gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Murfatlar – Informare licitaţie publică deschisă în vederea închirierii prin licitație publică a imobilului înscris în cartea funciară

Avatar photo by

Primăria orașului Murfatlar, cu sediul în str. Calea Dobrogei nr. 1, oraş Murfatlar, jud. Constanţa, Cod Fiscal 4859712, Tel. 0241/234.350, Fax. 0241/234.516, E-mail:consiliu-local@primaria-murfatlar.ro, organizează licitaţie publică deschisă în vederea închirierii prin licitație publică a imobilului înscris în cartea funciară nr. 100442 Murfatlar, situat în Murfatlar, str. Calea București nr. 44, constând în clădire, regim P+1E, în suprafață utilă de 245,22 mp, proprietate publică a Orașului Murfatlar pentru realizarea unei unități medicale.

Documentaţia de atribuire poate fi obţinută de către orice persoană interesată de la Primăria oraşului Murfatlar, contra sumei de 100 de lei.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor de către dobânditorii documentaţiei de atribuire este 26.05.2023, ora 16.30.

Ofertele vor putea fi depuse până la data de 07.06.2023, ora 10.00 la sediul Primăriei orașului Murfatlar. Ofertele se depun în 2 plicuri închise şi sigilate, unul în exterior şi unul în interior, până la data limită precizată în caietul de sarcini. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Oferta se redactează în limba română.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc la data de 08.06.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei orașului Murfatlar.

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Constanţa, Secţia Contencios administrativ, fiscal, str. Traian, nr. 31, Mun. Constanţa, jud. Constanţa, e-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro, tel.: 0241/606597, fax: 0241/617413.

Primăria Murfatlar – Informare licitaţie publică deschisă în vederea închirierii prin licitație publică a imobilului înscris în cartea funciară

You may also like