gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Năvodari – Raport de activitate săptămâna  02 – 05 mai 2023

Avatar photo by

Raport de activitate săptămâna  02 – 05 mai 2023

POLIȚIA LOCALĂ

 

 • 94 sesizări telefonice primite și rezolvate prin apel 112 și Whatsapp
 • 13 sancțiuni contravenționale constatate/aplicate
 • Activități specifice privind verificarea parcurilor Central, Tineretului, Ion Dobre, Front canal, Țara Piticilor și a spațiului verde de la Piața de Pește = zilnic
 • Verificarea respectării traseelor, mijloacelor de transport public de persoane ce operează pe raza orașului, precum și respectarea de către participanții la trafic a dispozițiilor legale privind oprirea și staționarea = zilnic
 • 27 verificări în bazele de date ale M.A.I auto/persoane
 • 58 verificări auto peste 3,5 tone tranzit prin U.A.T. Năvodari
 • 9 procese verbale trimise spre afișare, 16 procese verbale trimise spre executare silită în alte localități, 5 sancțiuni contravenționale comunicate la domiciliu, 12 implementari procese-verbale abateri rutiere
 • 36 persoane juridice și 19 persoane fizice au fost verificate de pe raza orașului Năvodari
 • 16 petiții înregistrate
 • 0 somații igienizare

 

S.P.C.L.E.P

 

 • 101 cereri pentru eliberarea actelor de identitate
 • Au fost întocmite 1 act de naștere, 8 acte de casatorie și 2 acte de deces
 • Au fost eliberate la cererea persoanelor fizice 16 de certificate de stare civilă

 

 

SERVICIUL TAXE ȘI IMPOZITE

 

 • Total chitante emise 636 din care 268 la ghiseu cu numerar, 140 la ghiseu cu POS, 58 prin Etax, 170 ordine de plata operate

Declaratii de impunere operate in sistem

 • 484 declarații cladiri persoane fizice și juridice
 • 176 declarații auto persoane fizice și juridice
 • 424 declarații teren persone fizice și juridice
 • 180 declarații de taxa de salubrizare
 • 282 modificari/completari de roluri persoane fizice și juridice
 • 0 dosare de scutire plata persoane cu disabilități
 • 62 amenzi contravenționale operate în sistem
 • 36 adrese de înființare proprie pe venituri persoane fizice
 • 35 adrese diverse

 

URBANISM

 

 • Au fost întocmite 41 de Certificate de Urbanism
 • Au fost întocmite 44 Autorizații de Construire
 • Au fost soluționate 19 adrese de corespondență
 • Au fost întocmite 17 Certificate de Atestare a Edificării Construcției
 • Au fost întocmite 6 Procese Verbale de Recepție
 • Au fost întocmite 15 înștiințări privind valoarea finală a lucrărilor
 • Au fost întocmite 25 de adeverințe de Nomenclator Stradal

 

 

GOSPODĂRIE COMUNALĂ

 

 • Reparații și întreținere sistem de irigații
 • Tuns gard viu
 • Tuns și cosit spații verzi
 • Udat cu cisterna
 • Montat arcade trandafiri în Parcul Trandafirilor
 • Pregătire teren pentru plantat trandafiri pe strada Sănătății și Parcul Trandafirilor
 • Fertilizat rulouri gazon

 

 

JURIDIC

 

 • Derularea pe rolul instanțelor de judecată a 24 dosare
 • 15 comunicări de hotărâri judecătorești, citații – inștiințări termene și solicitări ale instanței
 • 11 adrese de corespondență internă și 12 către alte instituții și cetățeni
 • 5 contracte avizate de legalitate

 

 

AUDIT

 

 • Transmiterea Raportului misiunii de audit public intern realizată la Direcția de Asistență Socială Năvodari- Cantina de Ajutor Social;
 • Deschidere misiune de audit public intern desfășurată în perioada următoare cu privire la metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice S.N.A 2021-2025 ;
 • Studierea legislației, a ghidurilor și procedurilor în vederea evaluării activității desfășurate la instituția auditată.

