gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Mangalia – Convocatorul ședinței extraordinare, convocată de îndată din data de 26.04.2023

Avatar photo by

Primăria Mangalia – Convocatorul ședinței extraordinare, convocată de îndată din data de 26.04.2023

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia în ședința publică extraordinară, convocată de îndată, în data de 26.04.2023 la ora 15:30, care se va desfășura prin mijloacele electronice – platformă online de videoconferințe, cu proiectul ordinii de zi stabilit conform anexei, care se constituie parte
integrantă din prezenta dispoziție.
Art.2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei
electronice.
Art.3 Proiectele de hotărâre vor fi transmise spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Municipiului Mangalia, în baza competențelor acestora, conform anexei menționate la art.1.
Art.4 Membri Consiliului Local Mangalia sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra
proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul odinea de zi, în condițiile legii.
Art.5 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta dispoziție membrilor Consiliului Local al Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru control și verificarea legalității și o va afișa în locuri publice spre a fi cunoscută de către cetățeni.

Convocator-Sedinta-extraordinara-convocata-de-indata-din-data-de-26.04.2023

You may also like