gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Năvodari – Raport de activitate săptămâna 18 – 21 aprilie 2023

Avatar photo by

Raport de activitate săptămâna 18 – 21 aprilie 2023

POLIȚIA LOCALĂ

 • 86 sesizări telefonice primite și rezolvate prin apel 112 și Whatsapp
 • 17 sancțiuni contravenționale constatate/aplicate
 • Activități specifice privind verificarea parcurilor Central, Tineretului, Ion Dobre, Front canal, Țara Piticilor și a spațiului verde de la Piața de Pește = zilnic
 • Verificarea respectării traseelor, mijloacelor de transport public de persoane ce operează pe raza orașului, precum și respectarea de către participanții la trafic a dispozițiilor legale privind oprirea și staționarea = zilnic
 • 6 verificări în bazele de date ale M.A.I auto/persoane
 • 40 verificări auto peste 3,5 tone tranzit prin U.A.T. Năvodari
 • 18 procese verbale trimise spre afișare, 11 procese verbale trimise spre executare silită în alte localități, 4 sancțiuni contravenționale comunicate la domiciliu, 10 implementari procese-verbale abateri rutiere
 • 23 persoane juridice și 14 persoane fizice au fost verificate de pe raza orașului Năvodari
 • 3 petiții înregistrate
 • 9 somații igienizare

S.P.C.L.E.P

 • 94 cereri pentru eliberarea actelor de identitate
 • Au fost întocmite 3 acte de naștere, 5 acte de casatorie și 4 acte de deces
 • Au fost eliberate la cererea persoanelor fizice 12 de certificate de stare civilă

SERVICIUL TAXE ȘI IMPOZITE

 • Total chitante emise 648 din care 236 la ghiseu cu numerar, 124 la ghiseu cu POS, 67 prin Etax, 221 ordine de plata operate

Declaratii de impunere operate in sistem

 • 346 declarații cladiri persoane fizice și juridice
 • 175 declarații auto persoane fizice și juridice
 • 276 declarații teren persone fizice și juridice
 • 90 declarații de taxa de salubrizare
 • 180 modificari/completari de roluri persoane fizice și juridice
 • 10 dosare de scutire plata persoane cu disabilități
 • 156 amenzi contravenționale operate în sistem
 • 24 adrese de înființare proprie pe venituri persoane fizice
 • 86 adrese diverse

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

 • 48 de avize de funcționare agenți economici
 • 1 proces verbal de recepție
 • 24 de contracte de concesiune
 • 19 verificări documentații cadastrale
 • 25 autorizații de parcare
 • 1 autorizație taxi
 • 66 corespondențe externe
 • 65 corespondențe interne

GOSPODĂRIE COMUNALĂ

 • Salubrizare și igienizare cimitir
 • Lucrări de întreținere în Parc Front Canal
 • Igienizat stații autobuz
 • Verificare și reparații sisteme de irigații
 • Văruit copaci

JURIDIC

 • Derularea pe rolul instanțelor de judecată a 23 dosare
 • 22 comunicări de hotărâri judecătorești, citații – inștiințări termene și solicitări ale instanței
 • 9 adrese de corespondență internă și 8 către alte instituții și cetățeni
 • 40 contracte avizate de legalitate

AUDIT

 • Analizarea documentelor în vederea evaluării activității desfășurate la instituția auditată: proceduri, dosare beneficiari, contracte s.a.;
 • Intervenția la fața locului – la sediul entității auditate: foi de lucru, liste de verificare, liste de control, interviu;
 • Studierea legislației, a ghidurilor și procedurilor în vederea evaluării activității desfășurate la instituția auditată.

