gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Medgidia – PROIECTUL ORDINII DE ZI privind ședința ordinară din data de 27 aprilie 2023, ora 16:30

Avatar photo by

PROIECTUL ORDINII DE ZI

privind ședința ordinară din data de 27 aprilie 2023, ora 16:30

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 1. Proiect de hotărâre nr. 58/11.04.2023 privind suplimentarea numărului de burse pentru anul școlar 2022 – 2023, care se vor acorda elevilor unităților de învățământ din municipiul Medgidia, județul Constanța.
 2. Proiect de hotărâre nr. 59/12.04.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale Medgidia, pe anul 2023. 
 3. Proiect de hotărâre nr. 60/12.04.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 70 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110966 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110966, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Lt. Oprea Hârâciu, nr. 14 Bis, jud. Constanța.
 4. Proiect de hotărâre nr. 61/12.04.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului construcție și teren, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110968 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110968, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 3D, jud. Constanța.
 5. Proiect de hotărâre nr. 62/12.04.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 183 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110964 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110964, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 3C, jud. Constanța.
 6. Proiect de hotărâre nr. 63/12.04.2023 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 2037 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110875 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110875, situat în extravilanul mun. Medgidia, parcela NP 289/2, jud. Constanța.
 7. Proiect de hotărâre nr. 64/12.04.2023 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 1644 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110876 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110876, situat în extravilanul mun. Medgidia, parcela CO 288/1/2, jud. Constanța.
 8. Proiect de hotărâre nr. 65/12.04.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 939 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110869 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110869, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Silozului, nr. 109 B, Lot 3/2, jud. Constanța.
 9. Proiect de hotărâre nr. 66/12.04.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 1000 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110868 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110868, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Silozului, nr. 109 B, Lot 3/1, jud. Constanța.
 10. Proiect de hotărâre nr. 67/12.04.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 17 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110974 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110974, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Kemal Agi Amet, nr. 42 Bis, jud. Constanța.
 11. Proiect de hotărâre nr. 68/12.04.2023 privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren intravilan în suprafață de 105642 mp, situat în mun. Medgidia, Parcela A 1051/1/1/1, jud. Constanța, având număr cadastral 110890 și înscris în Cartea funciară nr. 110890 a localității Medgidia.
 12. Proiect de hotărâre nr. 69/12.04.2023 privind aprobarea repartizării unei unități locative aflată în administrarea D.G.D.P.P.
 13. Proiect de hotărâre nr. 70/13.04.2023 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unui imobil situat pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr.4914/11.04.2023.
 14. Proiect de hotărâre nr. 71/13.04.2023 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a imobilului – teren în suprafață indiviză de 153 mp, situat în intravilanul municipiului Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 4668/04.04.2023.
 15. Proiect de hotărâre nr. 72/13.04.2023 privind aprobarea documentației de urbanism „ELABORARE P.U.Z. CONSTRUIRE CREȘĂ MARE”.
 16. Proiect de hotărâre nr. 73/13.04.2023 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al U.A.T. Medgidia a unor bunuri, având valoarea totală de inventar de 1.526.791,47 lei, în vederea casării.
 17. Proiect de hotărâre nr. 74/13.04.2023 privind indexarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2024, aplicabile la nivelul Municipiului Medgidia.
 18. Proiect de hotărâre nr. 75/19.04.2023 privind însușirea rezultatului reevaluării activelor fixe aflate în patrimoniul U.A.T. Medgidia, județul Constanța.
 19. Proiect de hotărâre nr.76/27.04.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „CONSTRUIRE DE LOCUINȚE nZEB PLUS – PENTRU TINERI ÎN MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUDEȚUL CONSTANȚA”.
 20. Proiect de hotărâre nr.77/27.04.2023 privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unui bun imobil din domeniul public al Județului Constanța în domeniul public al Municipiului Medgidia.

 

Primăria Medgidia – PROIECTUL ORDINII DE ZI privind ședința ordinară din data de 27 aprilie 2023, ora 16:30

 

You may also like

article-image
Administrație

Primăria Agigea – Concurs de angajare

Comuna Agigea – Primăria organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere vacante de Director al Clubului Sportiv Agigea, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea...
article-image
Administrație

Primăria Rasova – Informare contract „Delegare a gestiunii activităților de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale în Comuna Rasova județul Constanța“

Comuna Rasova, ca autoritate contractantă, a atribuit contractul „Delegare a gestiunii activităților de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale în Comuna Rasova județul Constanța“, achiziția fiind atribuită prin anunț de atribuire la...