gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Năvodari – Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

Avatar photo by

Potrivit art. 27 din HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, fiecare instituţie sau autoritate publică va întocmi anual, prin structurile de informare şi relaţii publice, un raport privind accesul la informaţiile de interes public, care va cuprinde:
a) numărul total de solicitări de informaţii de interes public;
b) numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes;
c) numărul de solicitări rezolvate favorabil;
d) numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia respingerii (informaţii exceptate de la acces, inexistente etc.);
e) numărul de solicitări adresate: 1. pe suport hârtie; 2. pe suport electronic; 3. solicitări verbale;
f) numărul de solicitări adresate de persoane fizice;
g) numărul de solicitări adresate de persoane juridice;
h) numărul de reclamaţii administrative: 1. rezolvate favorabil; 2. respinse;
i) numărul de plângeri în instanţă: 1 rezolvate favorabil; 2. respinse; 3. în curs de soluţionare;
j) numărul de răspunsuri defalcat pe termene de răspuns;
k) informaţiile solicitate identificate ca fiind exceptate de la accesul liber la informaţie;
l) măsurile luate pentru îmbunătăţirea activităţii;
m) numele şi prenumele persoanei responsabile pentru Legea nr. 544/2001.

RAPORT LEGEA 544 PENTRU ANUL 2019

RAPORT LEGEA 544 PENTRU ANUL 2020

RAPORT LEGEA 544 PENTRU ANUL 2021

RAPORT LEGEA 544 PENTRU ANUL 2022

You may also like