gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Cernavodă – Informare „Programul privind casarea autovehiculelor uzate”

Avatar photo by

Administraţia Fondului pentru Mediu a lansat „Programul privind casarea autovehiculelor uzate”
Administrația Publică Locală Cernavodă aduce la cunoștință proprietarilor de autovehicule foarte vechi și nefuncționale că va participa la „Programul privind casarea autovehiculelor uzate” pentru a veni în sprijinul locuitorilor orașului, fiind o oportunitate pentru posesorii de mașini mai vechi de 15 ani să beneficieze de suma de 3.000 lei.
Cetățenii care vor depune dosarul pentru acest program nu vor fi nevoiți să folosească această sumă pentru a achiziționa un autoturism nou.
Este considerat eligibil proprietarul de autovehicul uzat care îndeplineşte următoarele condiţii la data solicitării stimulentului pentru casare:
a) este persoană fizică cu domiciliul în România;
b) are domiciliul pe raza teritorială a UAT Cernavoda;
c) deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani şi se află în evidenţele fiscale ale UAT Cernavoda;
d) nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
e) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru acelaşi autovehicul uzat cu care participă în Program;
f) nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.
Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este înregistrat în evidenţele fiscale ale UAT Cernavoda;
b) la data participării în Program are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricaţiei;
c) are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară;
d) conţine componentele esenţiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie).
Cererile, însoțite de documentele justificative ce atestă întrunirea condițiilor de mai sus, se vor depune la Primăria orașului Cernavoda, la Serviciul Impozite și Taxe, începând cu luna martie 2023.

You may also like

article-image
Administrație

Primăria Municipiului Mangalia, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a mai multor funcții contractuale de execuție

Primăria Municipiului Mangalia, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a mai multor funcții contractuale de execuție, vacante. Posturile libere sunt: referent treapta profesională IA – Biroul parcuri și spații verzi; inspector...