gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Comana – Informare vânzare terenuri

Avatar photo by

Primăria Comana a scos la vânzare mai multe terenuri de pe raza UAT-ului, anunțul fiind publicat recent în Monitorul Oficial al României.

Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut:
– teren situat în comuna Comana, judeţul Constanţa, în suprafaţă de 3.673 mp, aparţinând domeniului privat al Comunei Comana, înscris în CF nr. 100614, număr cadastral 100614, cu destinaţia curţi construcţii, conform caietului de sarcini;
– teren situat în comuna Comana, judeţul Constanţa, în suprafaţă de 2.780 mp, aparţinând domeniului privat al Comunei Comana, înscris în CF nr. 100615, număr cadastral 100615, cu destinaţia curţi construcţii, conform caietului de sarcini.

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. nr. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19 din data de 10.04.2023.

Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 lei, se poate achita cu numerar la Casieria Comunei Comana.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 24.04.2023, ora 16.00, iar data-limită de depunere a ofertelor este 04.05.2023, ora 16.00.

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 05.05.2023, ora 10.00, la sediul Comunei Comana, comuna Comana, Str. Primăverii nr. 13, judeţul Constanţa.

Primăria Comana – Informare vânzare terenuri

You may also like