gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Murfatlar – Informare documente tehnice cadastru

Avatar photo by

Denumire UAT: MURFATLAR, Sectoarele cadastrale: 10, 11, 15, 23, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
OCPI Constanța anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 10, 11, 15, 23, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 din UAT MURFATLAR, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 47 din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.1/2020, cu modificările și completările ulterioare.

UAT MURFATLAR
Data de început a afișării: 22.03.2023

Data de sfârșit a afișării:  22.05.2023

Adresa locului afișării publice: STR. CALEA DOBROGEI NR. 1, ORAȘUL MURFATLAR
Repere pentru identificarea locației: INCINTA PRIMĂRIEI ORAȘULUI MURFATLAR

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate lmobiliară.
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http:/www ancpi ro/onccf/.

You may also like