gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Năvodari – Raport de activitate săptămâna 10 – 13 aprilie 2023

Avatar photo by

 

Raport de activitate săptămâna  10 – 13 aprilie 2023

Direcția Poliția Locală

 • 84 sesizări telefonice primite și rezolvate prin apel 112 și WhatsApp
 • 8 sancțiuni contravenționale constatate/aplicate
 • Activități specifice privind verificarea parcurilor Central, Tineretului, Ion Dobre, Front canal, Țara Piticilor și a spațiului verde de la Piața de Pește = zilnic
 • Verificarea respectării traseelor, mijloacelor de transport public de persoane ce operează pe raza orașului, precum și respectarea de către participanții la trafic a dispozițiilor legale privind oprirea și staționarea = zilnic
 • 64 verificări în bazele de date ale M.A.I auto/persoane
 • 87 verificări auto peste 3,5 tone tranzit prin U.A.T. Năvodari
 • 6 procese verbale trimise spre afișare, 21 procese verbale trimise spre executare silită în alte localități, 8 sancțiuni contravenționale comunicate la domiciliu, 7 implementări procese-verbale abateri rutiere
 • 53 persoane juridice și 24 persoane fizice au fost verificate de pe raza orașului Năvodari
 • 12 petiții înregistrate
 • 9 somații igienizare.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

 • 93 cereri pentru eliberarea actului de identitate;
 • 28 cereri furnizare date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor;
 • 21 cereri eliberare certificate de stare civilă;
 • Au fost întocmite: 1 act de căsătorie și 4 acte de deces; 
 • S-au înregistrat: 5 declarații de căsătorie, 3 solicitări de transcriere acte de stare civilă, 2 solicitări de eliberare extrase de stare civilă și 3 mențiuni pe marginea actelor de stare civilă. 

Serviciul Taxe și Impozite Locale

 • 160 certificate fiscale emise la persoane fizice și juridice;
 • Total chitanțe emise: 670, dintre care 257 la ghișeu cu numerar, 162 la ghișeu cu POS, 90 prin Etax, 161 ordine de plată operate;

Declarații de impunere operate în sistem:

 • 280 declarații clădiri persoane fizice și juridice
 • 240 declarații auto persoane fizice și juridice
 • 300 declarații teren persoane fizice și juridice
 • 120 declarații de taxa de salubrizare
 • 290 modificări/completări de roluri persoane fizice și juridice
 • 4 dosare de scutire plata persoane cu disabilități
 • 50 amenzi contravenționale operate în sistem
 • 25 adrese de înființare proprie pe venituri persoane fizice
 • 40 adrese diverse.

Gospodărie Comunală

 • Salubrizare cimitir
 • Salubrizare și igienizare locuri de joacă
 • Igienizat stații autobuz
 • Verificare și întreținere mobilier stradal
 • Văruit copaci.

Termica Distribuție 

 • Reparații trotuare Str. Frunzelor, Str. Rândunelelor 
 • Scarificare, împietruire alei cimitir
 • Asfaltare alei cimitir.

Club Sportiv Năvodari

 

 • Secția de Fotbal:
 • Juniori D3: luni, 10 aprilie, ora 15,30, teren sintetic, C.S. Năvodari – Farul Constanța, antrenor: Marius Dinicu;
 • Juniori A1: joi, 13 aprilie, ora 15, CS Agigea – C.S. Năvodari, antrenor: Florin Adam;
 • Seniori: joi, 13 aprilie, ora 17, CS Agigea – C.S. Năvodari, antrenor: Constantin Funda;
 • Juniori E2: miercuri, 12 aprilie, ora 17, Speranța Castelu – C.S. Năvodari, antrenor: Cristian Mihăilă.
 • Secția de volei, marți, 11 aprilie, ora 11, grupa Speranțe de la CS Năvodari a susținut un meci de pregătire cu Axiopolis Cernavodă, antrenori Robert Pererva, Mirabela Pavel, Georgiana Dragă.