TERMICA

 • Scarificare și împietruire strada Hanului
 • Scarificare, împietruire alei cimitir
 • Montat bordură mare strada Hanului
 • Reparații trotuare strada Ciocârliei

CLUB SPORTIV NĂVODARI

Secția de fotbal

 • Juniori D3: Miercuri, 19 aprilie, ora 19, C.S. Năvodari – AS Viva Sport Constanța, teren sintetic, antrenor: Marius Dinicu; (meci amical);
 • Juniori A1: Sâmbătă, 22 aprilie, ora 11, C.S. Năvodari – Unirea Topraisar, stadion “Flacăra” Năvodari, antrenor: Florin Adam;
 • Juniori B1: Sâmbătă, 22 aprilie, ora 12, Dacia Mircea Vodă – C.S. Năvodari, teren “Mircea Vodă”, antrenor: Adrian Manea;
 • Seniori: Sâmbătă, 22 aprilie, ora 13, C.S. Năvodari- Unirea Topraisar, stadion “Flacăra” Năvodari, antrenor: Constantin Funda;
 • Juniori C2: Duminică, 23 aprilie, ora 11:30, C.S.S. Medgidia – C.S. Năvodari, antrenor: Ciprian Cazan;

Secția de rugby

 • Antrenamente intense pentru meciul CS Năvodari – Poli Iași din Liga Națională de Rugby, programat sâmbătă, 29 aprilie pe stadionul Flacăra, de la ora 11. Antrenori Cristian Husea, Cornel Suciu, Virgil Năstase.

Secția de lupte

 • Sportivii de la CS Năvodari participă la Buziaș, între 20 și 23 aprilie la Cupa României U17, antrenori Ionuț Jidovu și Geogios Papazou.

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Compartimentul Beneficii de Asistenţă Socială

 • s-au eliberat adeverinţe (de vechime, pentru eliberarea acordului de la DGASPC, medic) la solicitarea asistenţilor personali;

 • s-a întocmit documentaţia privind angajarea unui asistent personal pentru un copil cu handicap grav;

 • s-a întocmit documentaţia privind prelungirea unui contract individual de muncă al unui asistent personal;

 • s-au primit 4 dosare indemnizaţie creştere copil şi 5 dosare alocaţie de stat;

 • s-a efectuat o anchetă socială în vederea completării dosarului pentru indemnizaţie creştere copil;

 • s-a efectuat o deplasare în teren în vederea monitorizării unei persoane fără adăpost cf. Legii 416/2001;

 • s-au efectuat douăanchete sociale în vederea acordării cardului de energie conform OUG 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile;

 • s-a efectuat o anchetă socială privind evaluarea situaţiei familiale pentru o familie beneficiară de alocaţie pentru susţinerea familiei cf Legii 270/2010;

Protecția Copilului:

 • 1 adresă noua primită de la DGASPC cu privire la solicitarea de ancheta socială privind stabilirea unei măsuri de protecție pentru un minor aflat în familie (solicitare plasament la rude);

 • 4 adrese de răspuns/ anchete sociale/raport de monitorizare situație minoră, efectuate transmise către DGASPC Constanța;

 • 3 vizite în teren în vederea efectuării anchetelor și redactarea raportelor de vizită aferente;

 • centralizare și actualizare situației nominale a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate,

 • relații cu publicul atât la sediul instituției cât și prin telefon pentru acordare informare și consiliere socială părinți cu privire la: demersuri legale pentru rezolvarea unor conflicte familiale, obligații și drepturi părintești, acordare servicii și beneficii pe plan local pentru familii aflate în dificultate.

Autoritate Tutelară:

 • 1 anchetă socială efectuată ,solicitată de Notariat referitoare la dosar divorț cu minori,

 • 3 vizite în teren în vederea efectuării anchetelor sociale solicitate,

 • relații cu publicul la sediul instituției dar și telefonic pentru acordare informare și consiliere socială din domeniul autorității tutelare, demersuri legale referitoare la stabilire/restabilire program de vizită minor, informații privind demersurile necesare încredințare minor.

Protecția Persoanelor cu Handicap

 • s-au efectuat vizite în teren și efectuare anchete sociale pentru copii în vederea încadrarii/reîncadrarii în grad de handicap/orientării școlare și profesionale, angajare asistenți personali pentru minorii cu dizabilități la solicitarea părinților; monitorizarea copiilor cu dizabilități, rapoarte vizită/conv.tel./întrevederi și reevaluarea asistenților personali din oficiu (3cazuri.);

 • s-au efectuat vizite în teren și efectuare anchete sociale în vederea încadrarii/reîncadrarii în grad de handicap a adulților la solicitarea acestora (8cazuri.);