 

 

TERMICA

 

 • Montat bordură mică alei cimitir
 • Înființare trecere de pietoni bulevardul Mamaia
 • Amenajare parcare strada D14
 • Spălat fântâni oraș Năvodari

 

 

 

CLUB SPORTIV NĂVODARI

 

 • Secția de box, sportiva Maria Cimpoeru, componentă a lotului național de box tineret a câștigat medalia de bronz în cadrul Campionatului European de box pentru tineret, care s-a desfășurat la Erevan (Armenia). Antrenori Ferodin Ablalim, Marcel Jipeanu.

 

 • Secția de rugby, sâmbătă, 6 mai, ora 11, CSM Galați – CS Năvodari, meci din Liga Națională de Rugby, grupa a 2-a. Antrenori Cristian Husea, Cornel Suciu, Virgil Năstase.

 

 • Secția de fotbal, Juniori D3: Miercuri, 03.05. ora 20:00, C.S. Năvodari – Sparta Techirghiol, teren “Chimia”. Antrenor: Marius Dinicu; (meci amical)
 • Juniori 2015-2016: Vineri, 05.05 ora 15:00, C.S. Năvodari – Black Sea Năvodari, teren „Balon”. Antrenor: Ionuț Crânganu;
 • Juniori D3: Vineri, 05.05. ora 18:30, C.S. Năvodari – CS Medgidia, teren “Chimia”, Antrenor: Marius Dinicu;
 • Juniori C2: Sâmbătă, 06.05 ora 10:30, Real Năvodari – C.S. Năvodari, teren „Chimia”, Antrenor: Ciprian Cazan;
 • Juniori A1: Sâmbătă, 06.05 ora 11:00, C.S. Năvodari – CS Medgidia, stadion “Flacăra” Năvodari. Antrenor: Florin Adam;
 • Seniori: Sâmbătă, 06.05 ora 13:00, C.S. Năvodari – CS Medgidia, stadion “Flacăra” Năvodari. Antrenor: Constantin Funda;
 • Juniori E2: Duminică, 07.05 ora 12:00, C.S. Năvodari – Kinder Constanța, teren „Chimia”. Antrenor: Cristian Mihăilă.

 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

Compartimentul Beneficii de Asistenţă Socială

 

 • s-au distribuit un număr de 192 pachete cu ajutoare alimentare în cadrul Programului operaţional ajutorarea persoanelor defavorizate 2018-2021;
 • s-au efectuat un număr de 73 anchete sociale privind reevaluarea beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinţei si supliment lunar pentru energie cf Legii nr. 226/2021 privind consumatorul vulnerabil;
 • s-au eliberat adeverinţe (de vechime, pentru eliberarea acordului de la DGASPC, medic) la solicitarea asistenţilor personali;
 • s-au primit 6 dosare alocaţie de stat şi 4 dosare indemnizaţie creştere copil;
 • s-au efectuat 2 anchete sociale privind stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei cf Legii 277/2010;
 • s-au efectuat 5 anchete sociale privind reevaluarea situaţiei familiale pentru menţinerea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei cf Legii 277/2010;
 • s-au efectuat 2 anchete sociale sociale în vederea acordării cardului de energie conform OUG 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile;

 

 

 

 

 

Protecția Copilului:

 

 

