gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Medgidia – Informare investiție spital local

Avatar photo by

Primăria orașului Medgidia organizează o licitație pentru atribuirea unui contract cu privire la execuția lucrărilor în cadrul obiectivului de investiție „Creșterea siguranței pacienților Spitalului Municipal Medgidia”.

Se urmărește ca investiția să aibă un impact pozitiv din punct de vedere economic, social și de mediu prin îmbunătățirea infrastructurii medicale a Spitalului Municipal Medgidia, prin:

– Modernizare și extindere (din perspectiva cantitativă și a resurselor), a instalației alimentării cu oxigen, și gaze medicale prin:
– Revizuirea stațiilor de oxigen existente, reconfigurarea traseelor având în vedere condițiile noi impuse
– Reabilitarea anexelor tehnice existente
– Reabilitarea modernizare, extinderea infrastructurii electrice, și reconfigurări la infrastructura de fluide medicale
– Se va monta un tablou de alarmare pentru gaze medicale, monitorizarea presiunii și debitului gazelor medicale în sistem.
– Dotarea instalației de alimentare cu oxigen medical cu un stocator de oxigen ca sursă alternativă a sursei principale.
– Modernizare și extinderea capacității de alimentare cu energie electrică (la postul de transformare existent)
– Înființare stație aer comprimat
– Înființare stație de vacuum.

Valoarea estimată este 8.308.740,98 lei. Persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătură cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică, sunt:

• Valentin Vrabie – Primar
• Păun Niculae – Viceprimar
• Solomon Melania – Secretar General
• Ciprian Viorel Copilu – Director executiv
• Nicoleta Rizea – Inspector de specialitate Serviciu Buget-Contabilitate- VIZĂ CFP
• Cristina Pascu-Administrator Public
• Iuliana Gheorghe-Consilier Birou Juridic
• Andrada Maria Ion- Consilier Birou Juridic
• Timofte Roxana-Diana – Consilier Birou Achizitii Publice
• Lădaru Valentina – Consilier Birou Achizitii Publice
• Ristea Ramona Bianca – Inspector Serviciu Proiecte
• Amucilenitei Simona Marinela -Sef Serviciu Proiecte
• Iosif Adriana – Șef Birou Tehnic Investiții
• Dragomir Cornelia – Consilier Birou Tehnic Investiții
• Gana Mariana – Inspector Birou Tehnic Investiții

You may also like