 • pe parcursul întregii săptămâni personalul serviciului a efectuat verificări în sistemul informațional PatrimVen şi a oferit informaţii şi consiliere beneficiarilor care s-au adresat instituţiei noastre, atât la sediu cât şi telefonic şi pe adresa de e-mail;

Centru de zi pentru copii (CZC)

 • În prezent, se află în evidența centrului 32 de beneficiari, din care 7 copii pe grupa gimnazială, si 23 pe grupa primara, 4 copii pentru consiliere psihologica individuala
 • S-au încetat 2 dosare, s-a finalizat admiterea pentru 3 dosare
 • S-a lucrat in echipa multidisciplinara pe intocmirea rapoarte specifice acordarii serviciilor: fise de monitorizare, rapoarte implementare a PPI, fise de reevaluare, PPI, fisa servicii, PEP
 • S-a reluat programul de activități socio-educaționale conform programului pe grupe:

09:00 – 12:00 și 12;00 – 15.00

 • S-a acordat sprijin sprijin efectuare
 • S-a lucrat pe fise de lucru individuale adaptate în functie de obiectivele stabilite pentru fiecare
 • Conversatii libere pe tema ”Vacanta de Paște”
 • Activităti de recreere – ”Continuă povestea”
 • Copiii au fost însotiti la masa în intervalul prevazut pentru fiecare grupa 11.30 – 11.45 și 12.15 – 12.30
 • S-a marcat Ziua Pământului, fiind implicați copiii, personalul de specialitate, reprezentanți ai liceului si personalul care sunt din echipa Proiectului Ecovocacy.
 • A fost amenjat spatiul care reprezinta calea de acces dintre Centru si Serviciul taxe și impozite, specific zilei dedicate pamantului.

Centru de zi pentru persoane în vârstă (CZPV)

 • A fost realizată diagnoza socială pentru 3 beneficiari din cadtul CZPV. În acest sens, au fost completate fișele de reevaluare, planurile de intervenție și fișele de monitorizare;
 • A fost efectată evaluarea inițială pentru un beneficiar nou înscris în cadrul CZPV;
 • Au fost efectuate două convorbiri telefonice cu unul dintre beneficiarii CZPV în vederea reînnoirii contractului de acoradre servicii;
 • A fost efectuată o deplasare pe teren la domiciliul unui vârstnic aflat în dificultate. În vederea acordării de sprijin, a fost contactat medicul de familie iar în final a fost solicitată o ambulanță. În urma recomandărilor, a fost stabilit un plan de spijin care să ajute vârstnicul să depășească problemele cu care se confruntă;
 • A fost întocmit planul cu teme pentru socializare, aferent săptămânii viitoare (24-28.04.2023);
 • Au fost întocmite contractele pentru doi noi beneficiari ai Centrului de Zi pentru Persoane în Vârstă;

 • S-a reorganizat săptămânal spațiul therapeutic în vederea creării unui cadru optim pentru beneficiari;
 • S-au identificat și pregătit zilnic materialele necesare activităților de terapie socio-ocupațională, în evidența centrului aflându-se 26 de beneficiari;
 • S-au desfășurat următoarele activități de socializare și de terapie ocupațională:
 • socializare: discuții libere între beneficiari; sărbătorirea zilei de naștere a unei doamne beneficiar; ludoterapie: jocuri de societate; ergoterapie: împletituri lână; art-terapie: pictură pe pânză, completare rebus.
 • S-a organizat cadrul și s-a sărbătorit ZIUA PĂMÂNTULUI;
 • S-a facilitate accesul la o activitate socio-culturală, la dorința a 7 senioare lor în Balcik, Castelul Reginei Maria,(“Pe urmele marilor personalități istorice”) pentru 29 aprilie, dorind să exploreze secvențe din istoria vecinilor.

