gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Năvodari – Raport de activitate săptămâna 24 – 28 aprilie 2023

Avatar photo by

Raport de activitate săptămâna 24 – 28 aprilie 2023

POLIȚIA LOCALĂ

106 sesizări telefonice primite și rezolvate prin apel 112 și Whatsapp
15 sancțiuni contravenționale constatate/aplicate
Activități specifice privind verificarea parcurilor Central, Tineretului, Ion Dobre, Front canal, Țara Piticilor și a spațiului verde de la Piața de Pește = zilnic
Verificarea respectării traseelor, mijloacelor de transport public de persoane ce operează pe raza orașului, precum și respectarea de către participanții la trafic a dispozițiilor legale privind oprirea și staționarea = zilnic
21 verificări în bazele de date ale M.A.I auto/persoane
83 verificări auto peste 3,5 tone tranzit prin U.A.T. Năvodari
11 procese verbale trimise spre afișare, 32 procese verbale trimise spre executare silită în alte localități, 15 sancțiuni contravenționale comunicate la domiciliu, 12 implementari procese-verbale abateri rutiere
5 persoane juridice și 20 persoane fizice au fost verificate de pe raza orașului Năvodari
15 petiții înregistrate
0 somații igienizare

S.P.C.L.E.P

117 cereri pentru eliberarea actelor de identitate
Au fost întocmite 1 act de naștere, 6 acte de casatorie și 2 acte de deces
Au fost eliberate la cererea persoanelor fizice 33 de certificate de stare civilă

SERVICIUL TAXE ȘI IMPOZITE

Total chitante emise 826 din care 432 la ghiseu cu numerar, 152 la ghiseu cu POS, 51 prin Etax, 191 ordine de plata operate
Declaratii de impunere operate in sistem
420 declarații cladiri persoane fizice și juridice
218 declarații auto persoane fizice și juridice
640 declarații teren persone fizice și juridice
212 declarații de taxa de salubrizare
280 modificari/completari de roluri persoane fizice și juridice
5 dosare de scutire plata persoane cu disabilități
50 amenzi contravenționale operate în sistem
22 adrese de înființare proprie pe venituri persoane fizice
39 adrese diverse

URBANISM

Au fost întocmite 35 de Certificate de Urbanism
Au fost întocmite 5 Autorizații de Construire
Au fost soluționate 14 adrese de corespondență
Au fost întocmite 13 Certificate de Atestare a Edificării Construcției
Au fost întocmite 3 Procese Verbale de Recepție
Au fost întocmite 12 înștiințări privind valoarea finală a lucrărilor

 

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

56 de avize de funcționare agenți economici
2 procese verbal de recepție
37 de contracte de concesiune
10 verificări documentații cadastrale
10 autorizații de parcare
4 autorizații taxi
1 acord intabulare
25 corespondențe externe
72 corespondențe interne
1 aviz de ocupare a domeniului public

GOSPODĂRIE COMUNALĂ

Pregătire teren pentru introducere sistem de irigații str. Albinelor
Văruit copaci
Replantat crizanteme Parc Ion Dobre
Tuns și cosit iarba Bulevardul Mamaia
Plantat puieți mesteacăn
Întreținere spații verzi

JURIDIC

Derularea pe rolul instanțelor de judecată a 24 dosare
29 comunicări de hotărâri judecătorești, citații – inștiințări termene și solicitări ale instanței
31 adrese de corespondență internă și 33 către alte instituții și cetățeni
27 contracte avizate de legalitate

 

AUDIT

Transmiterea Raportului misiunii de audit public intern realizată la Direcția de Asistență Socială Năvodari- Cantina de Ajutor Social;
Deschidere misiune de audit public intern desfășurată în perioada următoare cu privire la metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice S.N.A 2021-2025 ;
Studierea legislației, a ghidurilor și procedurilor în vederea evaluării activității desfășurate la instituția auditată.

TERMICA

Montat bordură mică alei cimitir
Montat limitatoare de viteză strada D13
Asfaltare alee strada Hanului
Montat bordură mare și bordură mică strada Hanului

 

CLUB SPORTIV NĂVODARI

Secția de box, sportiva Maria Cimpoieru de la CS Năvodari participă cu lotul național al României în perioada 25 aprilie – 4 mai, la Campionatul European de tineret, programat la Erevan în Armenia. Antrenori Ferodin Ablalim, Marcel Jipeanu.

