gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Cobadin – Informare proiect pentru dotarea școlilor din comună cu aparatură și mobilier

Avatar photo by

Consiliul Local al comunei Cobadin, județul Constanța, a discutat și aprobat depunerea și participarea în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Cobadin”, în vederea finanțării acestuia prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15 – Educație, Investiția I9: Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ și Investiția I11: Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele ateliere școlare, pilonul IV: Politici pentru noua generație.

De asemenea, aleșii locali au aprobat Analiza de Nevoi a investiției și valoarea maximă eligibilă a proiectului, calculată în conformitate cu precizările din secțiunea 1.7. „Alocarea financiară a apelului de proiecte” din ghidul specific, în sumă de 280.800 euro fără TVA / 1.381.227,12 lei fără TVA,

Iată ce intenționeze Primăria Cobadin să achiziționeze:

Dotarea cu echipamente digitale a laboratorului de informatică – Liceul Cobadin
Dotarea cu echipamente digitale a sălii de clasă – Liceu Cobadin
Dotarea cu echipamente digitale a sălilor de clasă – Școala gimnazială Viișoara
Dotarea cu mobilier a sălilor de clasă – Liceu Cobadin
Dotarea cu mobilier și materiale didactice a laboratorului multidisciplinar – Liceul Cobadin
Dotarea cu echipamente digitale a laboratorului multidisciplinar – Liceul Cobadin
Dotarea cu echipamente și materiale didactice a sălii de sport – Liceu Cobadin
Dotarea cu echipamente și materiale didactice a cabinetului de consiliere și asistență psihopedagogică – Liceu Cobadin
Dotarea cu echipamente și materiale didactice a cabinetului multidisciplinar – Liceul Cobadin

You may also like