 

Direcția Asistență Socială

Compartimentul Beneficii de Asistenţă Socială

 

 • s-au efectuat 4 anchete sociale în vederea completării dosarelor pentru atribuirea unei locuinţe destinate tinerilor prin ANL;
 • s-a efectuat o anchetă socială privind schimbarea titularului contractului de închiriere a unei locuinţe sociale;
 • s-au eliberat adeverinţe (de vechime, pentru eliberarea acordului de la DGASPC, medic) la solicitarea asistenţilor personali;
 • s-au primit 4 dosare indemnizaţie creştere copil şi 6 dosare alocaţie de stat;
 • s-au efectuat 2 anchete sociale în vederea stabilirii ordinii de prioritate privind statul care trebuie să plătească alocaţia de stat, la solicitarea AJPIS Constanţa;
 • s-a efectuat o anchetă socială în vederea completării dosarului pentru indemnizaţie creştere copil;
 • s-au efectuat un număr de 2 anchete sociale privind reevaluarea situaţiei familiale pentru beneficiarii ajutorului social cf Legii 416/2001 şi 2 anchete privind stabilirea dreptului la ajutorul social cf Legii 416/2001;
 • s-a efectuat o anchetă socială privind reevaluarea situaţiei familiale pentru familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei cf Legii 270/2010;
 • s-au eliberat adeverinţe pentru beneficiarii ajutorului social cf Legii 416/2001, fiindu-le necesare la medicul de familie;
 • s-au distribuit la sediul instituţiei un număr de 117 tichete sociale cu ocazia Sărbătorii Paştelui cf. HCL 50/2023, pentru beneficiarii alocaţiei de susţinere a familiei şi a ajutorului social;
 • s-au distribuit prin intermediul serviciilor poştale un număr de 28 tichete sociale cu  ocazia Sărbătorii Paştelui cf. HCL 50/2023 (pensionari, persoane încadrare în gradul de handicap grav si accentuat şi persoane fără venit);

 

Protecția Copilului:

 • 3 adrese noi primite de la DGASPC cu privire la solicitarea de anchete sociale/verificări privind: conflicte/neînțelegeri între părinți, mamă minoră și minor audiat în cadrul poliției în calitate de persoană vătămată; 
 •  6 adrese de răspuns/ anchete sociale efectuate transmise către DGASPC Constanța, dintre care 4 cu privire la monitorizarea copiilor ucraineni sosiți în România neinsoțiti de părinți sau reprezentant legal;
 • 7 vizite în teren în vederea efectuării anchetelor și  redactarea raportelor de vizită aferente;
 • centralizare și actualizare situației nominale a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, 
 • întocmirea unei Fișe de monitorizare pentru un minor cu un părinte plecat la muncă în străinătate, 
 • relații cu publicul atât la sediul instituției cât și prin telefon pentru acordare informare și consiliere socială părinți cu privire la: demersuri legale pentru rezolvarea unor conflicte familiale, obligații și drepturi părintești, acordare servicii și beneficii pe plan local pentru familii aflate în dificultate.

Autoritate Tutelară:

 

 • 4 cazuri  noi, solicitate de Notariat/Judecătorie/Parchet  pentru efectuarea de anchete sociale în dosare având ca obiect: stabilire curatelă pentru doi minori/dezbatere succesiune și ordonanță presedințială/suplinire acord;
 •  3 anchete sociale /adrese de răspuns efectuate solicitate de Judecătorie referitoare la dosar divorț și ordonanță presedințială/suplinire acord;
 • 7 vizite în teren în vederea efectuării anchetelor sociale solicitate,
 •  relații cu publicul la sediul instituției dar și telefonic pentru acordare informare și consiliere socială din domeniul autorității tutelare, demersuri legale referitoare la stabilire/restabilire program de vizită minor, informații privind demersurile necesare încredințare minor.