Secția de rugby, sâmbătă, 29 aprilie, ora 11, stadionul Flacăra, meciul CS Năvodari – Politehnica Iași din Liga Națională de Rugby. Antrenori Cristian Husea, Cornel Suciu, Virgil Năstase.

Secția de fotbal
Juniori D3: marți, 25 aprilie, ora 16, C.S. Năvodari – Sporting Năvodari, teren balon, Antrenor: Marius Dinicu;
Juniori A1: marți, 25 aprilie, ora 17, Axiopolis Cernavodă – C.S. Năvodari, Antrenor: Florin Adam;
Sâmbătă, 29 aprilie, ora 11, CS Cumpăna – C.S. Năvodari, Antrenor: Florin Adam;
Juniori B1: duminică, 30 aprilie, ora 16, teren sintetic, C.S. Năvodari – Farul Constanța, Antrenor: Adrian Manea;
Seniori: marți, 25 aprilie, ora 19, Axiopolis Cernavodă – C.S. Năvodari. Antrenor Constantin Funda;
Sâmbătă, 29 aprilie, ora 13, CS Cumpăna – C.S. Năvodari, Antrenor: Constantin Funda;
Juniori C: sâmbătă, 29 aprilie, ora 9, teren sintetic, C.S. Năvodari – CFR Constanța. Antrenor Ciprian Cazan;
Juniori E2: sâmbătă, 29 aprilie, ora 9,45, Farul Constanța – C.S. Năvodari, Antrenor: Cristian Mihăilă;
Grupa 2015-2016, vineri, 28 aprilie, ora 17,30, teren balon, CS Năvodari – Sporting Năvodari, Antrenor Ionuț Crânganu.

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Compartimentul Beneficii de Asistenţă Socială

s-au distribuit un număr de 330 pachete cu ajutoare alimentare privind Programul operaţional ajutorarea persoanelor defavorizate 2018-2021;
s-au efectuat un număr de 56 anchete sociale privind reevaluarea beneficiarilor de ajutor
pentru încălzirea locuinţei privind menţinerea dreptului la suplimentul lunar pentru energie cf Legii 226/2021 privind consumatorul vulnerabil;
s-a întocmit documentaţia privind încetarea dreptului la supliment lunar pentru energie acordat în baza Legii 226/2021 privind consumatorul vulnerabil pentru 2 beneficiari (depăşirea venitului pe membru de familie);
s-au eliberat adeverinţe (de vechime, pentru eliberarea acordului de la DGASPC, medic) la solicitarea asistenţilor personali;
s-a întocmit documentaţia privind prelungirea unui contract individual de muncă al unui asistent personal;
s-au transmis situaţiile lunii aprilie 2023 privind alocaţia de susţinere a familiei, ajutorul social, alocaţia de stat şi indemnizaţia de creştere copil către AJPIS Constanţa prin intermediul platformei PCUE;
s-au efectuat douăanchete socialeîn urma solicitărilor primite de la alte instituţii;

Protecția Copilului:

3 adrese noi primite de la DGASPC cu privire la solicitarea de anchete sociale referitoare la situația unui minor aflat în risc social, stabilire măsura de protecție și verificare domiciliu în vederea reintegrării în familiei a unui minor instituționalizat;
8 adrese de răspuns/ anchete sociale/rapoarte de monitorizare mame minore, copii ucraineni neînsoțiți de părinți sau de un reprezentant legal transmise către DGASPC Constanța;
6 vizite în teren în vederea efectuării anchetelor și redactarea rapoartelor de vizită aferente ;
4 vizite în vederea verificărilor efectuate la copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, întocmirea unei Fișe de identificare riscuri și 2 rapoarte de vizită;
relații cu publicul atât la sediul instituției cât și prin telefon pentru acordare informare și consiliere socială părinți cu privire la: demersuri legale pentru rezolvarea unor conflicte familiale, obligații și drepturi părintești, acordare servicii și beneficii pe plan local pentru familii aflate în dificultate.

Autoritate Tutelară:

10 anchete sociale efectuate ,solicitate de Notariat referitoare la dosar divorț cu minori, punere sub interdicție, modificări măsuri priviind copilul, reducere pensie întreținere, modificare acord parental;
13 vizite în teren în vederea efectuării anchetelor sociale solicitate;
Instrumentare dosar privind stabilire curatelă minori (dezbatere procedură succesorală și eliberare certificat de moștenitor – anchetă socială, referat și dispoziție);
Asistarea unei persoane vârstnice de către un reprezentant al autorității tutelare în vederea încheierii unui contract de întreținere;
Relații cu publicul la sediul instituției dar și telefonic pentru acordare informare și consiliere socială din domeniul autorității tutelare, demersuri legale referitoare la stabilire/restabilire program de vizită minor, informații privind demersurile necesare încredințare minor.