Unitatea de îngrijire la domiciliu (UID)

 • Au fost oferite servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii/beneficiarii Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. Astfel, 9 vârstnici din orașul nostru au primit sprijin în efectuarea activităților uzuale ale vieții de zi cu zi, precum: igiena corporală și a eliminărilor, îmbrăcare/dezbrăcare, hrănire și hidratare, companie, efectuare cumpărături, menaj, etc.;
 • Zilnic au fost efectuate scurte ședințe – asistent social și îngrijitori la domiciliu pentru a se cunoaște situația benefiaciarilor din cadrul UID;
 • Au fost verificate și înregistrate fișele săptămânale de monitorizare;

 • A fost redactat Actul adițional pentru prelungirea perioadei de acordare a serviciilor de

îngrijire la domiciliu pentru un vârstnic/beneficiar care a solicitat acest lucru. În acest sens a fost efctuată o deplasare pe teren la domiciliul seniorului;

Măsuri de sprijin și Asistență Umanitară

 • Au fost primite cereri de decont pentru cheltuielile efectuate cu hrana și cazarea refugiaților din Ucraina, depuse după termenul de 3 zile lucrătoare, cereri care vor fi cuprinse pe situația centralizatoare din luna Mai 2023;
 • Zilnic s-au furnizat informații telefonic, prin email și la sediu privind mecanismul de decontare al cheltuielilor;
 • S-au colectat date actualizate în vederea monitorizării situației minorilor ucraineni aflați pe teritoriul Orașului Năvodari, date ce vor fi comunicate către DGASPC Constanța;
 • Continuă colaborarea cu organele de control în vederea soluționării reclamațiilor înaintate și a derulării investigațiilor specifice;

ACHIZIȚII PUBLICE și MANAGEMENT PROGRAME

 • EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO SI DOTARE SPATII URBANE CU INFRASTRUCTURI TIC (SISTEME INTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN/LOCAL) ORAS NAVODARI, JUDETUL CONSTANȚA

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII – CAMIN NOU – LICEUL TEHNOLOGIC LAZĂR EDELEANU- NĂVODARI

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A GRADINITEI NR. 3 NĂVODARI

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A PRIMĂRIEI ORAȘULUI NĂVODARI

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A CREȘEI NR. 20 DIN ORAȘUL NĂVODARI

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

 • PROIECT „ASFALTARE TRAMA STRADALA ZONA MAMAIA –SAT ORAS NAVODARI”, JUD. CONSTANȚA, PROIECT REDEPUS ÎN CADRUL PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII ,,ANGHEL SALIGNY”

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate prin Programul Anghel Saligny. UAT Orasul Navodari, Primăria Orașului Năvodari a contractat și a demarat eleborarea studiului de fezabilitate pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul de lucrări.

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL NĂVODARI – GRUP 3

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C5 – Valul Renovării, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, fiind semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului.

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL NĂVODARI- GRUP 1

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C5 – Valul Renovării, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, fiind semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului.

 • PROIECT ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII URBANE IN ORAȘUL NĂVODARI PE STRĂZILE CE DESERVESC TRANSPORTUL IN COMUN: STRADA RÂNDUNELELOR, STRADA ALBINELOR, STRADA CONSTANTEI, STRADA PLOPILOR, STRADA RECOLTEI, STRADA CORBULUI, STRADA NUFERILOR – CONTRACT DE FINANȚARE NR. 6985/02.07.2021

În prezent, pentru implementarea acestui proiect, s-au finalizat procedurile de achiziție publică pentru contractul de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări și au fost achiziționate toate serviciile conexe implementării proiectului, au fost depuse oferte pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de investiții, a fost emis ordinul de începere pentru prestarea serviciilor de proiectare, a fost elaborat proiectul tehnic și a fost înaintat spre analiză la ADRSE Brăila, urmând ca în lunile februarie-martie 2023 să fie demarate lucrările de construcție.

 • PROIECT ,,EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

Prin implementarea acestui proiect, necesar pentru copii noștri și pentru orașul Năvodari, se va realiza un nou edificiu pentru Școala nr. 3 din Năvodari, pe strada Pescărușului, prin reabilitarea și modernizarea corpului de clădire existent cu regim de înălțime S+P+2E, prin construirea unui corp nou de clădire cu regim de înălțime S+P+2E+3 parțial si a unui corp de legătura ce va face trecerea de la corpul existent la corpul nou.

