gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Valu lui Traian – Informare şedinţă ordinară a Consiliului Local 11.05.2023 ora 12

Avatar photo by

C O N V O C A T O R

Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările uterioare, în data de 11.05.2023, ora- 12,00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este compus din urmatoarele puncte :

1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Valu lui Traian, a unor
terenuri situate în intravilan.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5).
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la prelungirea termenului de închiriere
pentru unele locuinţele sociale
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (2) și C(3)
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Valu lui Traian, precum şi pentru serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (2) și C(3)
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr.259/04.11.2022 privind aprobarea vânzării, prin licitatie, a unor suprafeţe de teren intravilan ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian, cu modificările și completările ulterioare.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unor drumuri de interes local în categoria funcțională de străzi,
situate în intravilanul comunei Valu lui Traian, județul Constanța.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(3) și C(5).
6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Nomenclaturii stradale la nivelul comunei ValuluiTraian, aprobată prin H.C.L. nr.159/08.07.2022, cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Comunei Valu lui Traian, Județul.Constanța laparteneriatul tip DLRC/LEADER a Asociației GRUP DE ACTIUNE LOCALA „CANAL DUNARE- MAREA NEAGRA 2016”, denumită în continuare AsociațiaGRUP DE ACTIUNE LOCALA „CANAL DUNARE- MAREA NEAGRA 2016”.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(3)
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL pe anul 2023, aprobat prin H.C.L. nr. 5/ 20.01.2023, cu modificările ulterioare.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (1); C (2); C (3); C(4) și C(5).

Primăria Valu lui Traian – Informare şedinţă ordinară a Consiliului Local 11.05.2023 ora 12

You may also like