gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Consiliul Județean Constanța – Informare şedinţă ordinară 28.02.2023

Avatar photo by

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, i-a convocat în şedinţă ordinară pe aleşii judeţeni pentru ziua de marţi, 28 februarie. Pe ordinea de zi se află 18 proiecte care urmează să fie analizate şi apoi votate de către aceştia. Iată care sunt proiectele:

1. Proiect de hotărâre nr.44/10.02.2023 privind plata cotizațiilor și contribuțiilor ale UAT

Județul Constanța, în calitate de membru al unor asociații, pe anul 2023.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

2. Proiect de hotărâre nr.45/10.02.2023 privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al

Județului Constanța domnului Mihai Sorin Vasilescu.

Iniţiator, Consilier Județean, Nicoleta Bercaru

3. Proiect de hotărâre nr.46/10.02.2023 privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al

Județului Constanța doamnei Maria Lupu Vasilescu.

Iniţiator, Consilier Județean, Nicoleta Bercaru

4. Proiect de hotărâre nr.47/13.02.2023 privind componența Echipei Intersectoriale Locale în

domeniul prevenirii și combaterii exploatării copiilor prin muncă, a violenței asupra copilului și

a violenței în familie.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

5. Proiect de hotărâre nr.48/13.02.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului

Județean Constanța nr.229/21.09.2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

6. Proiect de hotărâre nr.49/13.02.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului

Județean Constanța nr.231/21.09.2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

7. Proiect de hotărâre nr.50/14.02.2023 privind aprobarea preluării bunului imobil (teren

extravilan) situat în Municipiul Medgidia, Județul Constanța, Parcela A958/1/2, identificat cu

număr cadastral 110525 din domeniul public al Municipiului Medgidia în domeniul public al

Județului Constanța

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

8. Proiect de hotărâre nr.51/21.02.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Județului Constanța pe anul 2023.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

9. Proiect de hotărâre nr.52/22.02.2023 privind modificarea structurii organizatorice a

Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

10. Proiect de hotărâre nr.53/22.02.2023 privind aprobarea preluării bunului imobil teren și

construcții-Muzeul de Artă Populară Constanța, din domeniul public al UAT Municipiul

Constanța în domeniul public al UAT Județul Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

11. Proiect de hotărâre nr.54/22.02.2023 privind încheierea unui Protocol de Colaborare între

Asociația Dăruiește Aripi, UAT Județul Constanța și Spitalul Clinic Județean de Urgență

Sfântul Apostol Andrei Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

12. Proiect de hotărâre nr.55/22.02.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,

faza DALI, pentru obiectivul de investiție Reabilitare și modernizare Teatru de Vară Mamaia.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

13. Proiect de hotărâre nr.56/22.02.2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023 pentru Muzeul de Artă Populară

Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

14. Proiect de hotărâre nr.57/22.02.2023 privind modificarea și completarea Anexelor 1 și 2 la

Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.346/20.12.2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

15. Proiect de hotărâre nr.58/22.02.2023 privind aprobarea Acordului de cooperare între

Județul Constanța din România și Raionul Strășeni din Republica Moldova.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

16. Proiect de hotărâre nr.59/22.02.2023 privind aprobarea regimului finanțărilor

nerambursabile,din fondurile bugetului județean, pe anul 2023.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

17. Proiect de hotărâre nr.60/22.02.2023 privind preluarea managementului, aprobarea

Organigramei și a Statului de funcții pentru Muzeul de Artă Populară Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

18. Proiect de hotărâre nr.61/22.02.2023 privind aprobarea proiectului ,,Achiziționarea de

echipamente pentru unitatea de terapie intensivă neonatală din cadrul Spitalului Clinic Județean

de Urgență ,,Sf. Apostol Andrei” Constanța” și a cheltuielilor legate de proiect.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

You may also like