 • 7 adrese noi primite de la DGASPC/SPITAL/PERSOANA FIZICA/POLITIE cu privire la solicitarea de anchete sociale privind: stabilirea unei măsuri de protecție pentru minor, sesizare situație minori in familie, mama minora, situație minori in risc (sesizare anonimă), conflicte între părinți;
 • 1 adresa de răspuns/ ancheta socială efectuată și transmisă către DGASPC Constanța;
 • 6 vizite în teren în vederea efectuării anchetelor și redactarea rapoartelor de vizită aferente;
 • centralizare și actualizare situației nominale a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate,
 • relații cu publicul atât la sediul instituției cât și prin telefon pentru acordare informare și consiliere socială părinți cu privire la: demersuri legale pentru rezolvarea unor conflicte familiale, obligații și drepturi părintești, acordare servicii și beneficii pe plan local pentru familii aflate în dificultate, consiliere și informare privind procedura plasamentului la rude;
 • 6 deplasări in teren în vederea verificării copiilor cu părinții plecați in străinătate, întocmirea a 3 Fise de identificare Riscuri și 3 invitații scrise pentru a ne contacta;

 

Autoritate Tutelară:

 

 • 4 adrese noi primite de la Judecătorie/Notariat, cu privire la: divorț cu minori, stabilire program vizitare minor și Ordonanță Președințială;

– 5 anchete sociale efectuate la solicitarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanta/Judecătorie;

 • 8 vizite în teren în vederea efectuării anchetelor sociale solicitate,
 • relații cu publicul la sediul instituției dar și telefonic pentru acordare informare și consiliere socială din domeniul autorității tutelare, demersuri legale referitoare la stabilire/restabilire program de vizită minor, privind obligațiile legale ale părintelui care intenționează sa plece la munca in străinătate.

 

 

Protecția Persoanelor cu Handicap

 

 • s-au efectuat vizite în teren și efectuare anchete sociale pentru copii în vederea încadrarii/reîncadrarii în grad de handicap/orientării școlare și profesionale, monitorizarea copiilor cu dizabilități, rapoarte vizită/conv.tel./întrevederi și reevaluarea asistenților personali din oficiu (5cazuri.);
 • s-au efectuat vizite în teren și efectuare anchete sociale în vederea încadrarii/reîncadrarii în grad de handicap a adulților la solicitarea acestora (4 cazuri.);
 • s-a întocmit documentaţia privind indemnizaţia lunară de handicap acordată în baza Legii 448/2006- 2 prelungiri, 3 stabiliri şi 2 încetări(decesul beneficiarului şi la solicitarea beneficiarului);
 • pe parcursul întregii săptămâni personalul serviciului a oferit informaţii şi consiliere beneficiarilor care s-au adresat instituţiei noastre, atât la sediu cât şi telefonic şi pe adresa de e-mail;

 

 

 

Centru de zi pentru copii (CZC)

 

 

 • În prezent, se află în evidența centrului 32 de beneficiari, din care 7 sunt incluși pe grupa gimnazială, iar 24  pe grupa primara, 4 pe consiliere psihologică
 • S-a acordat informare pe intocmire un dosar de admitere CZC
 • S-a contact un părinte pentru realizarea demersurilor în vederea prelungirii unui contract CZC
 • Consultare site de specialitate pe modificarile legistative intervenite pe domeniul de specialitate și discutii pe baza acestora
 • Întocmire bază de date privind beneficiarii care primesc servicii sociale pe luna mai , inclusiv pe tipuri de activtati
 • Întocmire situație statistică pentru cele 4 tipuri de servicii sociale (CZC, CZPV, UID, Cantina Sociala) și planificarea reevaluarilor pentru luna aprilie
 • S-a emis dispozitie actualizare echipa multidisciplinara in urma fluctuatiei de personal;
 • Intalnire echipa multidisciplinara in vederea planificariii reevaluărilor copiilor pe luna mai
 • Derularea programului de activități educationale adaptat perioadei școlare, împărțit în două grupe: 09:00 – 12:00 ciclul gimnazial

12:00 – 15:00 ciclul primar.

