gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Medgidia – Informare licitație reabilitare energetică a Școlii Gimnaziale „I.L. Caragiale“

Avatar photo by

Primăria Medgidia a lansat licitația publică pentru execuția de lucrări în cadrul obiectivului de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Școala Gimnazială «I.L. Caragiale» de pe strada Independenței, numărul 65A din municipiu“. Valoarea estimată, fără TVA, este de 8.178.540,49 lei.

Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea infrastructurii, a clădirilor publice, care să asigure o creștere a ocupabilității, adaptabilității și mobilității forței de muncă, care să conducă la un consum redus de energie și limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră. În imobilele din România consumul specific de căldura și apă caldă menajeră este dublu față de clădirile din Europa de Vest și prin urmare, există o rată ridicată de poluare.

Potențialul de economisire al energiei în clădirile publice ar putea fi tradus în economii semnificative de combustibil convențional. Implementarea măsurilor de eficiență energetică în infrastructura educațională va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață a populației prin: îmbunătățirea condițiilor de confort interior; reducerea consumurilor energetice; reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră; reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie; eficientizarea modalității de organizare a actului educațional, prin crearea de condiții optime.

Principalele lucrări propuse, în conformitate cu documentația tehnică anexată prezentei proceduri, sunt: placarea termică exterioară a pereților exteriori cu vată minerală, placarea termică a terasei cu 30 cm polistiren și protejarea acesteia, refacerea plăcii de la parter, de pe sol, și termoizolarea lui, înlocuirea tâmplăriei cu elemente performante energetic cu grile de ventilație (tâmplărie din PVC cu geam tripan). Totodată se vor întreprinde intervenții asupra instalației termice aferente încălzirii, prin înlocuirea centralei vechi cu o nouă centrală, montarea de panouri solare împreună cu un rezervor de apă, de panouri fotovoltaice pentru producerea curentului electric necesar funcționării instituției, a unui sistem de ventilare cu recuperare de căldură, plus panou radiant, sistem de climatizare, montare corpuri de iluminat cu LED și senzori de prezență.

Regimul de înălțime al Corpului 1 – școala este de P+2E. Suprafața construită este de 792 mp.

Durata maximă pentru execuția lucrărilor este de șapte luni de la data semnării contractului și primirii ordinului de începere de lucrări, fără a depăși data de 31 decembrie 2023, cu excepția cazului în care Contractul de finanțare nr. 7822/25.07.2022 se prelungește.

Sursa FocusPress

You may also like

article-image
Administrație

Primăria Aliman – Informare proiect “Continuarea lucrărilor de amenajare a grupurilor sanitare și asigurarea cu utilități a acestora la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au fost finanțate în anul 2021”.

Primăria Aliman a primit bani de la Guvernul României pentru amenajarea de grupuri sanitare în incinta școlilor. Autoritățile din Aliman au primit suma de 74.000 lei, respectiv 56.000 de lei pentru amenajarea de astfel...