aer libe, inclusiv  masa de pranz fiind organizată ca un picnic
 • S-au consemnat absențele motivate pe fondul acestor probleme;
 • Copiii au fost insotiti la masa intre cele două  intervale orare prevăzute
 • S-a efectuat zilnic repetitii in intervalul 14.30 – 16.00 cu cei 10 copii inclusi pentru festivalul de teatru;

 

Unitatea de îngrijire la domiciliu (UID)

 

 • Au fost oferite servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii/beneficiarii Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. Astfel, nouă vârstnici din orașul nostru au primit sprijin în efectuarea activităților uzuale ale vieții de zi cu zi, precum: igiena corporală și a eliminărilor, îmbrăcare/dezbrăcare, hrănire și hidratare, companie, efectuare cumpărături, menaj, etc.;
 • Au fost verificate și înregistrate fișele săptămânale de monitorizare;
 • A fost întocmit programul de lucru al îngrijitorilor la domiciliu;
 • A fost realizată evidența lunară a serviciilor de îngrijire la domiciliu; 
 • Au fost efectuate copii ale notelor de informare – contabilitate, înregistrate și trimise către Serviciul buget – contabilitate;
 • A fost contactat medicul de familie al unuia dintre vârstnicii/beneficiari ai serviciilor de îngrijire la domiciliu în vederea realizării unei noi evaluări;

Măsuri de sprijin și Asistență Umanitară

 • S-au primt și înregistrat cereri  direct de la persoane refugiate conform HG nr. 368/2023
 • S-a înaintat către ISU Dobrogea centralizatorul cu cererile înregistrate până la data de 12 mai 2023;
 • S-au înaintat cererile înregistrate aferente lunii februarie către Serviciul Contabilitate pentru verificare și pregatire plată.

 

ACHIZIȚII PUBLICE și MANAGEMENT PROGRAME

 • EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO SI DOTARE SPATII URBANE CU INFRASTRUCTURI TIC (SISTEME INTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN/LOCAL) ORAS NAVODARI, JUDETUL CONSTANȚA

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII – CAMIN NOU – LICEUL TEHNOLOGIC LAZĂR EDELEANU- NĂVODARI

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A GRADINITEI NR. 3 NĂVODARI

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A PRIMĂRIEI ORAȘULUI NĂVODARI

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A CREȘEI NR. 20 DIN ORAȘUL NĂVODARI

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

 • PROIECT „ASFALTARE TRAMA STRADALA ZONA MAMAIA –SAT ORAS NAVODARI”, JUD. CONSTANȚA, PROIECT REDEPUS ÎN CADRUL PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII ,,ANGHEL SALIGNY”

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate prin Programul Anghel Saligny. UAT Orasul Navodari, Primăria Orașului Năvodari a contractat și a demarat eleborarea studiului de fezabilitate pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul de lucrări.

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL NĂVODARI – GRUP 3

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C5 – Valul Renovării, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, fiind semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului.

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL NĂVODARI- GRUP 1 

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C5 – Valul Renovării, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, fiind semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului.

 • PROIECT ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII URBANE IN ORAȘUL NĂVODARI PE STRĂZILE CE DESERVESC TRANSPORTUL IN COMUN: STRADA RÂNDUNELELOR, STRADA ALBINELOR, STRADA CONSTANTEI, STRADA PLOPILOR, STRADA RECOLTEI, STRADA CORBULUI, STRADA NUFERILOR – CONTRACT DE FINANȚARE NR. 6985/02.07.2021

În prezent, pentru implementarea acestui proiect, s-au finalizat procedurile de achiziție publică pentru contractul de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări și au fost achiziționate toate serviciile conexe implementării proiectului, au fost depuse oferte pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de investiții, a fost emis ordinul de începere pentru prestarea serviciilor de proiectare, a fost elaborat proiectul tehnic și a fost înaintat spre analiză la ADRSE Brăila, urmând ca în lunile februarie-martie 2023 să fie demarate lucrările de construcție.

 • PROIECT ,,EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

Prin implementarea acestui proiect, necesar pentru copii noștri și pentru orașul Năvodari, se va realiza un nou edificiu pentru Școala nr. 3 din Năvodari, pe strada Pescărușului, prin reabilitarea și modernizarea corpului de clădire existent cu regim de înălțime S+P+2E, prin construirea unui corp nou de clădire cu regim de înălțime S+P+2E+3 parțial si a unui corp de legătura ce va face trecerea de la corpul existent la corpul nou.

