gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Medgidia – Rezultatul probelor susţinute ȋn data 20.03.2023 ȋn cadrul concursului organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie de inspector

Avatar photo by

Rezultatul probelor susţinute ȋn data 20.03.2023 ȋn cadrul concursului organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie de inspector de spec., debutant, referent, treapta profesională II şi muncitor, treapta profesională IV, vacante la D.G.D.P.P., Medgidia

Nr. crt.Codul numeric pentru identificarePunctajprobă scrisă/practicăAdmis/Respins
insp. de spec., debutant
1.2555/27.02.202364,5admis
referent, treapta prof. II
1.2620/28.02.202372admis
2.2977/07.03.202339,5respins
muncitor, treapta prof. IV
1.2717/02.03.202372admis
2.2614/28.02.202344respins

 

 Afişat astăzi, 21.03.2022, ora 1100

  1. Promovarea probei scrise/practice: minim 50 puncte pentru a fi declarat „admis”.
  2. Modalitate de comunicare a rezultatelor obţinute de candidaţi la proba practică: prin afișare la sediul instituţiei şi pe web site-ul Primăriei Municipiului Medgidia: www.primaria-medgidia.ro.
  3. Candidaţii care vor fi declaraţi „admişi” vor susţine interviul ȋn data de 23.03.2023, ora 1000, la sediul D.G.D.P.P. Medgidia.
  4. Modalitatea de contestare: candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie ȋn termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor de la proba scrisă/practică, care se depun la D.G.D.P.P. Medgidia, camera 3 – Resurse Umane, secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

You may also like