gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Adamclisi – Anunţ public privind decizia etapei de încadrare – Proiect „MODERNIZARE STRĂZI ÎN INTERIORUL LOCALITĂȚII URLUIA, COMUNA ADAMCLISI – ETAPA II, JUDEȚ CONSTANȚA”

Avatar photo by

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

PRIMARIA COMUNEI ADAMCLISI, titular al proiectului: MODERNIZARE STRĂZI ÎN INTERIORUL LOCALITĂȚII URLUIA, COMUNA ADAMCLISI – ETAPA II, JUDEȚ CONSTANȚA, propus a fi amplasat in jud. Constanța, com. Adamclisi, sat Urluia, străzile: Nicolae Balcescu, Ștefan cel Mare, Matei Basarab, Mihai Viteazu, Zorilor, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI NU ESTE NECESARA PARCURGEREA CELORLALTE ETAPE DIN PROCEDURA DE EVALUARE ADECVATA, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din mun. Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta, zilnic, între orele 9-13, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

You may also like