 • S-a acordat sprijin efectuare teme
 • S-a sustinut activități de socializare și recreere sub formă de jocuri, respectiv joc în aer liber ”Fotbal în echipe”, ”Numeste 5 țări, flori, animale”, joc ”Flori, fete, filme sau băieți”
 • S-au consemnat absențele motivate pe fondul acestor  probleme;
 • Copiii au fost însotiti la masă între cele două intervale orare prevăzute
 • Programul de activități educationale s-a sustinut cu psihologul centrului și educator, ceilalți specialist fiind organizati și împlicați în grupul de lucru pentru primire cereri decontare cheltuieli și intocmire situatie centralizatoare.
 • S-a demarat procedura de organizare in vederea participarii a 10 copii la Festivalul de Teatru Scolar ”Niste țărani”, Văleni, jud. Olt

 

 

 

 

Centru de zi pentru persoane în vârstă (CZPV)

 

 • Activitatea directa cu benficiarii s-a derulat doar pentru ziua de 05.05.2023
 • Pentru zilele de 02, 03, 04 mai, spatiul de activitati a fost  relocate pentru organizarea si functionarea de birouri pentru primire cereri privind mecanismul de decontare de cheltuieli pentru gazduirea si hrana refugiatilor.
 • În prezent se află în evidența centrului 28 de beneficiari
 • Au fost inițiate două convorbiri telefonice cu doi beneficiari ai CZPV în vederea stabilirii unor întrevederi. Pe marginea convorbirilor au fost redactate două rapoarte de convorbiri telefonice;
 • A fost realizată diagnoza socială pentru trei beneficiari CZPV, respectiv: fișele de reevaluare, planurile de intervenție și fișele de monitorizare;
 • A fost efectuată o deplasare pe teren la domiciliul unui vârstnic, solicitant al serviciului social oferit de Centrul de Zi pentru persoane în Vârstă cu scopul de a i se efectua fișa de evaluare socio-medicală (geriatrică). Pentru acordarea accesării au fost întocmite referatul și dispoziția de accesare;
 • A fost realizată baza de date aferentă lunii aprilie cu privire la dosarele CZPV

 

Unitatea de îngrijire la domiciliu (UID)

 

 • Au fost oferite servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii/beneficiarii Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. Astfel, șapte vârstnici din orașul nostru au primit sprijin în efectuarea activităților uzuale ale vieții de zi cu zi, precum: igiena corporală și a eliminărilor, îmbrăcare/dezbrăcare, hrănire și hidratare, companie, efectuare cumpărături, menaj, etc.;
 • Zilnic au fost efectuate scurte ședințe – asistent social și îngrijitori la domiciliu pentru a se cunoaște situația benefiaciarilor din cadrul UID;
 • Au fost verificate și înregistrate fișele săptămânale de monitorizare;
 • Au fost întocmite fișele de calcul, notele de informare plată/contabilitate și notele de informare plată/beneficiar, aferente lunii mai;

Măsuri de sprijin și Asistență Umanitară

 

 • S-a reorganizat grupul de lucru, astfel:

2 birouri/2 echipe primire cerere decont prin mandatar/imputernicit, respectiv verifica si inregistreaza;

 • 2 birouri/2 echipe primire cereri direct de la proprietari, respectiv verifica si inregistreaza;
 • 1 birou/1 echipă care verifica și inregistrează cererile primite prin serviciile poștale.
 • 1 birou/ 1 echipă care centralizează cererile și intocmeste centralizatorul pentru ISU Dobrogea
 • 1 echipa implicată pentru fluidizare activitate si îndrumare, acordare informații deponenților.
 • Personalul (12 angajati) implicat in derularea acestui proces este preluat din cadrul compartimentelor DAS si serviciilor sociale, Compartimentului de Informare Turistică, Biroului Juridic al Primariei și Serviciului de Achizitii, ;
 • S-au primit cereri de decont cheltuielilor aferente luniiaprilie 2023, astfel înregistrându-se peste 2700 cereri;
 • Zilnic s-au furnizat informații telefonic, prin email și lasediu privind mecanismul de decontare al cheltuielilor;
 • S-au colectat date actualizate în vederea monitorizării situației minorilor ucraineni aflați pe teritoriul Orașului Năvodari;
 • Continuă colaborarea cu organele de control în vederea soluționării reclamațiilor înaintate și a derulării investigațiilor specifice;
 • S-a organizat grupul de lucru pentru aplicarea HG nr. 368/2023, astfel:
  • Organziare spatiu Centru de Afaceri Navodari
  • Primire cereri direct de la persoane refugiate
  • Implicare unei echipe de 4 persoane angajate
  • Emitere Dispozitie cu grupul de lucru