 • PROIECT ,,FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL RECREATIVĂCASA DE CULTURĂ NĂVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

Până la acest moment s-a finalizat stratul de separatie terase circulabile/vizitabile, au fost executate lucrările de armatură – plase sudate terase circulabile/ vizitabile la etajele 2 si 3, fiind finalizate șapele de egalizare la terasele circulabile/vizitabile etajele 2 si 3, la momentul formulării raportului fiind executate lucrările de desfacere, inclusiv a tavanelor false și structurilor metalice existente, fiind finalizate inclusiv lucrările de hidroizolatie.

 • PROIECT ,,LARGIRE SI ASFALTARE POD ECLUZA” PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA 2

Lucrările au fost executate în proporție de 95 % pană la data formulării prezentului raport fiind executate lucrările de desfacere a trotuarelor și căilor rutiere, fiind executate lucrările de consolidare, fiind desfacută trotuarele și redimensionate, fiind refăcut și modernizat sistemul rutier, fiind montat parapet rutier și pietonal pe toată suprafața podului și a zonelor de acces, inclusiv sens giratoriu și rampe de acces, fiind turnate plăci de racordare. Calea de rulare a podului a fost refăcută inclusiv asfaltată în integralitate și redimensionată la peste 9 m astfel încât să permită lărgirea zonei de rulare la 3 benzi. Trotuarele au fost refăcute în totalitate cu pavele autoblocante. Totodată au fost executate lucrările prevăzute și aprobate pentru intrados, fiind executată în zonă și o nouă rețea de iluminat publice cu 40 de stâlpi noi ornamentali adecvați pentru iluminatul în astfel de zone.

 • PROIECT „IMBUNATATIREA MEDIULUI URBAN PRIN AMENAJAREA DE PARCURI, SCUARURI PUBLICE SI SPATII VERZI IN ORASUL NAVODARI” PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Până în prezent, au fost executate peste 80 % din lucrările de construcții aferente proiectului – fiind executate lucrări de amenajare a terenului si de peisagistica, lucrari de imprejmuire a terenului si a sistemului de irigatii, lucrari de terasamente instalatii electrice, instalatii electrice exterioare, imprejmuirea terenului, alei pietonale, fundatii banci si stalpi de iluminat, sistem irigatii, peisagistica, loc de joaca si dotari ș.a. Finalizarea lucrărilor este prevăzută pentru anul 2023.

 • PROIECT ,,UNITATE DE INGRIJIRI PERSOANE VARSTNICE SI CENTRU DE ZI ORAS NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

Până în prezent, s-a semnat contractul de achiziție publică de execuție de lucrări aferent acestei investiții, fiind finalizată procedura de achiziție publică în acest sens. A fost semnat contract de execuție de lucrări, iar execuția lucrărilor a fost demarată – fiind finalizate lucrările de săpătură pentru fundație și devirere rețele descoperite pe amplasament. Constructorul nu a respectat graficul de execuție, în această perioadă fiind demarată o nouă procedură pentru încheierea unui nou contract pentru execuția restului rămas de executat.

 • PROIECT ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII LICEULUI TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020, Axa Prioritara 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1

Până în prezent, au fost executate finalizate lucrările de construcții aferente proiectului – fiind executate înclusiv lucrări de reabilitare de reabilitare fațade, izolarea termică a peretilor exteriori, termoizolarea pereţilor în zona soclului, înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în clădire, înlocuită cu tâmplărie eficientă energetic, lucrări de înlocuire a tamplăriei interioare, termo-hidroizolarea terasei, reabilitarea și modernizarea instalației de iluminat, precum și înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, instalarea de sisteme alternative de producere a energiei electrice pentru consum propriu, instalații cu panouri solare fotovoltaice ș.a.

