gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Techirghiol – Informare ședință de Consiliu local 11 mai 2023

Avatar photo by

Joi, 11 mai 2023, incepand cu ora 16.00, va avea loc sedinta Consiliului Local Techirghiol in Pavilionul Expozitional al Gradinii Botanice Techirghiol.
Va prezentam mai jos ordinea de zi cu proiectele ce vor fi supuse aprobarii consilierilor locali.
ORDINE DE ZI :
1. Aprobarea Procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 27.04.2023.
2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Techirghiol.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru faza PT privind proiectul „Reabilitare, anvelopare şi consolidare imobil Primărie oraș Techirghiol-corp C1”.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Bibliotecă Orășenească și Grădinița cu Program prelungit S+P+1E, oraș Techirghiol, județul Constanța”.
5. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea H.C.L. nr.161/23.09.2019 privind aprobarea reorganizării Direcției Publice de Gospodărire Comunala, compartiment fără personalitate juridica, organizata în structura aparatului de specialitate a primarului, in serviciu public de interes local cu personalitate juridica organizat in subordinea Consiliului Local.
6. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea H.C.L. nr. 23/31.01.2023 privind organigrama şi ştatul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului.
7. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea H.C.L. nr. 22/2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Orașului Techirghiol, județul Constanța.
8. Proiect de hotărâre privind aprobare studiu de oportunitate în vederea concesionării prin licitaţie publică a imobilului cu destinația de activități de agrement şi servicii de alimentație publică, aparținând domeniului public al oraşului Techirghiol, str. Dr. V. Climescu, nr. 1A, lot 1/2/2.
9. Proiect de hotărâre privind aprobare studiu de oportunitate în vederea concesionării prin licitaţie publică a imobilului cu destinația de activități de agrement şi servicii de alimentaţie publică, aparținând domeniului public al oraşului Techirghiol, str. Dr.V.Climescu, nr. 1A, lot 1/2/3.
10. Proiect de hotărâre privind aprobare studiu de oportunitate în vederea concesionării prin licitaţie publică a imobilului cu destinația de activități de agrement şi servicii de alimentaţie publică, aparținând domeniului public al oraşului Techirghiol, str. Dr. V. Climescu, nr. 1B, lot 2/1, lot 6/2.
11. Proiect de hotărâre privind aprobare studiu de oportunitate în vederea concesionării prin licitaţie publică a imobilului aparţinând domeniului public al oraşului Techirghiol, situat înstrada Dr. Victor Climescu nr. 1A, lot 1/2/4, cu funcţiune de Miniparc Acvatic, terenuri de agrement şi alimentație publică.
12. Proiect de hotărâre privind finanțarea proiectului „Constructia terenului de minifotbal cu acoperire artificiala si a terenului de volei in satul Tocuz din raionul Causeni(Rep. Moldova)”.
13. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de „Cartierul Regele Mihai I al României” pentru zona urbanistică A202 din oraşul Techirghiol.
14. Diverse.

Primăria Techirghiol – Informare ședință de Consiliu local 11 mai 2023

You may also like

article-image
Administrație

Primăria Poarta Albă – Informare proiect „Sistematizare infrastructură rutieră și pietonală în cartierele Zona D și Zona E din comuna Poarta Albă, județul Constanța”

Primăria Poarta Albă a atribuit contractual aferent achiziției de servicii de elaborare a documentații tehnico-economice, asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului și execuția lucrărilor de construcții și instalații pentru obiectivul de investiții „Sistematizare infrastructură...