gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Valu Lui Traian – Convocator sedință ordinară CL, 10.03.2023

Avatar photo by

 Primarul comunei Valu lui Traian  Florin Mitroi, convoacă şedinţă  ordinară  a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile  art.133 alin.(1) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările uterioare,  în data de  10.03.2023,  ora-  12,00,  ce va  avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

  Proiectul  ordinii de  zi  este  compus  din  urmatoarele  puncte : 

 1. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  RECTIFICARII  BUGETULUI LOCAL pe anul 2023, aprobat  prin  H.C.L. nr. 5/ 20.01.2023, cu modificările ulterioare.

  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

             Comisii de specialitate  ale Consiliului Local:  C (1);  C (2); C (3); C(4) și C(5). 

 1. Proiect de hotărâre  privind modificarea și completarea Nomenclaturii stradale  la  nivelul comunei ValuluiTraian,  aprobată  prin H.C.L. nr.159/08.07.2022, cu  modificările şi completările ulterioare.

  Iniţiator- primar FLORIN  MITROI

               Comisii de specialitate ale Consiliului Local:  C (3) și C(5).

 1. Proiect  de hotărâre  privind  stabilirea  unor  măsuri  cu  privire  la  prelungirea  termenului  de  închiriere  pentru  unele  locuinţele  sociale. 

  Iniţiator- primar FLORIN  MITROI

               Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (2) și  C(3)     

 1. Proiect de hotărâre privind  atestarea  apartenenţei    la  domeniul  privat al  comunei  Valu lui Traian, a   unor terenuri situate în intravilan.

  Iniţiator- primar FLORIN  MITROI

               Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și  C(5)     

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2022, aprobat prin H.C.L. nr. 9/14.01.2022, cu modificările ulterioare

  Iniţiator- primar FLORIN  MITROI

               Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și  C(5)   

 1. Proiect de hotărâre  privind  abrogarea  pct.10  din Anexa  nr.11 și a pct 11 din Anexa nr.13  la H.C.L. nr.285/ 09.12.2022  privid stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, cu modificările ulterioare.

  Iniţiator- primar FLORIN  MITROI

               Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și  C(5)   

 1. Proiect de hotărâre  privind  stabilirea  tarifelor  pentru  activităţile  prestate  de  S”GOSPODĂRIE  COMUNALĂ VALU  LUI  TRAIAN”SRL.

  Iniţiator- primar FLORIN  MITROI

               Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (1) și  C(3)    

 1. Proiect de hotărâre  pentru  modificarea și completarea art.1 din H.C.L . nr.259/04.11.2022 privind  aprobarea  vânzării, prin licitatie, a  unor  suprafeţe de teren intravilan ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian, cu modificările și completările ulterioare.

  Iniţiator- primar FLORIN  MITROI

               Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și  C(5)   

 1. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  vânzării, prin licitatie, a  unor  suprafeţe de teren ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian.

  Iniţiator- primar FLORIN  MITROI

               Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și  C(5)   

 1. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea închirierii  prin  licitaţie publică  a   unor terenuri ce fac parte  din  domeniul privat  al  comunei Valu  lui Traian.

  Iniţiator- primar FLORIN  MITROI

               Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și  C(5)   

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  participării  U.A.T. Comuna Valu lui Traian, ca membru fondator, în vederea constituirii  la  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Transport   Public  Constanța”.

  Iniţiator- primar FLORIN  MITROI

               Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și  C(5)   

DIVERSE:
  – Raport  nr.3.319/13.02.2023  asupra sistemului de control intern  managerial   la data de 31.12.2022;

 

       Legenda:

          C (1) – Comisia pentru agricultura, protecţia si refacerea mediului, turism, servicii comunitare  de utilitate publica si comert ;

          C (2) – Comisia pentru munca, protectie sociala, protectie copii, apararea ordinii si linistii publice, situatiile  de  urgenta ;

          C (3) – Comisia  pentru buget-finanţe, activităţie conomico-financiare, administraţie publică locală, juridic, disciplină, relaţii  cu  cetăţenii ;

          C (4) – Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, tineret şi sport, activităţi social-culturale, culte, probleme ale minorităţilor;

          C (5) – Comisia pentru administrarea domeniului  public și privat, amenajarea teritoriului și  urbanism.

 

   

You may also like