gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Năvodari Raport de activitate săptămâna 6 – 10 februarie 2023

Avatar photo by

Primăria Năvodari
Raport de activitate săptămâna 6 – 10 februarie 2023
Poliția Locală
– 112 sesizări telefonice, Whatsapp, primite și rezolvate 72
– 6 sancțiuni contravenționale constatate/aplicate
– activități specifice privind verificarea parcurilor Central, Tineretului, Ion Dobre, Front canal, Țara Piticilor și a spațiului verde de la Piața de Pește = zilnic
– verificarea respectării traseelor, mijloacelor de transport public de persoane ce operează pe raza orașului, precum și respectarea de către participanții la trafic a dispozițiilor legale privind oprirea și staționarea = zilnic
– 28 verificări în bazele de date ale M.A.I auto/persoane
– 53 verificări auto peste 3,5 tone tranzit prin U.A.T. Năvodari
– 9 procese verbale trimise spre afișare, 22 procese verbale trimis spre executare silită în alte localități, 10 sancțiuni contravenționale comunicate la domiciliu, 10 implementari procese-verbale abateri rutiere
– 24 persoane juridice și 18 persoane fizice au fost verificate de pe raza orașului Năvodari
– 8 petiții înregistrate
– 2 somații igienizare
S.P.C.L.E.P
– 107 cereri pentru eliberarea actelor de identitate
– Au fost întocmite 1 act de naștere, 4 acte de căsătorie, 6 acte de deces
– Au fost eliberate la cererea persoanelor fizice 32 de certificate de stare civilă
– 5 anexe pentru deschiderea procedurii succesorale
SERVICIUL TAXE ȘI IMPOZITE
– Total chitante emise 1686 din care 732 la ghiseu cu numerar, 375 la ghiseu cu POS, 366 prin Etax, 213 ordine de plata operate
Declaratii de impunere operate in sistem
– 804 declarații cladiri persoane fizice și juridice
– 302 declarații auto persoane fizice și juridice
– 615 declarații teren persone fizice și juridice
– 286 declarații de taxa de salubrizare
– 480 modificari/completari de roluri persone fizice și juridice
– 183 amenzi contravenționale operate în sistem
– 48 adrese de înființare proprie pe venituri persoane fizice
– 96 adrese diverse
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT
– 13 procese verbale de recepție
– 67 contracte de concesiune
– 10 verificări de documentații cadastrale
– 10 autorizații de parcare
– 2 vizări autorizații taxi
– 65 corespondențe externe
– 84 corespondețene interne
– 4 acorduri intabulare
– 7 iluminat public
– 1 cerere registru fose
GOSPODĂRIE COMUNALĂ
– Salubrizare și greblat parcuri
– Întreținere și salubrizare spații verzi
– Lucrări de mentenață la locurile de joacă și mobilierul urban
JURIDIC
– Derularea pe rolul instanțelor de judecată a 17 dosare
– 86 comunicări de hotărâri judecătorești, citații – inștiințări termene și solicitări ale instanței
– 15 adrese de corespondență internă și 15 către alte instituții și cetățeni
– 72 contracte avizate de legalitate
AUDIT
– Prelucrare date primate de la entitatea audită și documentelor specifice
– Elaborare ordin de serviciu, Notificare și Declarație de independență pentru misiunea ce se va desfășura în perioada următoare.
– Studierea legislației pentru misiunea în curs, a ghidurilor și a procedurilor precum și îmbunătățirea cunoștințelor
– Elaborare și transmitere către UCAAPI- Galați și Curtea de Conturi a României- Camera de Conturi Constanța a Raportului privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2022 desfășurată la nivelul UAT Năvodari precum și a entităților publice subordonate aflate în coordonare sau sub autoritatea acesteia.
URBANISM
– 43 certificate de urbanism întocmite
– 8 autorizații de construire întocmite
– 5 adrese de corespondență soluționate
– 14 certificate de atestare a edificării construcției întocmite
– 12 adeverințe de nomenclator stradal întocmite
– 3 procese verbale de receptie
– 11 înștiințări privind valoarea finală a lucrării
TERMICA
– Refacere trotuare strada Albinelor
– Reparații bulevardul Năvodari
– Scarificare și împietruire strada Corbului– alei access
CLUB SPORTIV NĂVODARI
– Secția de fotbal, meciuri de pregătire – seniori, sâmbătă, 11 februarie, ora 14, teren sintetic, CS Năvodari – Portul Constanța. Antrenor Constantin Funda.
