gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Mihail Kogălniceanu – Informare proiect pentru dotarea cu echipamente digitale unitățile de învățământ din comună

Avatar photo by

Primăria comunei Mihail Kogălniceanu a depus, prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Mihail Kogălniceanu”.

Este vorba despre Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu ce își desfășoară activitatea, în acest moment, în două corpuri de clădire (toate situate la aceeași adresă), primul corp – C1 este în proces de reabilitare termica, urmând a fi redat circuitului educațional începând cu toamna anului 2023.
Primul corp al unității de învățământ a fost construit în 1965 din cărămidă, fiind tencuit atât la interior cât și la exterior, iar acoperișul fiind din tablă sablată.

Clădirea face în prezent obiectul unui proiect finanțat prin Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice).

Termenul de finalizare al lucrărilor de eficientizare energetica este in toamna acestui an, însă derularea acestui proiect nu interferează cu prezenta solicitare de finanțare. Toate spațiile de învățământ din acest corp sunt destinate elevilor din ciclurile liceal și profesional- dimineața, gimnazial- după-amiază. Al doilea corp a fost construit în 1974 din cărămidă, tencuit atât la interior cât și la exterior, acoperiș din țiglă.

Despre proiectul prin PNRR, obiectivul general al proiectului vizează combaterea accesului limitat la educație, crearea unui sistem de educație echitabil, creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv.

Prin acest proiect vor fi dotate cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale și Școala Nr.2, Școala Nr. 3, Grădiniţa Cu Program Normal Nr. 1 „Delfinaşul”, Grădiniţa Cu Program Normal Nr. 2 „Piticot”, Grădiniţa Cu Program Normal Nr. 3 „Pinocchio”, Grădinița Cu Program Normal I.A.S. Mihail Kogalniceanu, Grădiniţa Cu Program Normal UA Sibioara, Grădiniţa Cu Program Normal Palazu Mic, Grădiniţa Cu Program Normal Piatra, Școala Gimnazială Nr.1 Piatra și Grădiniţa cu Program Prelungit Mihail Kogalniceanu.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează dezvoltarea competențelor digitale si asigurarea accesului la un învățământ de calitate pentru elevii Liceului Teoretic Mihail Kogălniceanu, care aparține rețelei de învățământ profesional si tehnic, ca urmare a dotării cu echipamente digitale, mobilier, materiale didactice si echipamente de specialitate a următoarelor spatii in care se derulează activități educaționale cu elevii: un laborator informatică dotat cu echipamente digitale și mobilier, 18 săli de clasă dotate cu echipamente digitale și mobilier, o sală de activități educaționale dotată cu echipamente digitale și mobilier, laboratoarele de fizică-chimie și biologie dotate cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitalecabinet multidisciplinar dotat cu materiale didactice și echipamente digitale, o sală de sport dotată cu echipamente specifice, un cabinet de consiliere și asistență psihopedagogică dotat cu mobilier, materiale specifice și echipamente digitale, precum și un atelier de practică (tehnologic) dotat cu echipamente de specialitate și echipamente digitale.

You may also like

article-image
Administrație

Primăria Tuzla – Informare burse elevi

Primăria Tuzla, anunță că, în conformitate cu prevederile legale, Consiliile Locale pot contribui din bugetele proprii la finanțarea de bază și complementară a unităților de învățământ preuniversitar de stat. Acesta este motivul pentru care...