gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Cerchezu – Informare reabilitare infrastructura rutieră din localitate

Avatar photo by

Agenția pentru Protectia Mediului Constanța anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul UAT Cerchezu.

Mediul a decis că nu trebuie efectuată evaluarea impactului asupra mediului pentru MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMNUNA CERCHEZU, LOCALITATILE VIROAGA, CASCIOARELE SI CERCHEZU, JUDETUL CONSTANTA propus a fi realizat în judetul Constanta, com. Cerchezu, sat Viroaga, Cascioarele, Cerchezu, intravilan, str. Tineretului, Fulgerului, Trandafirului, Linistei (localitatea Cerchezu), Narciselor (localitatea Cascioarele), Crivatului, Bisericii, Merilor, Scolii- drum de legatura intre strada Bisericii cu str. Merilor (localitatea Viroaga) .

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Constanta din Constanta, str. Unirii nr. 23, în zilele de luni – joi, între orele 8-16.30, vineri, intre orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmct.anpm.ro.

Primăria Cerchezu – Informare reabilitare infrastructura rutieră din localitate

You may also like