Protecția Persoanelor cu Handicap

s-au efectuat vizite în teren și efectuare anchete sociale pentru copii în vederea încadrarii/reîncadrarii în grad de handicap/orientării școlare și profesionale, angajare asistenți personali pentru minorii cu dizabilități la solicitarea părinților; monitorizarea copiilor cu dizabilități, rapoarte vizită/conv.tel./întrevederi și reevaluarea asistenților personali din oficiu (3cazuri.);
s-au efectuat vizite în teren și efectuare anchete sociale în vederea încadrarii/reîncadrarii în grad de handicap a adulților la solicitarea acestora (7 cazuri.);
pe parcursul întregii săptămânii personalul serviciului a oferit informaţii şi consiliere beneficiarilor care s-au adresat instituţiei noastre, atât la sediu cât şi telefonic şi pe adresa de e-mail;

 

Centru de zi pentru copii (CZC)

În prezent, se află în evidența centrului 32 de beneficiari, din care 7 copii pe grupa gimnazială, si 23 pe grupa primara, 4 copii pentru consiliere psihologica individuala
S-a lucrat in echipa multidisciplinara pe intocmirea rapoarte specifice acordarii serviciilor: fise de monitorizare, rapoarte implementare a PPI, fise de reevaluare, PPI, fisa servicii, PEP
Se continuă programul de activități socio-educaționale conform programului pe grupe:
09:00 – 12:00 și 12;00 – 15.00
S-a acordat sprijin efectuare teme
S-a lucrat pe fise de lucru individuale adaptate în functie de obiectivele stabilite pentru fiecare și în funcție de programul avut în această săptămână de fiecare școală în parte (o parte dintre copii au avut ”Săptămâna Verde”, o parte au avut ”Săptămâna Altfel”).
Activități specifice anotimpului primăvară: grădinărit, înfrumusețarea curții interioare a Centrului de Zi contribuind astfel la dezvoltarea abilităților de viată independentă.
Distribuire pachete din partea Asociației UNHCR. Aceștia au pus la dispozitie pentru fiecare familie a copiilor care beneficiază de serviciile Centrului câte un chit de igienă compus de produse de curățenie și îngrijire personală, baxuri de apă, pături, precum și îmbărăcăminte.
Jocuri în aer liber .
Copiii au fost însotiti la masa în intervalul prevazut pentru fiecare grupa 11.30 – 11.45 și 12.15 – 12.30.

 

Centru de zi pentru persoane în vârstă (CZPV)

A fost completat un contract pentru acordare servicii în cadrul CZPV pentru un pensionar din orașul Năvodari;
A fost efectuată diagnoza socială inițială pentru un nou beneficiar al CZPV. În acest sens au fost completate: fișa de evaluare, planul de intervenție și fișa de monitorizare;
Au fost susținute timp de trei zile ore de socializare cu teme gândite/stabilite în prealabil;
S-a reorganizat săptămânal spațiul terapeutic în vederea creării unui cadru optim pentru beneficiari; s-a decorat holul CZPV cu elemente (“Cer înstelat”);
S-au identificat și pregătit zilnic materialele necesare activităților de terapie socio-ocupațională, în evidența centrului aflându-se 28 de beneficiari;
S-au desfășurat următoarele activități de socializare și de terapie ocupațională:
socializare: discuții libere între beneficiari;
ludoterapie: jocuri de societate; confecționat la mașina de cusut 3 draperii;
expresie corporală: tango;
ergoterapie: împletituri lână; confecționat la mașina de cusut 3 draperii;
art-terapie: pictură pe pânză ; înrămare lucrări;
completare rebus.
S-a organizat cadrul și sărbătorit: Ziua Internațională a Cărții -“Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!”; Ziua Covrigilor, Ziua Mondială a Desenului și Ziua Internațională a Dansului;
-S-a organizat activitatea socio-culturală “Pe urmele marilor personalități istorice”, în Bulgaria, Balcik, Castelul Reginei Maria, Cap Kaliakra, Mănăstirea Adajla, pentru 29 aprilie, cu un număr de 9 beneficiari, doritori să exploreze secvențe din istoria țării.
-S-au realizat întâlniri de echipă multidisciplinară, în vederea completării fișelor de reevaluare, a fișelor de monitorizare și a planurilor de intervenție, reorganizării serviciilor, conform noilor standarde și planificării activităților, s-a intervenit pe noile proceduri ale centrului.