 

Protecția Persoanelor cu Handicap

 • s-au efectuat vizite în teren și efectuare anchete sociale pentru copii în vederea încadrarii/reîncadrarii în grad de handicap/orientării școlare și profesionale, angajare asistenți personali pentru minorii cu dizabilități la solicitarea părinților; monitorizarea copiilor cu dizabilități, rapoarte vizită/conv.tel./întrevederi și reevaluarea asistenților personali din oficiu (8cazuri.);
 • s-au efectuatvizite în teren și efectuare anchete sociale în vederea încadrarii/reîncadrarii în grad de handicap a adulților la solicitarea acestora (11cazuri.);
 • pe parcursul întregii săptămânii personalul serviciului a efectuat verificări în sistemul informațional PatrimVen şi a oferit informaţii şi consiliere beneficiarilor care s-au adresat instituţiei noastre, atât la sediu cât şi telefonic şi pe adresa de e-mail;

 

Centru de zi pentru copii (CZC)

 

 • În prezent, se află în evidența centrului 33 de beneficiari, din care 7 copii pe grupa gimnazială, si 24  pe grupa primara, 2 copii pentru consiliere psihologica individuala
 • Derularea programului de activități socio-educaționale a fost adaptat perioadei de vacanta, astfel cele doua grupe au fost comasate: 10:00 – 13:00, interval orar pentru activitati
 • S-a lucrat pe fise de lucru reprezentând sărbătorile Pascale, fișe de lucru specfice scrierii corecte (ortogramesi substantive)
 • S-a marcat Ziua Internațională a Fraților și Surorilor
 • S-a marcat Ziua Națională a Artelor ”Personalități culturale din Româniași Diaspora”
 • Ateliere de creatie: Ouă și puișorii în misiune matematică
 • Au avut loc repetitiile destinate orei de teatru
 • Activitate religioasă – spoveditul și împărtășitul (cu acceptul părinților) la Biserica Sf. Nicolae
 • Copiii au fost însotiti la masa în intervalul 12.30 – 13.00
 • S-a derulat programul de dezvoltare personala de grup pentru ambele grupe; 
 • Completare documente în dosarele beneficiarilor, atât în cele psihologice cât și în cele sociale. 

 

Centru de zi pentru persoane în vârstă (CZPV)

 

 • În prezent se află în evidența centrului 28 de beneficiari
 • S-au desfășurat următoarele activități de socializareși de terapie ocupațională: 

                   – socializare: discuții libere între beneficiari; 

                  –  ludoterapie:jocuri de societate; 

                  –  ergoterapie: împletituri lână;

                  –  art-terapie:pictură pe pânză ; 

                  –  completare rebus.

–  S-a organizat cadrul și sărbătorit ZIUA  MONDIALĂ  A  ARTELOR;

– S-au realizat întâlniri de echipă multidisciplinară, în vederea completării fișelor de reevaluare, a fișelor de monitorizare și a planurilor de intervenție, precum și reorganizarea serviciilor;

Unitatea de îngrijire la domiciliu (UID)

 • Au fost oferite servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii/beneficiarii Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. Astfel, nouă vârstnici din orașul nostru au primit sprijin în efectuarea activităților uzuale ale vieții de zi cu zi, precum: igiena corporală și a eliminărilor, îmbrăcare/dezbrăcare, hrănire și hidratare, companie, efectuare cumpărături, menaj, etc.;
 • Zilnic au fost efectuate scurte ședințe – asistent social și îngrijitori la domiciliu pentru a se cunoaște situația benefiaciarilor din cadrul UID; 
 • A fost pusă în aplicare procedura de prelungire a perioadei de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru un vârstnic care  a solicitat și are nevoie de acest sprijin;
 • A fost oferită consiliere și îndrumare unui aparținător interesat de serviciul social – îngrijire la domiciliu;
 • Au fost efectuate două deplasări pe teren la domiciliul unui vârstnic aflat în dificultate în vederea întocmirii unei anchete sociale;
 • Au fost întocmite programele de lucru (intervalele orare de intervenție) pentru intervalele de timp: 10-13.04.2023 și 18.04.-05.05.2023 pe perioda concediilor a  îngrijitorilor vârstnici la domiciliu.

