gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Limanu – Informare publicare documente tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 12

Avatar photo by
OCPI Constanța anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 12 din UAT LIMANU, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 47 din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.1/2020, cu modificările și completările ulterioare.
UAT LIMANU
Data de început a afișării: 12.04.2023
Data de sfârșit a afișării: 12.06.2023
Adresele locurilor afișării publice:
Str. Castanului, nr.32, Comuna LIMANU – SEDIUL ADMINISTRATIV AL PRIMĂRIEI COMUNEI
Str. Mihail Kogălniceanu nr.423, Sat 2 Mai, Comuna Limanu – SEDIUL ADMINISTRATIV AL PRIMĂRIEI COMUNEI LIMANU
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară se pot obține pe site-ul ANCPI la urmatoarele adrese:
May be an image of text that says "Programul_National'de Cadastru Funciara Carte ANUNȚ PRIVIND AFIŞAREA PUBLICĂA DOCUMENTELOR TEHNICEALE CADASTRULUI Denumire județ: Constanța Denumire Sectorul cadastral: :12 OCPI Constanța anunță publicarea cadastrului pentru sectorul cadastral din UA pe perioadă 47 Directorului General ANCPI completările ulterioare. /2020, modificările UAT LIMANU de începuta afisării: 12.04.2023 2023 Data starsita afişării: 12.06.2023 Adresele locurilora afişării publice: SEDIUL DMINISTRA PRIMĂRIEL LIMANU Str. Mihail Kogălnceanu Sat2 Mai, Comuna Limanu AL PRIMÁRIEI COMUNEI LIMANU Cererile de rectificare putea sediul primăriei pe site-ul Agenției Naționale Cadastru Publicitate Imobiliară Informații privind Programul național de cadastru carte funciară obține site-ul ANCPII la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccfl. OCPL"

You may also like