– Juniori A1, sâmbătă, 11 februarie, ora 12, teren sintetic, CS Năvodari – Kinder Constanța U17. Antrenor Florin Adam.
– Juniori B1, sâmbătă, 11 februarie, ora 10, teren sintetic, două echipe de la CS Năvodari. Antrenor Adrian Manea.
– Juniori C2, duminică, 12 februarie, ora 10,30 teren sintetic, CS Năvodari – Real Năvodari. Antrenor Ciprian Cazan.
– Juniori D3, duminică, 12 februarie, ora 12, teren sintetic, CS Năvodari – Viva Sport Constanța. Antrenor Marius Claudiu Dinicu.
– Secția de volei, sâmbătă, 11 februarie, Sala Sporturilor Năvodari, ora 11, CS Năvodari – HV Junior Iași, meci din Campionatul Național de cadete.
– Duminică, 12 februarie, Sala Sporturilor Năvodari, ora 16, CS Năvodari – ACS Ex 4 Volei București, meci din Campionatul Național de junioare. Antrenor Robert Pererva.
– Secția de box, sportivii de la CS Năvodari se antrenează în sala de box din Năvodari, pentru turneul internațional “Dracula Open” programat la Arad între 20 și 26 februarie.
Antrenori Ferodin Ablalim și Marcel Jipeanu.
ASISTENȚA SOCIALĂ
Compartimentul Beneficii de Asistenţă Socială
– s-a primit o solicitare privind acordarea ajutorului de urgență pentru achiziționarea și instalarea unui sistem de încălzire a locuinței conform HCL 246/19.08.2022;
– s-au efectuat 6 anchete sociale în vederea încheierii unor noi contracte de închiriere pentru locuinţe sociale;
– s-au eliberat adeverinţe ( de vechime, pentru eliberarea acordului de la DGASPC, medic, burse sociale) la solicitarea asistenţilor personali;
– s-a întocmit documentaţia privind încetarea de drept a unui contract individual de muncă al unui asistent personal(decizie pensie anticipată asistent personal);
– s-au primit 6 dosare indemnizaţie creştere copil şi 7 dosare alocaţie de stat;
– s-au trimis prin intermediul serviciului poştal borderourile centralizatoare cu beneficiarii care au solicitat ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, gaze naturale şi suplimentul lunar de energie electrică şi gaze naturale, eferente lunilor noiembrie 2022, decembrie 2022 şi ianuarie 2023 către Enel Energie Muntenia S.A;
– s-au efectuat verificări în vederea urmăririi îndepinirii condiţiilor de acordare a ajutorului pentru inclăzirea locuinţei în sezonul rece noiembrie 2022-martie 2023 pentru un număr de 449 pensionari;
– s-a efectuat o o anchetă socială pentru acordarea tichetului social pe suport electronic pentru o familie de ucraineni;
– s-a trimis o solicitare către Şcoala gimnazială ,, Grigore Moisil” din Năvodari, privind numărul de absenţe pentru un beneficiar de alocaţie de susţinere a familiei;
Protecția Copilului:
– 7 adrese noi primite de la DGASPC/SCJU Constanța cu privire la solicitarea de anchete sociale privind reevaluarea măsurii de protecție, minoră aflată în spital în situație de risc (gravidă cu amenințare de avort spontan), solicitare stabilire măsură de plasament, minori aflați în situație de abandon școlar, minoră cu comportament deviant.
– 8 anchete sociale efectuate transmise către DGASPC/unitate școlară, cu privire la monitorizare situație minori ucraineni sosiți în România din zona conflictului armat, neînsoțiți de părinți, situație mamă minoră, reevaluarea măsurii de protecție minor, stabilire măsură de plasament, verificare situație școlară minor,
– 5 vizite în teren și redactarea rapoartelor de vizită aferente,
– centralizare și actualizare situație nominală a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate,
– relații cu publicul atât la sediul instituției cât și prin telefon pentru acordare informare și consiliere socială părinți cu privire la: demersuri legale pentru rezolvarea unor conflicte familiale, obligații și drepturi părintești, procedura măsura de plasament, acordare servicii și beneficii pe plan local pentru familii aflate în dificultate.