 

ACHIZIȚII PUBLICE și MANAGEMENT PROGRAME

 

 • EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO SI DOTARE SPATII URBANE CU INFRASTRUCTURI TIC (SISTEME INTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN/LOCAL) ORAS NAVODARI, JUDETUL CONSTANȚA

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII – CAMIN NOU – LICEUL TEHNOLOGIC LAZĂR EDELEANU- NĂVODARI

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A GRADINITEI NR. 3 NĂVODARI

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A PRIMĂRIEI ORAȘULUI NĂVODARI

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A CREȘEI NR. 20 DIN ORAȘUL NĂVODARI

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

 • PROIECT „ASFALTARE TRAMA STRADALA ZONA MAMAIA –SAT ORAS NAVODARI”, JUD. CONSTANȚA, PROIECT REDEPUS ÎN CADRUL PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII ,,ANGHEL SALIGNY”

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate prin Programul Anghel Saligny. UAT Orasul Navodari, Primăria Orașului Năvodari a contractat și a demarat eleborarea studiului de fezabilitate pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul de lucrări.

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL NĂVODARI – GRUP 3

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C5 – Valul Renovării, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, fiind semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului.

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL NĂVODARI- GRUP 1

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C5 – Valul Renovării, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, fiind semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului.

 • PROIECT ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII URBANE IN ORAȘUL NĂVODARI PE STRĂZILE CE DESERVESC TRANSPORTUL IN COMUN: STRADA RÂNDUNELELOR, STRADA ALBINELOR, STRADA CONSTANTEI, STRADA PLOPILOR, STRADA RECOLTEI, STRADA CORBULUI, STRADA NUFERILOR – CONTRACT DE FINANȚARE NR. 6985/02.07.2021

În prezent, pentru implementarea acestui proiect, s-au finalizat procedurile de achiziție publică pentru contractul de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări și au fost achiziționate toate serviciile conexe implementării proiectului, au fost depuse oferte pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de investiții, a fost emis ordinul de începere pentru prestarea serviciilor de proiectare, a fost elaborat proiectul tehnic și a fost înaintat spre analiză la ADRSE Brăila, urmând ca în lunile februarie-martie 2023 să fie demarate lucrările de construcție.

 • PROIECT ,,EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

Prin implementarea acestui proiect, necesar pentru copii noștri și pentru orașul Năvodari, se va realiza un nou edificiu pentru Școala nr. 3 din Năvodari, pe strada Pescărușului, prin reabilitarea și modernizarea corpului de clădire existent cu regim de înălțime S+P+2E, prin construirea unui corp nou de clădire cu regim de înălțime S+P+2E+3 parțial si a unui corp de legătura ce va face trecerea de la corpul existent la corpul nou.

 • PROIECT ,,FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL RECREATIVĂCASA DE CULTURĂ NĂVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

Până la acest moment s-a finalizat stratul de separatie terase circulabile/vizitabile, au fost executate lucrările de armatură – plase sudate terase circulabile/ vizitabile la etajele 2 si 3, fiind finalizate șapele de egalizare la terasele circulabile/vizitabile etajele 2 si 3, la momentul formulării raportului fiind executate lucrările de desfacere, inclusiv a tavanelor false și structurilor metalice existente, fiind finalizate inclusiv lucrările de hidroizolatie.