 • PROIECT ,,CONSTRUIRE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE IN ORASUL NAVODARI, JUDETUL CONSTANȚA”
 • PROIECT ,,ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE ÎN ORAȘUL NĂVODARI – AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN ZONA PENINSULA – STRADA PRINCIPALĂ – STR. IULIU MANIU (TRASEUL 1) ȘI ZONA STRĂZII LUMINEI (TRASEUL 2)”

Investiția va moderniza infrastructura de transport, asigurând sustenabilitatea mediului prin noi vehicule de transport public cu emisii zero, în speță transportul cu biciclete. Investiția nu va fi utilizată economic/comercial, iar accesul va fi asigurat gratuit, pe baze nediscriminatorii, fiind vorba de accesul publicului larg la aceste obiective. Proiectul are în vedere nevoile pasagerilor care aparțin grupurilor expuse riscului de discriminare, precum persoane în vârstă, persoane cu dizabilități, în vederea creșterii accesibilității acestora la facilitățile de transport și include de activități de sprijin pentru a garanta siguranța tuturor persoanelor.

 • PROIECT „EXECUTIE CANALIZARE MENAJERĂ ZONA DE NORD ORAS NAVODARI”, PROIECT REDEPUS ÎN CADRUL PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

 Lucrările se vor executa pe străzile Str.Apusului, Str.Carierei, Str.Corbului, Str.Eternitatii; Str.Gliei; Str.Labirintului; Str.Lacului; Str.Lanului; Str.Prelungirea Recoltei, Str.Rasaritului; Str.Sibioarei Tronson I, Str.Tractorului, Aleee din str. Macului, Alee din str. Sibioarei; Alee din strada Recoltei; Alee din str. Carierei; Alee din str. Carierei; Aleea Sibioarei; Aleea Prelungirea Corbului; Alee din str. Macului, parțial; Alee din str. Locomotivei; Str.Corbului spre Pescarie; Str.Macului; Alee intre str.Recoltei si str.Rasaritului; Alee din str.Corbului, zona biserica lipoveneasca; Alee cu acces din str.Macului spre Apusului din str.Recoltei – DE 64/3/2 ș.a.

 • RENOVAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN ORASUL NAVODARI- LOT 5, LOT 6, LOT 7, LOT 8
 • Proiectul a fost depus în vederea renovării energetice a următoarelor clădiri rezidemțiale:
  • Blocul de locuințe CP 2 – ADRESA: STR.PESCĂRUȘULUI, NR. 90, BL. CP 2
  • Blocul de locuințe CAMIN CAZARE NR. 27 – STR. MIDIEI, NR. 27, CAMIN CAZARE NR. 27 
  • Blocul de locuințe B 2 D : STR.CONSTANȚEI, BL. B 2D 
  • Blocul de locuințe G 4 – ADRESA: STR. MIDIEI, NR.13, BL. G 4
  • Blocul de locuințe STRADA ALBINELOR NR.7 SC.A ,B+ STRADA ALBATROS NR.2 SC.C,D,E, BL.33EST 
  • Blocul de locuințe ALEEA CRINULUI NR.4-11, BL59 STRADA CABANEI NR.5 BLOC C4 
  • Blocul de locuințe C 3 – ADRESA: STR. NUFERILOR, SC. A + STR. CONSTANTEI, SC B, BL. C 3 
  • Blocul de locuințe H 4 – ADRESA: STR. CONSTANTEI, BL, H 4 
  • Blocul de locuințe 29 EST – ADRESA: STR. DELFINULUI, NR. 7, BL. 29 EST
  • Blocul de locuințe C 28 – ADRESA: STR. CABANEI, NR. 28, BL. C 28 
  • Blocul de locuințe C 6 – ADRESA: ALEEA CABANEI, NR. 10, BL. C 6, SC. A.
  • Blocul de locuințe H 7 – ADRESA: STR. CONSTANTEI, BL. H 7 
  • Blocul de locuințe C 4 – adresa: STR. CABANEI, NR. 5, BL. C 4
 • CONSTRUIRE BAZIN DE INOT ORAS NAVODARI

Investiția ,, CONSTRUIRE BAZIN DE INOT” presupune construirea unui bazin de înot în cadrul bazei sportive Năvodari, investiție ce se va amplasa pe terenul aflat în proximitatea Stadionului Flacăra a orașului Năvodari, zonă accesibilă atât circulației pietonale cât și accesului cu autovehicule sau mijloace de transport în comun (linia de transport Năvodari –Stațiunea Mamaia Nord – Stațiunea Mamaia – Constanța).

Primăria Năvodari –  Raport de activitate săptămâna  15 – 19 mai 2023

You may also like