Autoritate Tutelară:
– 2 cazuri noi de la Judecătorie având ca obiect divorț cu minor, reexaminare punere sub interdicție,
– 4 anchete sociale efectuate solicitate de Judecătorie, având ca obiect reexaminare punere sub interdicție, exercitarea autorității părintești, stabilire curatelă minor în vederea semnării contractului de donație bunuri (anchetă socială, referat, dispoziție),
– 3 vizite în teren și redactarea rapoartelor aferente,
– relații cu publicul la sediul instituției dar și telefonic pentru acordare informare și consiliere socială din domeniul autorității tutelare, demersuri legale referitoare la stabilire/restabilire program de vizită minor, informații privind demersurile necesare încredințare minor, consiliere și informare privind intocmirea documentației pentru punere sub ocrotire (tutelă specială), cât și consiliere și informare privind darea de seamă pe care tutorii sunt obligați anual să o prezinte la Judecătorie (justificarea cheltuielilor efectuate pentru persoana bolnavă).
Protecția Persoanelor cu Handicap
– s-au efectuat vizite în teren și efectuare anchete sociale pentru copii în vederea încadrării/reîncadrării în grad de handicap/orientării școlare și profesionale, angajare asistenți personali pentru minorii cu dizabilități la solicitarea părinților;monitorizarea copiilor cu dizabilități, rapoarte vizită/conv.tel./întrevederi și reevaluarea asistenților personali din oficiu (11 caz.);
– s-au efectuat vizite în teren și efectuare anchete sociale în vederea încadrării/reîncadrării în grad de handicap a adulților la solicitarea acestora (8 caz.);
– pe parcursul întregii săptămânii personalul serviciului a efectuat verificări în sistemul informațional PatrimVen și a oferit informaţii şi consiliere beneficiarilor care s-au adresat instituţiei noastre, atât la sediu cât şi telefonic şi pe adresa de e-mail;
Centru de zi pentru copii (CZC)
– Activitatea directă cu benficiarii s-a derulat doar pentru zilele de 30 ianuarie și 31 ianuarie.
– În prezent se află în evidența centrului 23 de beneficiari
– S-au oferit informatii pentru potențiali beneficiari la CZPV;
– Analiza pe baza modificărilor legislative apărute pe privind Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate ca Centre de zi de socializare și petrecere a timpului liber;
– A fost realizată diagnoza socială pentru un beneficiar CZPV. În acest sens au fost completate: fișa de reevaluare, planul de intervenție și fișa de monitorizare;
– S-au realizat întâlniri de echipă multidisciplinară, în vederea completării fișelor de reevaluare, a fișelor de monitorizare și a planurilor de intervenție, precum și reorganizarea serviciilor;
– S-au desfășurat următoarele activități de socializare și terapie ocupațională în zilele de luni și marți:
– S-a reorganizat săptămânal spațiul therapeutic în vederea creării unui cadru optim pentru beneficiari;
– S-au identificat și pregătit zilnic materialele necesare activităților de terapie socio-ocupațională, în evidența centrului aflându-se 23 de beneficiari;
– S-au susținut: discuțiile libere între beneficiari;
ludoterapie: jocuri de societate;
meloterapie: audiții muzicale pentru relaxare și detensionare emoțională;
– art-terapie despre tipurile de culori folosite în desen; ergoterapie: confecționare mărgele;
Centru de zi pentru persoane în vârstă (CZPV)
– Activitatea directă cu benficiarii s-a derulat doar pentru zilele de 30 ianuarie și 31 ianuarie.
– În prezent se află în evidența centrului 23 de beneficiari
– S-au oferit informatii pentru potențiali beneficiari la CZPV;
– Analiza pe baza modificărilor legislative apărute pe privindStandardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate ca Centre de zi de socializare și petrecere a timpului liber;
– A fost realizată diagnoza socială pentru un beneficiar CZPV. În acest sens au fost completate: fișa de reevaluare, planul de intervenție și fișa de monitorizare;
– S-au desfășurat următoarele activități de socializare și terapie ocupațională in zilele de luni și marți:
– Marcarea Zilei Internationale a Cititiului Impreuna (ZICI)
– A fost susținut programul de socializare și de informare pe marginea aplicării chestionarului de măsurare a gradului de satisfacție.