 • PROIECT ,,LARGIRE SI ASFALTARE POD ECLUZA” PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA 2

Lucrările au fost executate în proporție de 95 % pană la data formulării prezentului raport fiind executate lucrările de desfacere a trotuarelor și căilor rutiere, fiind executate lucrările de consolidare, fiind desfacută trotuarele și redimensionate, fiind refăcut și modernizat sistemul rutier, fiind montat parapet rutier și pietonal pe toată suprafața podului și a zonelor de acces, inclusiv sens giratoriu și rampe de acces, fiind turnate plăci de racordare. Calea de rulare a podului a fost refăcută inclusiv asfaltată în integralitate și redimensionată la peste 9 m astfel încât să permită lărgirea zonei de rulare la 3 benzi. Trotuarele au fost refăcute în totalitate cu pavele autoblocante. Totodată au fost executate lucrările prevăzute și aprobate pentru intrados, fiind executată în zonă și o nouă rețea de iluminat publice cu 40 de stâlpi noi ornamentali adecvați pentru iluminatul în astfel de zone.

 • PROIECT „IMBUNATATIREA MEDIULUI URBAN PRIN AMENAJAREA DE PARCURI, SCUARURI PUBLICE SI SPATII VERZI IN ORASUL NAVODARI” PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Până în prezent, au fost executate peste 80 % din lucrările de construcții aferente proiectului – fiind executate lucrări de amenajare a terenului si de peisagistica, lucrari de imprejmuire a terenului si a sistemului de irigatii, lucrari de terasamente instalatii electrice, instalatii electrice exterioare, imprejmuirea terenului, alei pietonale, fundatii banci si stalpi de iluminat, sistem irigatii, peisagistica, loc de joaca si dotari ș.a. Finalizarea lucrărilor este prevăzută pentru anul 2023.

 • PROIECT ,,UNITATE DE INGRIJIRI PERSOANE VARSTNICE SI CENTRU DE ZI ORAS NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

Până în prezent, s-a semnat contractul de achiziție publică de execuție de lucrări aferent acestei investiții, fiind finalizată procedura de achiziție publică în acest sens. A fost semnat contract de execuție de lucrări, iar execuția lucrărilor a fost demarată – fiind finalizate lucrările de săpătură pentru fundație și devirere rețele descoperite pe amplasament. Constructorul nu a respectat graficul de execuție, în această perioadă fiind demarată o nouă procedură pentru încheierea unui nou contract pentru execuția restului rămas de executat.

 • PROIECT ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII LICEULUI TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020, Axa Prioritara 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1

Până în prezent, au fost executate finalizate lucrările de construcții aferente proiectului – fiind executate înclusiv lucrări de reabilitare de reabilitare fațade, izolarea termică a peretilor exteriori, termoizolarea pereţilor în zona soclului, înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în clădire, înlocuită cu tâmplărie eficientă energetic, lucrări de înlocuire a tamplăriei interioare, termo-hidroizolarea terasei, reabilitarea și modernizarea instalației de iluminat, precum și înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, instalarea de sisteme alternative de producere a energiei electrice pentru consum propriu, instalații cu panouri solare fotovoltaice ș.a.

 • PROIECT ,,CONSTRUIRE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE IN ORASUL NAVODARI, JUDETUL CONSTANȚA”
 • PROIECT ,,ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE ÎN ORAȘUL NĂVODARI – AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN ZONA PENINSULA – STRADA PRINCIPALĂ – STR. IULIU MANIU (TRASEUL 1) ȘI ZONA STRĂZII LUMINEI (TRASEUL 2)”

Investiția va moderniza infrastructura de transport, asigurând sustenabilitatea mediului prin noi vehicule de transport public cu emisii zero, în speță transportul cu biciclete. Investiția nu va fi utilizată economic/comercial, iar accesul va fi asigurat gratuit, pe baze nediscriminatorii, fiind vorba de accesul publicului larg la aceste obiective. Proiectul are în vedere nevoile pasagerilor care aparțin grupurilor expuse riscului de discriminare, precum persoane în vârstă, persoane cu dizabilități, în vederea creșterii accesibilității acestora la facilitățile de transport și include de activități de sprijin pentru a garanta siguranța tuturor persoanelor.