 

Măsuri de sprijin și Asistență Umanitară

 

 • S-a finalizat întocmirea Centralizatorului conform Anexei 3 la HG 494/2022 și a fost transmis la ISU Dobrogea, fiind cuprinse peste 3200 de cereri;
 • Zilnic s-au furnizat informații telefonic, prin email și la sediu privind mecanismul de decontare al cheltuielilor;
 • S-au efectuat verificari în teren în colaborare cu organele de control privind veridicitatea informațiilor declarate în cereri de către persoanele fizice care îi găzduiesc;

 

Direcția Achiziții Publice – Management Programe

 • EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO SI DOTARE SPATII URBANE CU INFRASTRUCTURI TIC (SISTEME INTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN/LOCAL) ORAS NAVODARI, JUDETUL CONSTANȚA

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII – CAMIN NOU – LICEUL TEHNOLOGIC LAZĂR EDELEANU- NĂVODARI

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A GRADINITEI NR. 3 NĂVODARI

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A PRIMĂRIEI ORAȘULUI NĂVODARI

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A CREȘEI NR. 20 DIN ORAȘUL NĂVODARI

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

 • PROIECT „ASFALTARE TRAMA STRADALA ZONA MAMAIA –SAT ORAS NAVODARI”, JUD. CONSTANȚA, PROIECT REDEPUS ÎN CADRUL PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII ,,ANGHEL SALIGNY”

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate prin Programul Anghel Saligny. UAT Orasul Navodari, Primăria Orașului Năvodari a contractat și a demarat eleborarea studiului de fezabilitate pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul de lucrări.

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL NĂVODARI – GRUP 3

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C5 – Valul Renovării, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, fiind semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului.

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL NĂVODARI- GRUP 1 

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C5 – Valul Renovării, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, fiind semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului.

 • PROIECT ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII URBANE IN ORAȘUL NĂVODARI PE STRĂZILE CE DESERVESC TRANSPORTUL IN COMUN: STRADA RÂNDUNELELOR, STRADA ALBINELOR, STRADA CONSTANTEI, STRADA PLOPILOR, STRADA RECOLTEI, STRADA CORBULUI, STRADA NUFERILOR – CONTRACT DE FINANȚARE NR. 6985/02.07.2021

În prezent, pentru implementarea acestui proiect, s-au finalizat procedurile de achiziție publică pentru contractul de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări și au fost achiziționate toate serviciile conexe implementării proiectului, au fost depuse oferte pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de investiții, a fost emis ordinul de începere pentru prestarea serviciilor de proiectare, a fost elaborat proiectul tehnic și a fost înaintat spre analiză la ADRSE Brăila, urmând ca în lunile februarie-martie 2023 să fie demarate lucrările de construcție.

 • PROIECT ,,EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

Prin implementarea acestui proiect, necesar pentru copii noștri și pentru orașul Năvodari, se va realiza un nou edificiu pentru Școala nr. 3 din Năvodari, pe strada Pescărușului, prin reabilitarea și modernizarea corpului de clădire existent cu regim de înălțime S+P+2E, prin construirea unui corp nou de clădire cu regim de înălțime S+P+2E+3 parțial si a unui corp de legătura ce va face trecerea de la corpul existent la corpul nou.

 • PROIECT ,,FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL RECREATIVĂCASA DE CULTURĂ NĂVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

Până la acest moment s-a finalizat stratul de separatie terase circulabile/vizitabile, au fost executate lucrările de armatură – plase sudate terase circulabile/ vizitabile la etajele 2 si 3, fiind finalizate șapele de egalizare la terasele circulabile/vizitabile etajele 2 si 3, la momentul formulării raportului fiind executate lucrările de desfacere, inclusiv a tavanelor false și structurilor metalice existente, fiind finalizate inclusiv lucrările de hidroizolatie.