 • PROIECT ,,FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL RECREATIVĂCASA DE CULTURĂ NĂVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

Până la acest moment s-a finalizat stratul de separatie terase circulabile/vizitabile, au fost executate lucrările de armatură – plase sudate terase circulabile/ vizitabile la etajele 2 si 3, fiind finalizate șapele de egalizare la terasele circulabile/vizitabile etajele 2 si 3, la momentul formulării raportului fiind executate lucrările de desfacere, inclusiv a tavanelor false și structurilor metalice existente, fiind finalizate inclusiv lucrările de hidroizolatie.

 • PROIECT ,,LARGIRE SI ASFALTARE POD ECLUZA” PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA 2

Lucrările au fost executate în proporție de 95 % pană la data formulării prezentului raport fiind executate lucrările de desfacere a trotuarelor și căilor rutiere, fiind executate lucrările de consolidare, fiind desfacută trotuarele și redimensionate, fiind refăcut și modernizat sistemul rutier, fiind montat parapet rutier și pietonal pe toată suprafața podului și a zonelor de acces, inclusiv sens giratoriu și rampe de acces, fiind turnate plăci de racordare. Calea de rulare a podului a fost refăcută inclusiv asfaltată în integralitate și redimensionată la peste 9 m astfel încât să permită lărgirea zonei de rulare la 3 benzi. Trotuarele au fost refăcute în totalitate cu pavele autoblocante. Totodată au fost executate lucrările prevăzute și aprobate pentru intrados, fiind executată în zonă și o nouă rețea de iluminat publice cu 40 de stâlpi noi ornamentali adecvați pentru iluminatul în astfel de zone.

 • PROIECT „IMBUNATATIREA MEDIULUI URBAN PRIN AMENAJAREA DE PARCURI, SCUARURI PUBLICE SI SPATII VERZI IN ORASUL NAVODARI” PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Până în prezent, au fost executate peste 80 % din lucrările de construcții aferente proiectului – fiind executate lucrări de amenajare a terenului si de peisagistica, lucrari de imprejmuire a terenului si a sistemului de irigatii, lucrari de terasamente instalatii electrice, instalatii electrice exterioare, imprejmuirea terenului, alei pietonale, fundatii banci si stalpi de iluminat, sistem irigatii, peisagistica, loc de joaca si dotari ș.a. Finalizarea lucrărilor este prevăzută pentru anul 2023.

 • PROIECT ,,UNITATE DE INGRIJIRI PERSOANE VARSTNICE SI CENTRU DE ZI ORAS NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

Până în prezent, s-a semnat contractul de achiziție publică de execuție de lucrări aferent acestei investiții, fiind finalizată procedura de achiziție publică în acest sens. A fost semnat contract de execuție de lucrări, iar execuția lucrărilor a fost demarată – fiind finalizate lucrările de săpătură pentru fundație și devirere rețele descoperite pe amplasament. Constructorul nu a respectat graficul de execuție, în această perioadă fiind demarată o nouă procedură pentru încheierea unui nou contract pentru execuția restului rămas de executat.

 • PROIECT ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII LICEULUI TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020, Axa Prioritara 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1

Până în prezent, au fost executate finalizate lucrările de construcții aferente proiectului – fiind executate înclusiv lucrări de reabilitare de reabilitare fațade, izolarea termică a peretilor exteriori, termoizolarea pereţilor în zona soclului, înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în clădire, înlocuită cu tâmplărie eficientă energetic, lucrări de înlocuire a tamplăriei interioare, termo-hidroizolarea terasei, reabilitarea și modernizarea instalației de iluminat, precum și înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, instalarea de sisteme alternative de producere a energiei electrice pentru consum propriu, instalații cu panouri solare fotovoltaice ș.a.