Unitatea de îngrijire la domiciliu (UID)
– Au fost oferite servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii/beneficiari ai Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. Astfel, nouă vârstnici din orașul nostru au primit sprijin în efectuarea activităților uzuale ale vieții de zi cu zi, precum: igiena corporală și a eliminărilor, îmbrăcare/dezbrăcare, hrănire și hidratare, companie, efectuare cumpărături, menaj, etc.;
– Zilnic au fost efectuate scurte ședințe – asistent social și îngrijitori la domiciliu pentru a se cunoaște situația benefiaciarilor din cadrul UID;
– A fost efectuată o deplasare pe teren în vederea clarificării unei situații cu privire la dorința de accesare/refuz a serviciilor de îngrijire la domiciliu;
– A fost actualizară evidența lunară/februarie a serviciilor de îngrijire la domiciliu;
– A fost susținută o întrevedere cu aparținătorul unui beneficiar în vederea demarării procedurii de suspendarea a acordării serviciilor de îngrijire la domiciliu (la cererea vârstnicului);
– A avut loc o întrevedere cu aparținătorul unui vârstnic aflat în nevoie în vederea demarării procedurii de accesare a serviciilor de îngrijire la domiciliu;
– Au fost aplicate chestionare de măsurare a gradului de satisfacție privind serviciile oferite în cadrul UID. În prealabil a fost efectuată informarea beneficiarilor în acest sens și notificată în Registrul de înformare;
Măsuri de sprijin și Asistență Umanitară
– Au fost oferite servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii/beneficiari ai Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. Astfel, nouă vârstnici din orașul nostru au primit sprijin în efectuarea activităților uzuale ale vieții de zi cu zi, precum: igiena corporală și a eliminărilor, îmbrăcare/dezbrăcare, hrănire și hidratare, companie, efectuare cumpărături, menaj, etc.;
– Zilnic au fost efectuate scurte ședințe – asistent social și îngrijitori la domiciliu pentru a se cunoaște situația benefiaciarilor din cadrul UID;
– A fost efectuată o deplasare pe teren în vederea clarificării unei situații cu privire la dorința de accesare/refuz a serviciilor de îngrijire la domiciliu;
– A fost actualizară evidența lunară/februarie a serviciilor de îngrijire la domiciliu;
– A fost susținută o întrevedere cu aparținătorul unui beneficiar în vederea demarării procedurii de suspendarea a acordării serviciilor de îngrijire la domiciliu (la cererea vârstnicului);
– A avut loc o întrevedere cu aparținătorul unui vârstnic aflat în nevoie în vederea demarării procedurii de accesare a serviciilor de îngrijire la domiciliu;
– Au fost aplicate chestionare de măsurare a gradului de satisfacție privind serviciile oferite în cadrul UID. În prealabil a fost efectuată informarea beneficiarilor în acest sens și notificată în Registrul de înformare;
ACHIZIȚII PUBLICE și MANAGEMENT PROGRAME
– EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO SI DOTARE SPATII URBANE CU INFRASTRUCTURI TIC (SISTEME INTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN/LOCAL) ORAS NAVODARI, JUDETUL CONSTANȚA
Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).
– RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII – CAMIN NOU – LICEUL TEHNOLOGIC LAZĂR EDELEANU- NĂVODARI
Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.
– RENOVAREA ENERGETICĂ A GRADINITEI NR. 3 NĂVODARI
Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.
– RENOVAREA ENERGETICĂ A PRIMĂRIEI ORAȘULUI NĂVODARI
Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.
– RENOVAREA ENERGETICĂ A CREȘEI NR. 20 DIN ORAȘUL NĂVODARI
Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.
– PROIECT „ASFALTARE TRAMA STRADALA ZONA MAMAIA –SAT ORAS NAVODARI”, JUD. CONSTANȚA, PROIECT REDEPUS ÎN CADRUL PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII ,,ANGHEL SALIGNY”
Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate prin Programul Anghel Saligny. UAT Orasul Navodari, Primăria Orașului Năvodari a contractat și a demarat eleborarea studiului de fezabilitate pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul de lucrări.
– RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL NĂVODARI – GRUP 3
Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C5 – Valul Renovării, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, fiind semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului.
– RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL NĂVODARI- GRUP 1
Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C5 – Valul Renovării, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, fiind semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului.