 

Unitatea de îngrijire la domiciliu (UID)

Au fost oferite servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii/beneficiarii Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. Astfel, șapte vârstnici din orașul nostru au primit sprijin în efectuarea activităților uzuale ale vieții de zi cu zi, precum: igiena corporală și a eliminărilor, îmbrăcare/dezbrăcare, hrănire și hidratare, companie, efectuare cumpărături, menaj, etc.;
Zilnic au fost efectuate scurte ședințe – asistent social și îngrijitori la domiciliu pentru a se cunoaște situația benefiaciarilor din cadrul UID;
Au fost verificate și înregistrate fișele săptămânale de monitorizare;
A fost întocmit programul de lucru al îngrijitorilor, cu ajustări adaptate la reducerea de personal, apărută pe fondul CM și CO a doi îngrijitori la domiciliu. În acest sens au fost contactați telefonic beneficiari și aparținători. În final a fost redactat un raport de convorbire telefonică;

 

Măsuri de sprijin și Asistență Umanitară

Au fost primite cereri de decont pentru cheltuielile efectuate cu hrana și cazarea refugiaților din Ucraina, depuse după termenul de 3 zile lucrătoare, cereri care vor fi cuprinse pe situația centralizatoare din luna Mai 2023;
Zilnic s-au furnizat informații telefonic, prin email și la sediu privind mecanismul de decontare al cheltuielilor;
S-au colectat date actualizate în vederea monitorizării situației minorilor ucraineni aflați pe teritoriul Orașului Năvodari, date ce vor fi comunicate către DGASPC Constanța;
Continuă colaborarea cu organele de control în vederea soluționării reclamațiilor înaintate și a derulării investigațiilor specific.

 

