gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Valu lui Traian – Consiliul local al comunei Valu lui Traian, convocat în ședință

Avatar photo by

Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, în data de 11.05.2023, ora 12.00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este compus din urmatoarele puncte:

1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniu privat al comunei Valu lui Traian, a unor terenuri situate în intravilan. Iniţiator- primar FLORIN MITROI

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la prelungirea termenului de închiriere pentru unele locuinţele sociale. Iniţiator- primar FLORIN MITROI

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Valu lui Traian, precum şi pentru serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local. Iniţiator- primar FLORIN MITROI

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr.259/04.11.2022 privind aprobarea vânzării, prin licitatie, a unor suprafeţe de teren intravilan ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian, cu modificările și completările ulterioare. Iniţiator- primar FLORIN MITROI

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unor drumuri de interes local în categoria funcțională de străzi, situate în intravilanul comunei Valu lui Traian, județul Constanța. Iniţiator- primar MITROI FLORIN

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Nomenclaturii stradale la nivelul comunei ValuluiTraian, aprobată prin H.C.L. nr.159/08.07.2022, cu modificările şi completările ulterioare. Iniţiator- primar FLORIN MITROI

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Comunei Valu lui Traian, Județul.Constanța laparteneriatul tip DLRC/LEADER a Asociației GRUP DE ACTIUNE LOCALA „CANAL DUNARE- MAREA NEAGRA 2016”, denumită în continuare Asociația GRUP DE ACTIUNE LOCALA „CANAL DUNARE- MAREA NEAGRA 2016”. Iniţiator- primar MITROI FLORIN

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL pe anul 2023, aprobat prin H.C.L. nr. 5/ 20.01.2023, cu modificările ulterioare. Iniţiator- primar MITROI FLORIN.

Primăria Valu lui Traian – Consiliul local al comunei Valu lui Traian, convocat în ședință

You may also like