gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Rasova – Informare licitație pentru proiectarea și execuția lucrărilor la rețeaua de alimentare cu apă a comunei

Avatar photo by

Primăria comunei Rasova a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru prestarea serviciilor de proiectare și execuție a lucrărilor în cadrul proiectului „Rețea de alimentare cu apă în comuna Rasova, județul Constanța”.
Achiziția presupune elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, verificarea tehnică a proiectului, asistența tehnică pe parcursul execuției și execuția obiectivului menționat anterior.

Valoarea investiției este de 23.679.241,19 lei, fără TVA, iar durata contractului este de 20 de luni. Oferta trebuie să fie valabilă până în data de 10 septembrie 2023.

Operatorii economici trebuie să demonstreze că au executat și dus la bun sfârșit, în ultimii cinci ani lucrări similare, calculați până la data limită de depunere a ofertelor, cu cele care fac obiectul contractului, respectiv lucrări de construcții și/sau modernizări și/sau reabilitări și/sau lucrări de întreținere periodică și/sau reparații curente ale rețelelor de canalizare și/sau ale rețelelor de apă / rețelelor de aducțiune apă, în valoare cumulată de cel puțin 22.709.652,34 lei, fără TVA.+

Valoarea respectivă se poate demonstra prin însumarea valorilor lucrărilor executate la nivelul a maxim un contract. De asemenea, agenții economici interesați de achiziție trebuie să depună o garanție de participare în valoare de 236.792 de lei.

Ofertele pot fi depuse până în data de 10 mai 2023, ora 15:00, iar licitația se va desfășura în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, în data de 10 mai 2023, de la ora 15:00.

Fisa-de-date-Rasova

You may also like