– PROIECT ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII URBANE IN ORAȘUL NĂVODARI PE STRĂZILE CE DESERVESC TRANSPORTUL IN COMUN: STRADA RÂNDUNELELOR, STRADA ALBINELOR, STRADA CONSTANTEI, STRADA PLOPILOR, STRADA RECOLTEI, STRADA CORBULUI, STRADA NUFERILOR – CONTRACT DE FINANȚARE NR. 6985/02.07.2021
În prezent, pentru implementarea acestui proiect, s-au finalizat procedurile de achiziție publică pentru contractul de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări și au fost achiziționate toate serviciile conexe implementării proiectului, au fost depuse oferte pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de investiții, a fost emis ordinul de începere pentru prestarea serviciilor de proiectare, a fost elaborat proiectul tehnic și a fost înaintat spre analiză la ADRSE Brăila, urmând ca în lunile februarie-martie 2023 să fie demarate lucrările de construcție.
– PROIECT ,,EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020
Prin implementarea acestui proiect, necesar pentru copii noștri și pentru orașul Năvodari, se va realiza un nou edificiu pentru Școala nr. 3 din Năvodari, pe strada Pescărușului, prin reabilitarea și modernizarea corpului de clădire existent cu regim de înălțime S+P+2E, prin construirea unui corp nou de clădire cu regim de înălțime S+P+2E+3 parțial si a unui corp de legătura ce va face trecerea de la corpul existent la corpul nou.
– PROIECT ,,FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL RECREATIVĂCASA DE CULTURĂ NĂVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020
Până la acest moment s-a finalizat stratul de separatie terase circulabile/vizitabile, au fost executate lucrările de armatură – plase sudate terase circulabile/ vizitabile la etajele 2 si 3, fiind finalizate șapele de egalizare la terasele circulabile/vizitabile etajele 2 si 3, la momentul formulării raportului fiind executate lucrările de desfacere, inclusiv a tavanelor false și structurilor metalice existente, fiind finalizate inclusiv lucrările de hidroizolatie.
– PROIECT ,,LARGIRE SI ASFALTARE POD ECLUZA” PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA 2
Lucrările au fost executate în proporție de 95 % pană la data formulării prezentului raport fiind executate lucrările de desfacere a trotuarelor și căilor rutiere, fiind executate lucrările de consolidare, fiind desfacută trotuarele și redimensionate, fiind refăcut și modernizat sistemul rutier, fiind montat parapet rutier și pietonal pe toată suprafața podului și a zonelor de acces, inclusiv sens giratoriu și rampe de acces, fiind turnate plăci de racordare. Calea de rulare a podului a fost refăcută inclusiv asfaltată în integralitate și redimensionată la peste 9 m astfel încât să permită lărgirea zonei de rulare la 3 benzi. Trotuarele au fost refăcute în totalitate cu pavele autoblocante. Totodată au fost executate lucrările prevăzute și aprobate pentru intrados, fiind executată în zonă și o nouă rețea de iluminat publice cu 40 de stâlpi noi ornamentali adecvați pentru iluminatul în astfel de zone.
– PROIECT „IMBUNATATIREA MEDIULUI URBAN PRIN AMENAJAREA DE PARCURI, SCUARURI PUBLICE SI SPATII VERZI IN ORASUL NAVODARI” PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020
Până în prezent, au fost executate peste 80 % din lucrările de construcții aferente proiectului – fiind executate lucrări de amenajare a terenului si de peisagistica, lucrari de imprejmuire a terenului si a sistemului de irigatii, lucrari de terasamente instalatii electrice, instalatii electrice exterioare, imprejmuirea terenului, alei pietonale, fundatii banci si stalpi de iluminat, sistem irigatii, peisagistica, loc de joaca si dotari ș.a. Finalizarea lucrărilor este prevăzută pentru anul 2023.
– PROIECT ,,UNITATE DE INGRIJIRI PERSOANE VARSTNICE SI CENTRU DE ZI ORAS NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020
Până în prezent, s-a semnat contractul de achiziție publică de execuție de lucrări aferent acestei investiții, fiind finalizată procedura de achiziție publică în acest sens. A fost semnat contract de execuție de lucrări, iar execuția lucrărilor a fost demarată – fiind finalizate lucrările de săpătură pentru fundație și devirere rețele descoperite pe amplasament. Constructorul nu a respectat graficul de execuție, în această perioadă fiind demarată o nouă procedură pentru încheierea unui nou contract pentru execuția restului rămas de executat.
