gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Năvodari – Raport de activitate săptămâna 30 ianuarie – 03 februarie 2023

Avatar photo by

Primăria Năvodari
Raport de activitate săptămâna 30 ianuarie – 03 februarie 2023
Poliția Locală
– 112 sesizări telefonice, Whatsapp, primite și rezolvate 86
– 8 sancțiuni contravenționale constatate/aplicate
– activități specifice privind verificarea parcurilor Central, Tineretului, Ion Dobre, Front canal, Țara Piticilor și a spațiului verde de la Piața de Pește = zilnic
– verificarea respectării traseelor, mijloacelor de transport public de persoane ce operează pe raza orașului, precum și respectarea de către participanții la trafic a dispozițiilor legale privind oprirea și staționarea = zilnic
– 12 verificări în bazele de date ale M.A.I auto/persoane
– 53 verificări auto peste 3,5 tone tranzit prin U.A.T. Năvodari
– 5 procese verbale trimise spre afișare, 20 procese verbale trimis spre executare silită în alte localități, 15 sancțiuni contravenționale comunicate la domiciliu, 12 implementari procese-verbale abateri rutiere
– 17 persoane juridice și 9 persoane fizice au fost verificate de pe raza orașului Năvodari
– 15 petiții înregistrate
– 2 somații igienizare
Gospodarie Comunală
– Salubrizare și greblat parcuri
– Întreținere și salubrizare spații verzi
– Lucrări de mentenață la locurile de joacă și mobilierul urban
S.P.C.L.E.P
– 108 cereri pentru eliberarea actelor de identitate
– Au fost întocmite 2 acte de căsătorie, 4 acte de deces
– Au fost eliberate la cererea persoanelor fizice 28 de certificate de stare civilă
– 12 anexe pentru deschiderea procedurii succesorale
SERVICIUL TAXE ȘI IMPOZITE
– Total chitante emise 2166 din care 986 la ghiseu cu numerar, 556 la ghiseu cu POS, 337 prin Etax, 287 ordine de plata operate
Declaratii de impunere operate in sistem
– 766 declarații cladiri persoane fizice și juridice
– 266 declarații auto persoane fizice și juridice
– 615 declarații teren persone fizice și juridice
– 260 declarații de taxa de salubrizare
– 548 modificari/completari de roluri persone fizice și juridice
– 173 amenzi contravenționale operate în sistem
– 56 adrese de înființare proprie pe venituri persoane fizice
– 52 adrese diverse
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT
– 4 procese verbale de recepție
– 26 contracte de concesiune
– 14 verificări de documentații cadastrale
– 5 autorizații de parcare
– 2 vizări autorizații taxi
– 41 corespondențe externe
– 103 corespondețene interne
– 3 acorduri intabulare
– 35 iluminat public
– 2 cereri registru fose
JURIDIC
– Derularea pe rolul instanțelor de judecată a 34 de dosare
– 22 comunicări de hotărâri judecătorești, citații – inștiințări termene și solicitări ale instanței
– 26 adrese de corespondență internă și 18 către alte instituții și cetățeni
– 5 contracte avizate de legalitate
AUDIT
– Prelucrare date primate de la entitatea audită și documentelor specifice
– Elaborare ordin de serviciu, Notificare și Declarație de independență pentru misiunea ce se va desfășura în perioada următoare.
– Studierea legislației pentru misiunea în curs, a ghidurilor și a procedurilor precum și îmbunătățirea cunoștințelor
– Elaborare și transmitere către UCAAPI- Galați și Curtea de Conturi a României- Camera de Conturi Constanța a Raportului privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2022 desfășurată la nivelul UAT Năvodari precum și a entităților publice subordonate aflate în coordonare sau sub autoritatea acesteia.
URBANISM
– 12 certificate de urbanism întocmite
– 14 autorizații de construire întocmite
– 6 adrese de corespondență soluționate
– 15 certificate de atestare a edificării construcției întocmite
– 5 adeverințe de nomenclator stradal întocmite
– 2 proces verbale de receptie
– 9 înștiințări privind valoarea finală a lucrării
TERMICA
– Refacere trotuare strada Albinelor
– Reparații strada Viilor, strada M12 și zona Cireșica
– Scarificare și împietruire strada Pinului – alei access
CLUB SPORTIV NĂVODARI
– Secția de fotbal, meciuri de pregătire – seniori, sâmbătă, 4 februarie, ora 14, teren sintetic, CS Năvodari – Victoria Cumpăna. Antrenor Constantin Funda.
– Juniori A1, sâmbătă, 4 februarie, ora 12, teren sintetic, CS Năvodari – Litoral Corbu. Antrenor Florin Adam.
– Juniori B1, sâmbătă, 4 februarie, ora 10, teren sintetic, CS Năvodari – Kinder Constanța. Antrenor Adrian Manea.