 • PROIECT ,,LARGIRE SI ASFALTARE POD ECLUZA” PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA 2

Lucrările au fost executate în proporție de 95 % pană la data formulării prezentului raport fiind executate lucrările de desfacere a trotuarelor și căilor rutiere, fiind executate lucrările de consolidare, fiind desfacută trotuarele și redimensionate, fiind refăcut și modernizat sistemul rutier, fiind montat parapet rutier și pietonal pe toată suprafața podului și a zonelor de acces, inclusiv sens giratoriu și rampe de acces, fiind turnate plăci de racordare. Calea de rulare a podului a fost refăcută inclusiv asfaltată în integralitate și redimensionată la peste 9 m astfel încât să permită lărgirea zonei de rulare la 3 benzi. Trotuarele au fost refăcute în totalitate cu pavele autoblocante. Totodată au fost executate lucrările prevăzute și aprobate pentru intrados, fiind executată în zonă și o nouă rețea de iluminat publice cu 40 de stâlpi noi ornamentali adecvați pentru iluminatul în astfel de zone.

 • PROIECT „IMBUNATATIREA MEDIULUI URBAN PRIN AMENAJAREA DE PARCURI, SCUARURI PUBLICE SI SPATII VERZI IN ORASUL NAVODARI” PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Până în prezent, au fost executate peste 80 % din lucrările de construcții aferente proiectului – fiind executate lucrări de amenajare a terenului si de peisagistica, lucrari de imprejmuire a terenului si a sistemului de irigatii, lucrari de terasamente instalatii electrice, instalatii electrice exterioare, imprejmuirea terenului, alei pietonale, fundatii banci si stalpi de iluminat, sistem irigatii, peisagistica, loc de joaca si dotari ș.a. Finalizarea lucrărilor este prevăzută pentru anul 2023.

 • PROIECT ,,UNITATE DE INGRIJIRI PERSOANE VARSTNICE SI CENTRU DE ZI ORAS NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

Până în prezent, s-a semnat contractul de achiziție publică de execuție de lucrări aferent acestei investiții, fiind finalizată procedura de achiziție publică în acest sens. A fost semnat contract de execuție de lucrări, iar execuția lucrărilor a fost demarată – fiind finalizate lucrările de săpătură pentru fundație și devirere rețele descoperite pe amplasament. Constructorul nu a respectat graficul de execuție, în această perioadă fiind demarată o nouă procedură pentru încheierea unui nou contract pentru execuția restului rămas de executat.

 • PROIECT ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII LICEULUI TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020, Axa Prioritara 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1

Până în prezent, au fost executate finalizate lucrările de construcții aferente proiectului – fiind executate înclusiv lucrări de reabilitare de reabilitare fațade, izolarea termică a peretilor exteriori, termoizolarea pereţilor în zona soclului, înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în clădire, înlocuită cu tâmplărie eficientă energetic, lucrări de înlocuire a tamplăriei interioare, termo-hidroizolarea terasei, reabilitarea și modernizarea instalației de iluminat, precum și înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, instalarea de sisteme alternative de producere a energiei electrice pentru consum propriu, instalații cu panouri solare fotovoltaice ș.a.

 • PROIECT ,,CONSTRUIRE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE IN ORASUL NAVODARI, JUDETUL CONSTANȚA”
 • PROIECT ,,ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE ÎN ORAȘUL NĂVODARI – AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN ZONA PENINSULA – STRADA PRINCIPALĂ – STR. IULIU MANIU (TRASEUL 1) ȘI ZONA STRĂZII LUMINEI (TRASEUL 2)”

Investiția va moderniza infrastructura de transport, asigurând sustenabilitatea mediului prin noi vehicule de transport public cu emisii zero, în speță transportul cu biciclete. Investiția nu va fi utilizată economic/comercial, iar accesul va fi asigurat gratuit, pe baze nediscriminatorii, fiind vorba de accesul publicului larg la aceste obiective. Proiectul are în vedere nevoile pasagerilor care aparțin grupurilor expuse riscului de discriminare, precum persoane în vârstă, persoane cu dizabilități, în vederea creșterii accesibilității acestora la facilitățile de transport și include de activități de sprijin pentru a garanta siguranța tuturor persoanelor.

