gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Convocator sedință CJC 31.03.2023, ora 13,00

Avatar photo by

În conformitate cu dispozițiile art.178 alin.(1), 179 alin.(1) şi (2) lit. (a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN:
Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 31.03.2023, ora 13,00 în sala Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ sedință ce se va desfășura în format fizic.
Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;
– Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa, care se vor desfășura în format fizic în data de 30.03.2023, la sediul Consiliului Județean Constanța din Municipiul Constanța, B-dul Tomis, nr.51, camera 341;
– Se pot formula şi depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa (presedinte@cjc.ro), a Secretarului General al Județului (secretar@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.
Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei. Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.
Art.6. Secretarul General al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Constanța 17.03.2023
Contrasemnează:
Președinte, Secretar General al Județului, Mihai Lupu Nesrin Geafar
Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr.98 din 17.03.2023 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa ordinară pentru data de 31.03.2023, ora 13,00.
I. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 28.02.2023 .
II. Proiecte de hotărâri
1. Proiect de hotărâre nr.63/23.02.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenți proiectului Construirea, organizarea și dotarea unui nou Acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
2. Proiect de hotărâre nr.66/14.03.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.223/21.09.2022.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
3. Proiect de hotărâre nr.67/14.03.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.227/21.09.2022.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
4. Proiect de hotărâre nr.68/14.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Social cu Cazare Casa de Tip Familial Callatis din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
5. Proiect de hotărâre nr.70/15.03.2023 privind modificarea listei de investiții pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
6. Proiect de hotărâre nr.71/15.03.2023 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al Judetului Constanta si al institutiilor si serviciilor publice finantate integral sau partial din Bugetul local si a situatiilor financiare la 31.12.2022.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
7. Proiect de hotărâre nr.72/15.03.2023 privind suplimentarea numărului total de contribuții pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul Județului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
8. Proiect de hotărâre nr.73/16.03.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.319/22.11.2022.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
9. Proiect de hotărâre nr.74/16.03.2023 privind constituirea ca parte civilă a Unității Administrativ Teritoriale Județul Constanța, respectiv a Consiliului Județean Constanța în dosarul penal nr.2507/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, aflat pe rolul Tribunalului Constanța sub nr.501/118/2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
10. Proiect de hotărâre nr.75/17.03.2023 privind repartizarea unor spații cu destinația de locuință de serviciu către Direcția de Pază a Județului Constanța și actualizarea Anexei nr. 2 la HCJC nr. 254/2014.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
11. Proiect de hotărâre nr.76/17.03.2023 privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Muzeul de Artă Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
12. Proiect de hotărâre nr.77/17.03.2023 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții, pentru Muzeul de Artă Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
13. Proiect de hotărâre nr.78/17.03.2023 privind actualizarea programului de tranport public județean de persoane prin curse regulate 2022-2028 aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr.210/2021.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
14. Proiect de hotărâre nr.79/17.03.2023 privind modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.211/2022 și ale Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.239/2022. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
15. Proiect de hotărâre nr.80/17.03.2023 privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile aferente Spitalului Dermato-Venerice situate în strada Sudului nr.8, comuna Agigea, județul Constanța, din domeniul public al județului Constanța în domeniul privat al județului Constanța în vederea desființării acestora.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
16. Proiect de hotărâre nr.82/17.03.2023 privind trecerea unor bunuri imobile situate în localitatea Vama Veche, județul Constanța din domeniul public al UAT Județul Constanța în domeniul public al UAT Comuna Limanu.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
17. Proiect de hotărâre nr.83/17.03.2023 privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică de interes județean pentru terenurile aferente “Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța în perioada 2014-2020”.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

You may also like

article-image
Administrație

Primăria Cernavodă – Informare ambrozie

Primăria orașului Cernavoda informează cetățenii cu privire la prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrosia (cu modificările și completările ulterioare) potrivit căreia proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor...