gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Pantelimon – Informare proiect „Renovare sediu Primarie Comuna Pantelimon, județul Constanța”

Avatar photo by

Administrația locală din comuna Pantelimon a demarat proiectul de „Renovare sediu Primarie Comuna Pantelimon, județul Constanța ” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 –Fondul Local, Investitia I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Comuna Pantelimon derulează proiectul ,,Renovare Sediu Primarie Comuna Pantelimon, judetul Constanta” în baza contractului de finanţare nr. 8915/ 23.01.2023 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Planului Național de Redresare și Reziliență.

Obiectivul general al proiectului constă în Reabilitatea clădirii Primăriei Pantelimon, str. Principală, nr. 214.

Construcția C1 va fi necondiționată, modernizată cu elemente noi de anvelopare și sisteme inteligente pentru prepararea apei calde de consum, încălzirea spațiilor interioare și asigurarea confortului optim interior. Indicatorii tehnici cuprinși în proiect sunt: – Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire- 93%; Reducerea consumului de energie primară – 54%; Arie desfășurată clădire publică consolidată și renovată energetic- 334m2; Reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an)- 40%.

Valoarea totală a proiectului este de 860.893,59 lei.

Perioada de implementare este de 25 luni, respectiv 23.01.2023 – 23.02.2025.

You may also like