– Juniori C2, duminică, 5 februarie, ora 12,30 teren sintetic, CS Năvodari – Black Sea Năvodari. Antrenor Ciprian Cazan.
– Juniori D3, duminică, 5 februarie, ora 10, teren sintetic, CS Năvodari – Real Năvodari. Antrenor Marius Claudiu Dinicu.
– Secția de volei, sâmbătă, 4 februarie, ora 11, CSS Bacău – CS Năvodari, meci din Campionatul Național de cadete.
– Duminică, 5 februarie, ora 12, HV Junioare Iași – CS Năvodari, meci din Campionatul Național de junioare. Antrenor Robert Pererva.
ASISTENȚA SOCIALĂ
Compartimentul Beneficii de Asistenţă Socială
– s-au primit un număr de 3 solicitări privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie conform Legii 226/2021;
– s-au eliberat adeverinţe ( de vechime, pentru eliberarea acordului de la DGASPC, medic, burse sociale) la solicitarea asistenţilor personali;
– s-a întocmit documentaţia privind încetarea de drept a unui contracte individual de muncă al unui asistent personal(decesul bolnavului);
– s-au primit 10 dosare indemnizaţie creştere copil şi 6 dosare alocaţie de stat;
– s-au transmis prin intermediul PCUE situaţiile aferente lunii ianuarie 2023 pentru alocaţia de susţinere a familiei, ajutorul social, alocaţii de stat şi indemnizaţiile de creştere a copilului;
– s-a transmis către AJPIS Constanţa situaţia lunii ianuarie 2023 privind consumatorul vulnerabil(încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică şi combustibili lichizi şi petrolieri) conform Legii 226/2021;
– s-au efectuat 4 anchete sociale privind reevaluarea situaţiei familiale pentru beneficiarii alocaţiei de susţinere a familiei cf.Legii 277/2010;
– s-a întocmit documentaţia privind încetarea stimulentului educaţional cf Legii 248/2015 pentru un beneficiar;
– s-au trimis prin intermediul serviciului poştal un număr de 16 comunicări privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi şi petrolieri;
– s-a instrumentat o solicitare privind acordarea unui ajutor financiar.
Protecția Copilului:
– 2 adrese noi primite de la DGASPC cu privire la solicitarea de anchete sociale privind reevaluarea măsurii de protecție și verificare situație minoră în situație de vulnerabilitate.
– 3 anchete sociale efectuate transmise către DGASPC cu privire la monitorizare minori în familie, conflicte/neînțelegeri între părinți privind programul de vizita stabilit de instanță, situație de abuz fizic între doi minori în timpul programului școlar, 3 adrese efectuate către unități școlare privind situația școlară/ frecventarea cursurilor școlare/ implicarea părinților în procesul educațional,
– 7 vizite în teren și redactarea rapoartelor de vizită aferente,
– centralizare și actualizare situație nominală a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate
– relații cu publicul atât la sediul instituției cât și prin telefon pentru acordare informare și consiliere socială părinți cu privire la: demersuri legale pentru rezolvarea unor conflicte familiale, obligații și drepturi părintești, procedura măsura de plasament, acordare servicii și beneficii pe plan local pentru familii aflate în dificultate, consiliere și informare părinte cu privire la încredințare minori.
Autoritate Tutelară:
– 4 cazuri noi, divorț cu minor, reexaminare punere sub interdicție, tutelă specială/ consiliere judiciară,
– 8 anchete sociale efectuate solicitate de Judecătorie/notariat/parchet divorț cu minori, reexaminare punere sub interdicție,
– 11 vizite în teren și redactarea rapoartelor aferente, actualizare evidență cazuri/compartiment corespondență cu Judecătoria/notariat,
– relații cu publicul la sediul instituției dar și telefonic pentru acordare informare și consiliere socială din domeniul autorității tutelare, demersuri legale referitoare la stabilire/restabilire program de vizită minor, informații privind demersurile necesare încredințare minor.
Protecția Persoanelor cu Handicap
– vizite în teren și efectuare anchete sociale pentru copii/adulți în vederea încadrarii/reîncadrarii în grad de handicap/orientării școlare și profesionale la solicitarea părinților; monitorizarea copiilor cu dizabilități și reevaluarea asistenților personali din oficiu, rapoarte vizită/conv.tel./întrevederi, rapoarte inițiale de reevaluare (11 caz.);
– vizite în teren și efectuare anchete sociale în vederea încadrarii/reîncadrarii în grad de handicap/orientării școlare și profesionale a adulților la solicitarea acestora; reevaluarea asistenților personali din oficiu (17 caz.);
– redactare referate și dispoziții privind acordarea/încetarea/prelungirea indemnizațiilor lunare pentru persoanele încadrate în gradul grav de handicap cu asistent personal (1 caz.);
– redactare adrese către DGASPC Constanța privind beneficiarii de indemnizație lunară (6 caz.);
Centru de zi pentru copii (CZC)
– În prezent, se află în evidența centrului 33 de beneficiari, din care 8 sunt incluși pe grupa gimnazială, iar 24 pe grupa primara, 1 pe consiliere
o S-au înregistrat 3 cereri de admitere la CZC , una pentru consiliere psihologica si 2 pentru includerea pe activitati socio-educationale
o S-a finalizat un dosar de admitere la CZC
o S-au finalizat semnarea și înregistrarea contractelor de acordare servicii sociale pentru 3 beneficiari
– Consultare site de specialitate pe modificarile legistative intervenite pe domeniul de specialitate și discutii pe baza acestora
– Întocmire baza de date privind beneficiarii care primesc servicii sociale pe luna ianuarie, inclusiv pe tipuri de activtati
– Întocmire situatie statistica pentru cele 4 tipuri de servicii sociale (CZC, CZPV, UID, Cantina Sociala) și planificarea reevaluarilor pentru luna februarie
– Efectuare 4 fise de evaluare/reevaluare, PPI, Fise de Monitorizare, Fise de Servicii, pe intervalul raportat.
