gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Adamclisi – ÎN ATENȚIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE DIN COMUNA ADAMCLISI, JUDEȚUL CONSTANȚA

Avatar photo by

ÎN ATENȚIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE DIN COMUNA ADAMCLISI, JUDEȚUL CONSTANȚA

Unitatea Administrativ Teritorială Adamclisi cu sediul în localitatea Adamclisi, str. Traian, nr. 39, comuna Adamclisi, județul Constanța, anunță închirierea prin atribuire directă pe o perioada de 7 ani, a suprafeței de 100 ha pajiște comunală aflată în extravilan, aparținând domeniului privat al comunei Adamclisi cu respectarea prevederilor OUG nr. 34 / 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și HCL 27/23.02.2023.

Cererile de înscriere la ședința publică de atribuire direct însoțite de documentele solicitate conform HCL 27/23.02.2023 pot fi depuse la sediul Primăriei Adamclisi începand cu data de 13.04.2023 până la data de 24.04.2023 ora 16:30.

Condițiile de înscriere cât și taxele aferente sunt prevăzute în documentația de închiriere ce poate fi pusă la dispoziția persoanelor interesate la sediul instituției sau pe site-ul Primăriei la sectiunea anunțuri: www.primaria-adamclisi.ro.

Ședința publică de atribuire directă se va desfășura în data de 26.04.2023 ora 10:00 la sediul Primăriei comunei Adamclisi, str. Traian, nr. 39, localitatea Adamclisi, comuna Adamclisi, județul Constanța.

Pentru orice detalii referitoare la documentația de atribuire directă privind închirierea suprafeței de 100 ha pajiște comunală vă rugăm să vă adresați la tel:0241/854623, e-mail: primariaadamclisi@yahoo.com, adamclisiprimaria@yahoo.com

You may also like