ACHIZIȚII PUBLICE și MANAGEMENT PROGRAME

EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO SI DOTARE SPATII URBANE CU INFRASTRUCTURI TIC (SISTEME INTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN/LOCAL) ORAS NAVODARI, JUDETUL CONSTANȚA
Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).
RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII – CAMIN NOU – LICEUL TEHNOLOGIC LAZĂR EDELEANU- NĂVODARI
Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.
RENOVAREA ENERGETICĂ A GRADINITEI NR. 3 NĂVODARI
Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.
RENOVAREA ENERGETICĂ A PRIMĂRIEI ORAȘULUI NĂVODARI
Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.
RENOVAREA ENERGETICĂ A CREȘEI NR. 20 DIN ORAȘUL NĂVODARI
Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.
PROIECT „ASFALTARE TRAMA STRADALA ZONA MAMAIA –SAT ORAS NAVODARI”, JUD. CONSTANȚA, PROIECT REDEPUS ÎN CADRUL PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII ,,ANGHEL SALIGNY”
Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate prin Programul Anghel Saligny. UAT Orasul Navodari, Primăria Orașului Năvodari a contractat și a demarat eleborarea studiului de fezabilitate pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul de lucrări.
RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL NĂVODARI – GRUP 3
Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C5 – Valul Renovării, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, fiind semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului.
RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL NĂVODARI- GRUP 1
Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C5 – Valul Renovării, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, fiind semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului.
PROIECT ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII URBANE IN ORAȘUL NĂVODARI PE STRĂZILE CE DESERVESC TRANSPORTUL IN COMUN: STRADA RÂNDUNELELOR, STRADA ALBINELOR, STRADA CONSTANTEI, STRADA PLOPILOR, STRADA RECOLTEI, STRADA CORBULUI, STRADA NUFERILOR – CONTRACT DE FINANȚARE NR. 6985/02.07.2021
În prezent, pentru implementarea acestui proiect, s-au finalizat procedurile de achiziție publică pentru contractul de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări și au fost achiziționate toate serviciile conexe implementării proiectului, au fost depuse oferte pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de investiții, a fost emis ordinul de începere pentru prestarea serviciilor de proiectare, a fost elaborat proiectul tehnic și a fost înaintat spre analiză la ADRSE Brăila, urmând ca în lunile februarie-martie 2023 să fie demarate lucrările de construcție.
PROIECT ,,EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020
Prin implementarea acestui proiect, necesar pentru copii noștri și pentru orașul Năvodari, se va realiza un nou edificiu pentru Școala nr. 3 din Năvodari, pe strada Pescărușului, prin reabilitarea și modernizarea corpului de clădire existent cu regim de înălțime S+P+2E, prin construirea unui corp nou de clădire cu regim de înălțime S+P+2E+3 parțial si a unui corp de legătura ce va face trecerea de la corpul existent la corpul nou.
PROIECT ,,FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL RECREATIVĂCASA DE CULTURĂ NĂVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020
Până la acest moment s-a finalizat stratul de separatie terase circulabile/vizitabile, au fost executate lucrările de armatură – plase sudate terase circulabile/ vizitabile la etajele 2 si 3, fiind finalizate șapele de egalizare la terasele circulabile/vizitabile etajele 2 si 3, la momentul formulării raportului fiind executate lucrările de desfacere, inclusiv a tavanelor false și structurilor metalice existente, fiind finalizate inclusiv lucrările de hidroizolatie.
PROIECT ,,LARGIRE SI ASFALTARE POD ECLUZA” PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA 2
Lucrările au fost executate în proporție de 95 % pană la data formulării prezentului raport fiind executate lucrările de desfacere a trotuarelor și căilor rutiere, fiind executate lucrările de consolidare, fiind desfacută trotuarele și redimensionate, fiind refăcut și modernizat sistemul rutier, fiind montat parapet rutier și pietonal pe toată suprafața podului și a zonelor de acces, inclusiv sens giratoriu și rampe de acces, fiind turnate plăci de racordare. Calea de rulare a podului a fost refăcută inclusiv asfaltată în integralitate și redimensionată la peste 9 m astfel încât să permită lărgirea zonei de rulare la 3 benzi. Trotuarele au fost refăcute în totalitate cu pavele autoblocante. Totodată au fost executate lucrările prevăzute și aprobate pentru intrados, fiind executată în zonă și o nouă rețea de iluminat publice cu 40 de stâlpi noi ornamentali adecvați pentru iluminatul în astfel de zone.
PROIECT „IMBUNATATIREA MEDIULUI URBAN PRIN AMENAJAREA DE PARCURI, SCUARURI PUBLICE SI SPATII VERZI IN ORASUL NAVODARI” PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020
Până în prezent, au fost executate peste 80 % din lucrările de construcții aferente proiectului – fiind executate lucrări de amenajare a terenului si de peisagistica, lucrari de imprejmuire a terenului si a sistemului de irigatii, lucrari de terasamente instalatii electrice, instalatii electrice exterioare, imprejmuirea terenului, alei pietonale, fundatii banci si stalpi de iluminat, sistem irigatii, peisagistica, loc de joaca si dotari ș.a. Finalizarea lucrărilor este prevăzută pentru anul 2023.
