gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Valu lui Traian – Informare convocator 20.03.2023

Avatar photo by

CO N V O C A T O R

Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi,    Având în vedere:

– Cererea nr.204/07.03.2023 a Comunității Musulmane Valu lui Traian, înregistrată la Primăria comunei Valu lui T raian sub nr.5.725/10.03.2023, prin care solicită finanțarea din bugetul local pe anul 2023, a unei părți din cheltuielile necesare pentru construirea unei Case Mortuare (str.Luncii nr.2);

– Referatul nr.5.868/14.03.2023 cu privire la propunerea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivele de investiții finalizate: ”Modernizare infrastructură rutieră locală, în comuna Valu lui Traian, jud. Constanța” și ”Asfaltare străzi și trotuare în comuna Valu lui Traian, jud. Constanța”;

convoacă şedinţă extraordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile art.133 alin.(2) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, în data de 20.03.2023 (luni) ora- 12,00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

 

Proiectul ordinii de zi este compus din urmatoarele puncte:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul local pe anul 2023, a unei părți din cheltuielile necesare pentru construirea unei Case Mortuare la unităea de cult situată în comuna Valu lui Traian, str. Luncii nr.2, Comunitatea Musulmană Valu lui Traian.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(3) și C(4).

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare infrastructură rutieră locală, în comuna Valu lui Traian, jud. Constanța”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(3) și C(5).

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ” ”Asfaltare străzi și trotuare în comuna Valu lui Traian, jud. Constanța”

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(3) și C(5).

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța , în vederea implementării la nivelul județului Cosntanța a proiectului ”MAI IMPLICAT! MAI INTEGRAT”

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(2) și C(3).

5. Proiect de hotărâre pentru completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2023, aprobat prin H.C.L. nr. 17/20.01.2023, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator- primar FLORIN MITROI

Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art.1 din H.C.L . nr.259/04.11.2022 privind aprobarea vânzării, prin licitatie, a unor suprafeţe de teren intravilan ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian, cu modificările și completările ulterioare..

Iniţiator- primar FLORIN MITROI

Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)

 

You may also like