 • PROIECT ,,CONSTRUIRE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE IN ORASUL NAVODARI, JUDETUL CONSTANȚA”
 • PROIECT ,,ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE ÎN ORAȘUL NĂVODARI – AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN ZONA PENINSULA – STRADA PRINCIPALĂ – STR. IULIU MANIU (TRASEUL 1) ȘI ZONA STRĂZII LUMINEI (TRASEUL 2)”

Investiția va moderniza infrastructura de transport, asigurând sustenabilitatea mediului prin noi vehicule de transport public cu emisii zero, în speță transportul cu biciclete. Investiția nu va fi utilizată economic/comercial, iar accesul va fi asigurat gratuit, pe baze nediscriminatorii, fiind vorba de accesul publicului larg la aceste obiective. Proiectul are în vedere nevoile pasagerilor care aparțin grupurilor expuse riscului de discriminare, precum persoane în vârstă, persoane cu dizabilități, în vederea creșterii accesibilității acestora la facilitățile de transport și include de activități de sprijin pentru a garanta siguranța tuturor persoanelor.

 • PROIECT „EXECUTIE CANALIZARE MENAJERĂ ZONA DE NORD ORAS NAVODARI”, PROIECT REDEPUS ÎN CADRUL PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

Lucrările se vor executa pe străzile Str.Apusului, Str.Carierei, Str.Corbului, Str.Eternitatii; Str.Gliei; Str.Labirintului; Str.Lacului; Str.Lanului; Str.Prelungirea Recoltei, Str.Rasaritului; Str.Sibioarei Tronson I, Str.Tractorului, Aleee din str. Macului, Alee din str. Sibioarei; Alee din strada Recoltei; Alee din str. Carierei; Alee din str. Carierei; Aleea Sibioarei; Aleea Prelungirea Corbului; Alee din str. Macului, parțial; Alee din str. Locomotivei; Str.Corbului spre Pescarie; Str.Macului; Alee intre str.Recoltei si str.Rasaritului; Alee din str.Corbului, zona biserica lipoveneasca; Alee cu acces din str.Macului spre Apusului din str.Recoltei – DE 64/3/2 ș.a.

 • RENOVAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN ORASUL NAVODARI- LOT 5, LOT 6, LOT 7, LOT 8
 • Proiectul a fost depus în vederea renovării energetice a următoarelor clădiri rezidemțiale:
  • Blocul de locuințe CP 2 – ADRESA: STR.PESCĂRUȘULUI, NR. 90, BL. CP 2
  • Blocul de locuințe CAMIN CAZARE NR. 27 – STR. MIDIEI, NR. 27, CAMIN CAZARE NR. 27
  • Blocul de locuințe B 2 D : STR.CONSTANȚEI, BL. B 2D
  • Blocul de locuințe G 4 – ADRESA: STR. MIDIEI, NR.13, BL. G 4
  • Blocul de locuințe STRADA ALBINELOR NR.7 SC.A ,B+ STRADA ALBATROS NR.2 SC.C,D,E, BL.33EST
  • Blocul de locuințe ALEEA CRINULUI NR.4-11, BL59 STRADA CABANEI NR.5 BLOC C4
  • Blocul de locuințe C 3 – ADRESA: STR. NUFERILOR, SC. A + STR. CONSTANTEI, SC B, BL. C 3
  • Blocul de locuințe H 4 – ADRESA: STR. CONSTANTEI, BL, H 4
  • Blocul de locuințe 29 EST – ADRESA: STR. DELFINULUI, NR. 7, BL. 29 EST
  • Blocul de locuințe C 28 – ADRESA: STR. CABANEI, NR. 28, BL. C 28
  • Blocul de locuințe C 6 – ADRESA: ALEEA CABANEI, NR. 10, BL. C 6, SC. A.
  • Blocul de locuințe H 7 – ADRESA: STR. CONSTANTEI, BL. H 7
  • Blocul de locuințe C 4 – adresa: STR. CABANEI, NR. 5, BL. C 4
 • CONSTRUIRE BAZIN DE INOT ORAS NAVODARI

Investiția ,, CONSTRUIRE BAZIN DE INOT” presupune construirea unui bazin de înot în cadrul bazei sportive Năvodari, investiție ce se va amplasa pe terenul aflat în proximitatea Stadionului Flacăra a orașului Năvodari, zonă accesibilă atât circulației pietonale cât și accesului cu autovehicule sau mijloace de transport în comun (linia de transport Năvodari –Stațiunea Mamaia Nord – Stațiunea Mamaia – Constanța).

Primăria Năvodari – Raport de activitate săptămâna 18 – 21 aprilie 2023

You may also like