gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Lumina – Informare concurs de angajare

Avatar photo by

Primăria comunei Lumina, județul Constanța, organizează în data de 10 mai 2023 (ora 10.00 – proba scrisă) și 12 mai 2023 (ora 10.00 – proba interviu), concursul de recrutare pentru următoarele funcții publice de execuție vacante pe durata nedeterminată:
1.Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Asistență Socială și Autoritate Tutelară
1 post – Funcție publică de execuție – Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Asistență Socială și Autoritate Tutelară
Condiții de participare :
-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
-Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în Științe juridice -specializarea drept, Științe sociale – specializarea asistență socială
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an
2.Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Impozite și Taxe
1 post – Funcție publică de execuție – Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Impozite și Taxe
Condiții de participare :
-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
-Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în Științe exacte -specializarea matematică, Știinte sociale – specializarea administrație publică
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an
3.Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Relatți Publice, Coordonare și Desfășurare Activitate Consiliul Local
1 post – Funcție publică de execuție – Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Relații Publice, Coordonare și Desfășurare Activitate Consiliul Local
Condiții de participare :
-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

-Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice -specializarea drept, Științe sociale – specializarea administrație publică;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an
Concursul va avea loc la sediul Primăriei comunei Lumina, din str.Mare nr.170.
Perioada de depunere a dosarelor 05.04.2023 – 24.04.2023.
Durata timp de muncă: 8 ore/zi – 40 ore/săptămână
Relații suplimentare despre conținutul dosarului și a bibliografiei se pot obține:
-site-ul Primăriei : www.primaria-lumina.ro – Secțiunea Resurse Umane;
– de la sediul instituției – avizier sau la tel.0241/251828 (int.1001).
Persoana de contact: Călin Doinița – Compartiment Resurse Umane.

You may also like