– PROIECT ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII LICEULUI TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020, Axa Prioritara 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1
Până în prezent, au fost executate finalizate lucrările de construcții aferente proiectului – fiind executate înclusiv lucrări de reabilitare de reabilitare fațade, izolarea termică a peretilor exteriori, termoizolarea pereţilor în zona soclului, înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în clădire, înlocuită cu tâmplărie eficientă energetic, lucrări de înlocuire a tamplăriei interioare, termo-hidroizolarea terasei, reabilitarea și modernizarea instalației de iluminat, precum și înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, instalarea de sisteme alternative de producere a energiei electrice pentru consum propriu, instalații cu panouri solare fotovoltaice ș.a.
– PROIECT ,,CONSTRUIRE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE IN ORASUL NAVODARI, JUDETUL CONSTANȚA”
– PROIECT ,,ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE ÎN ORAȘUL NĂVODARI – AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN ZONA PENINSULA – STRADA PRINCIPALĂ – STR. IULIU MANIU (TRASEUL 1) ȘI ZONA STRĂZII LUMINEI (TRASEUL 2)”
Investiția va moderniza infrastructura de transport, asigurând sustenabilitatea mediului prin noi vehicule de transport public cu emisii zero, în speță transportul cu biciclete. Investiția nu va fi utilizată economic/comercial, iar accesul va fi asigurat gratuit, pe baze nediscriminatorii, fiind vorba de accesul publicului larg la aceste obiective. Proiectul are în vedere nevoile pasagerilor care aparțin grupurilor expuse riscului de discriminare, precum persoane în vârstă, persoane cu dizabilități, în vederea creșterii accesibilității acestora la facilitățile de transport și include de activități de sprijin pentru a garanta siguranța tuturor persoanelor.
– PROIECT „EXECUTIE CANALIZARE MENAJERĂ ZONA DE NORD ORAS NAVODARI”, PROIECT REDEPUS ÎN CADRUL PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
Lucrările se vor executa pe străzile Str.Apusului, Str.Carierei, Str.Corbului, Str.Eternitatii; Str.Gliei; Str.Labirintului; Str.Lacului; Str.Lanului; Str.Prelungirea Recoltei, Str.Rasaritului; Str.Sibioarei Tronson I, Str.Tractorului, Aleee din str. Macului, Alee din str. Sibioarei; Alee din strada Recoltei; Alee din str. Carierei; Alee din str. Carierei; Aleea Sibioarei; Aleea Prelungirea Corbului; Alee din str. Macului, parțial; Alee din str. Locomotivei; Str.Corbului spre Pescarie; Str.Macului; Alee intre str.Recoltei si str.Rasaritului; Alee din str.Corbului, zona biserica lipoveneasca; Alee cu acces din str.Macului spre Apusului din str.Recoltei – DE 64/3/2 ș.a.
– RENOVAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN ORASUL NAVODARI- LOT 5, LOT 6, LOT 7, LOT 8
– Proiectul a fost depus în vederea renovării energetice a următoarelor clădiri rezidemțiale:
• Blocul de locuințe CP 2 – ADRESA: STR.PESCĂRUȘULUI, NR. 90, BL. CP 2
• Blocul de locuințe CAMIN CAZARE NR. 27 – STR. MIDIEI, NR. 27, CAMIN CAZARE NR. 27
• Blocul de locuințe B 2 D : STR.CONSTANȚEI, BL. B 2D
• Blocul de locuințe G 4 – ADRESA: STR. MIDIEI, NR.13, BL. G 4
• Blocul de locuințe STRADA ALBINELOR NR.7 SC.A ,B+ STRADA ALBATROS NR.2 SC.C,D,E, BL.33EST
• Blocul de locuințe ALEEA CRINULUI NR.4-11, BL59 STRADA CABANEI NR.5 BLOC C4
• Blocul de locuințe C 3 – ADRESA: STR. NUFERILOR, SC. A + STR. CONSTANTEI, SC B, BL. C 3
• Blocul de locuințe H 4 – ADRESA: STR. CONSTANTEI, BL, H 4
• Blocul de locuințe 29 EST – ADRESA: STR. DELFINULUI, NR. 7, BL. 29 EST
• Blocul de locuințe C 28 – ADRESA: STR. CABANEI, NR. 28, BL. C 28
• Blocul de locuințe C 6 – ADRESA: ALEEA CABANEI, NR. 10, BL. C 6, SC. A.
• Blocul de locuințe H 7 – ADRESA: STR. CONSTANTEI, BL. H 7
• Blocul de locuințe C 4 – adresa: STR. CABANEI, NR. 5, BL. C 4

You may also like