 • PROIECT „EXECUTIE CANALIZARE MENAJERĂ ZONA DE NORD ORAS NAVODARI”, PROIECT REDEPUS ÎN CADRUL PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

Lucrările se vor executa pe străzile Str.Apusului, Str.Carierei, Str.Corbului, Str.Eternitatii; Str.Gliei; Str.Labirintului; Str.Lacului; Str.Lanului; Str.Prelungirea Recoltei, Str.Rasaritului; Str.Sibioarei Tronson I, Str.Tractorului, Aleee din str. Macului, Alee din str. Sibioarei; Alee din strada Recoltei; Alee din str. Carierei; Alee din str. Carierei; Aleea Sibioarei; Aleea Prelungirea Corbului; Alee din str. Macului, parțial; Alee din str. Locomotivei; Str.Corbului spre Pescarie; Str.Macului; Alee intre str.Recoltei si str.Rasaritului; Alee din str.Corbului, zona biserica lipoveneasca; Alee cu acces din str.Macului spre Apusului din str.Recoltei – DE 64/3/2 ș.a.

 • RENOVAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN ORASUL NAVODARI- LOT 5, LOT 6, LOT 7, LOT 8
 • Proiectul a fost depus în vederea renovării energetice a următoarelor clădiri rezidemțiale:
  • Blocul de locuințe CP 2 – ADRESA: STR.PESCĂRUȘULUI, NR. 90, BL. CP 2
  • Blocul de locuințe CAMIN CAZARE NR. 27 – STR. MIDIEI, NR. 27, CAMIN CAZARE NR. 27
  • Blocul de locuințe B 2 D : STR.CONSTANȚEI, BL. B 2D
  • Blocul de locuințe G 4 – ADRESA: STR. MIDIEI, NR.13, BL. G 4
  • Blocul de locuințe STRADA ALBINELOR NR.7 SC.A ,B+ STRADA ALBATROS NR.2 SC.C,D,E, BL.33EST
  • Blocul de locuințe ALEEA CRINULUI NR.4-11, BL59 STRADA CABANEI NR.5 BLOC C4
  • Blocul de locuințe C 3 – ADRESA: STR. NUFERILOR, SC. A + STR. CONSTANTEI, SC B, BL. C 3
  • Blocul de locuințe H 4 – ADRESA: STR. CONSTANTEI, BL, H 4
  • Blocul de locuințe 29 EST – ADRESA: STR. DELFINULUI, NR. 7, BL. 29 EST
  • Blocul de locuințe C 28 – ADRESA: STR. CABANEI, NR. 28, BL. C 28
  • Blocul de locuințe C 6 – ADRESA: ALEEA CABANEI, NR. 10, BL. C 6, SC. A.
  • Blocul de locuințe H 7 – ADRESA: STR. CONSTANTEI, BL. H 7
  • Blocul de locuințe C 4 – adresa: STR. CABANEI, NR. 5, BL. C 4
 • CONSTRUIRE BAZIN DE INOT ORAS NAVODARI

Investiția ,, CONSTRUIRE BAZIN DE INOT” presupune construirea unui bazin de înot în cadrul bazei sportive Năvodari, investiție ce se va amplasa pe terenul aflat în proximitatea Stadionului Flacăra a orașului Năvodari, zonă accesibilă atât circulației pietonale cât și accesului cu autovehicule sau mijloace de transport în comun (linia de transport Năvodari –Stațiunea Mamaia Nord – Stațiunea Mamaia – Constanța).

Primăria Năvodari – Raport de activitate săptămâna  02 – 05 mai 2023

You may also like