 • PROIECT „EXECUTIE CANALIZARE MENAJERĂ ZONA DE NORD ORAS NAVODARI”, PROIECT REDEPUS ÎN CADRUL PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

 Lucrările se vor executa pe străzile Str.Apusului, Str.Carierei, Str.Corbului, Str.Eternitatii; Str.Gliei; Str.Labirintului; Str.Lacului; Str.Lanului; Str.Prelungirea Recoltei, Str.Rasaritului; Str.Sibioarei Tronson I, Str.Tractorului, Aleee din str. Macului, Alee din str. Sibioarei; Alee din strada Recoltei; Alee din str. Carierei; Alee din str. Carierei; Aleea Sibioarei; Aleea Prelungirea Corbului; Alee din str. Macului, parțial; Alee din str. Locomotivei; Str.Corbului spre Pescarie; Str.Macului; Alee intre str.Recoltei si str.Rasaritului; Alee din str.Corbului, zona biserica lipoveneasca; Alee cu acces din str.Macului spre Apusului din str.Recoltei – DE 64/3/2 ș.a.

 • RENOVAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN ORASUL NAVODARI- LOT 5, LOT 6, LOT 7, LOT 8
 • Proiectul a fost depus în vederea renovării energetice a următoarelor clădiri rezidemțiale:
  • Blocul de locuințe CP 2 – ADRESA: STR.PESCĂRUȘULUI, NR. 90, BL. CP 2
  • Blocul de locuințe CAMIN CAZARE NR. 27 – STR. MIDIEI, NR. 27, CAMIN CAZARE NR. 27 
  • Blocul de locuințe B 2 D : STR.CONSTANȚEI, BL. B 2D 
  • Blocul de locuințe G 4 – ADRESA: STR. MIDIEI, NR.13, BL. G 4
  • Blocul de locuințe STRADA ALBINELOR NR.7 SC.A ,B+ STRADA ALBATROS NR.2 SC.C,D,E, BL.33EST 
  • Blocul de locuințe ALEEA CRINULUI NR.4-11, BL59 STRADA CABANEI NR.5 BLOC C4 
  • Blocul de locuințe C 3 – ADRESA: STR. NUFERILOR, SC. A + STR. CONSTANTEI, SC B, BL. C 3 
  • Blocul de locuințe H 4 – ADRESA: STR. CONSTANTEI, BL, H 4 
  • Blocul de locuințe 29 EST – ADRESA: STR. DELFINULUI, NR. 7, BL. 29 EST
  • Blocul de locuințe C 28 – ADRESA: STR. CABANEI, NR. 28, BL. C 28 
  • Blocul de locuințe C 6 – ADRESA: ALEEA CABANEI, NR. 10, BL. C 6, SC. A.
  • Blocul de locuințe H 7 – ADRESA: STR. CONSTANTEI, BL. H 7 
  • Blocul de locuințe C 4 – adresa: STR. CABANEI, NR. 5, BL. C 4
 • CONSTRUIRE BAZIN DE INOT ORAS NAVODARI

Investiția ,, CONSTRUIRE BAZIN DE INOT” presupune construirea unui bazin de înot în cadrul bazei sportive Năvodari, investiție ce se va amplasa pe terenul aflat în proximitatea Stadionului Flacăra a orașului Năvodari, zonă accesibilă atât circulației pietonale cât și accesului cu autovehicule sau mijloace de transport în comun (linia de transport Năvodari –Stațiunea Mamaia Nord – Stațiunea Mamaia – Constanța).

Primăria Năvodari – Raport de activitate săptămâna 10 – 13 aprilie 2023

 

 

You may also like