PROIECT ,,UNITATE DE INGRIJIRI PERSOANE VARSTNICE SI CENTRU DE ZI ORAS NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020
Până în prezent, s-a semnat contractul de achiziție publică de execuție de lucrări aferent acestei investiții, fiind finalizată procedura de achiziție publică în acest sens. A fost semnat contract de execuție de lucrări, iar execuția lucrărilor a fost demarată – fiind finalizate lucrările de săpătură pentru fundație și devirere rețele descoperite pe amplasament. Constructorul nu a respectat graficul de execuție, în această perioadă fiind demarată o nouă procedură pentru încheierea unui nou contract pentru execuția restului rămas de executat.
PROIECT ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII LICEULUI TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020, Axa Prioritara 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1
Până în prezent, au fost executate finalizate lucrările de construcții aferente proiectului – fiind executate înclusiv lucrări de reabilitare de reabilitare fațade, izolarea termică a peretilor exteriori, termoizolarea pereţilor în zona soclului, înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în clădire, înlocuită cu tâmplărie eficientă energetic, lucrări de înlocuire a tamplăriei interioare, termo-hidroizolarea terasei, reabilitarea și modernizarea instalației de iluminat, precum și înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, instalarea de sisteme alternative de producere a energiei electrice pentru consum propriu, instalații cu panouri solare fotovoltaice ș.a.
PROIECT ,,CONSTRUIRE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE IN ORASUL NAVODARI, JUDETUL CONSTANȚA”
PROIECT ,,ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE ÎN ORAȘUL NĂVODARI – AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN ZONA PENINSULA – STRADA PRINCIPALĂ – STR. IULIU MANIU (TRASEUL 1) ȘI ZONA STRĂZII LUMINEI (TRASEUL 2)”
Investiția va moderniza infrastructura de transport, asigurând sustenabilitatea mediului prin noi vehicule de transport public cu emisii zero, în speță transportul cu biciclete. Investiția nu va fi utilizată economic/comercial, iar accesul va fi asigurat gratuit, pe baze nediscriminatorii, fiind vorba de accesul publicului larg la aceste obiective. Proiectul are în vedere nevoile pasagerilor care aparțin grupurilor expuse riscului de discriminare, precum persoane în vârstă, persoane cu dizabilități, în vederea creșterii accesibilității acestora la facilitățile de transport și include de activități de sprijin pentru a garanta siguranța tuturor persoanelor.
PROIECT „EXECUTIE CANALIZARE MENAJERĂ ZONA DE NORD ORAS NAVODARI”, PROIECT REDEPUS ÎN CADRUL PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
Lucrările se vor executa pe străzile Str.Apusului, Str.Carierei, Str.Corbului, Str.Eternitatii; Str.Gliei; Str.Labirintului; Str.Lacului; Str.Lanului; Str.Prelungirea Recoltei, Str.Rasaritului; Str.Sibioarei Tronson I, Str.Tractorului, Aleee din str. Macului, Alee din str. Sibioarei; Alee din strada Recoltei; Alee din str. Carierei; Alee din str. Carierei; Aleea Sibioarei; Aleea Prelungirea Corbului; Alee din str. Macului, parțial; Alee din str. Locomotivei; Str.Corbului spre Pescarie; Str.Macului; Alee intre str.Recoltei si str.Rasaritului; Alee din str.Corbului, zona biserica lipoveneasca; Alee cu acces din str.Macului spre Apusului din str.Recoltei – DE 64/3/2 ș.a.
RENOVAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN ORASUL NAVODARI- LOT 5, LOT 6, LOT 7, LOT 8
Proiectul a fost depus în vederea renovării energetice a următoarelor clădiri rezidemțiale:
Blocul de locuințe CP 2 – ADRESA: STR.PESCĂRUȘULUI, NR. 90, BL. CP 2
Blocul de locuințe CAMIN CAZARE NR. 27 – STR. MIDIEI, NR. 27, CAMIN CAZARE NR. 27
Blocul de locuințe B 2 D : STR.CONSTANȚEI, BL. B 2D
Blocul de locuințe G 4 – ADRESA: STR. MIDIEI, NR.13, BL. G 4
Blocul de locuințe STRADA ALBINELOR NR.7 SC.A ,B+ STRADA ALBATROS NR.2 SC.C,D,E, BL.33EST
Blocul de locuințe ALEEA CRINULUI NR.4-11, BL59 STRADA CABANEI NR.5 BLOC C4
Blocul de locuințe C 3 – ADRESA: STR. NUFERILOR, SC. A + STR. CONSTANTEI, SC B, BL. C 3
Blocul de locuințe H 4 – ADRESA: STR. CONSTANTEI, BL, H 4
Blocul de locuințe 29 EST – ADRESA: STR. DELFINULUI, NR. 7, BL. 29 EST
Blocul de locuințe C 28 – ADRESA: STR. CABANEI, NR. 28, BL. C 28
Blocul de locuințe C 6 – ADRESA: ALEEA CABANEI, NR. 10, BL. C 6, SC. A.
Blocul de locuințe H 7 – ADRESA: STR. CONSTANTEI, BL. H 7
Blocul de locuințe C 4 – adresa: STR. CABANEI, NR. 5, BL. C 4
CONSTRUIRE BAZIN DE INOT ORAS NAVODARI
Investiția ,, CONSTRUIRE BAZIN DE INOT” presupune construirea unui bazin de înot în cadrul bazei sportive Năvodari, investiție ce se va amplasa pe terenul aflat în proximitatea Stadionului Flacăra a orașului Năvodari, zonă accesibilă atât circulației pietonale cât și accesului cu autovehicule sau mijloace de transport în comun (linia de transport Năvodari –Stațiunea Mamaia Nord – Stațiunea Mamaia – Constanța).

Primăria Năvodari – Raport de activitate săptămâna 24 – 28 aprilie 2023

 

 

You may also like