– Derularea programului de activități educationale adaptat perioadei școlare, împărțit în două grupe:
– 09:00 – 12:00 ciclulgimnazial
– 12:00 – 15:00 ciclulprimar.
– S-a acordatsprijinefectuareteme
– Marcarea Zilei Internationale a Cititiului Impreuna (ZICI) ]n parteneriat cu Liceul Lazar Edeleanu Năvodari
– Activități de socializareșirecreere sub formă de : jocuri de cuvinte, identificaremunti, ape, orașe
– S-au consemnatabsențele motivatepefondulacestorprobleme;
– Copiii au fostinsotiti la masaintreceledouăintervaleorareprevăzute
– Programul de activitățieducationale s-a sustinut cu psihologulcentruluișiasistentul medical al CabinetuluiStomatologicScolar, ceilalțispecialistifiindorganizatiși împlicați în grupul de lucrupentruprimirecereridecontarecheltuielișiintocmiresituatiecentralizatoare.
– Din punct de vedere al igienizării tuturor spațiilor cu destinație specială sau comune din cadrul centrului, în aceasta săptămâna, s-au efectuat următoarele:
– La începerea programului de lucru, zilnic și ori de câte ori este nevoie, personalul de îngrijire(2), a efectuat curățenia și dezinfecția tuturor birourilor personalului (12 birouri), precum și în cadrul Cabinetului Stomatologic Școlar;
– Zilnic și ori de câte ori situația o impune s-a efectuat curățenia și dezinfecția holului principal, spațiu de tranzit în unitate spre birouri;
– Zilnic și ori de câte ori este nevoie s-a efectuat curățenia și dezinfecția grupurilor sanitare destinate personalului, menționându-se și în graficul de curățenie zilnică afișat;
– Curățarea și dezinfectarea tuturor suprafețelor de lucru din centru folosind soluție clorigenă;
Centru de zi pentru persoane în vârstă (CZPV)
– Activitatea directă cu benficiarii s-a derulat doar pentru zilele de 30 ianuarie și 31 ianuarie.
– Pentru zilele de 01, 02, 03 februarie, spațiul de activități a fost relocate pentru organizarea și funcționarea de birouri pentru primire cereri privind mecanismul de decontare de cheltuielilor pentru gazduirea si hrana refugiatilor.
– În prezent se află în evidența centrului 23 de beneficiari
– S-au oferit informatii pentru potențiali beneficiari la CZPV;
– Analiza pe baza modificărilor legislative apărute pe privindStandardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate ca Centre de zi de socializare și petrecere a timpului liber;
– A fost realizată diagnoza socială pentru un beneficiar CZPV. În acest sens au fost completate: fișa de reevaluare, planul de intervenție și fișa de monitorizare;
– S-au desfășurat următoarele activități de socializare și terapie ocupațională in zilele de luni și marți:
– Marcarea Zilei Internationale a Cititiului Impreuna (ZICI)
– A fost susținut programul de socializare și de informare pe marginea aplicării chestionarului de măsurare a gradului de satisfacție.
Unitatea de îngrijire la domiciliu (UID)
– Au fost oferite servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii/beneficiari ai Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. Astfel, nouă vârstnici din orașul nostru au primit sprijin în efectuarea activităților uzuale ale vieții de zi cu zi, precum: igiena corporală și a eliminărilor, îmbrăcare/dezbrăcare, hrănire și hidratare, companie, efectuare cumpărături, menaj, etc.;
– Zilnic au fost efectuate scurte ședințe – asistent social și îngrijitori la domiciliu pentru a se cunoaște situația benefiaciarilor din cadrul UID;
– S-a constituit dosarul de accesare servicii sociale în cadrul UID (prelungire contract) pentru unul dintre beneficiarii UID;
– Au fost întocmite fișele de calcul, notele de informare plată-contabilitate și notele de informare-beneficiar pentru toți vârstnicii care primesc îngrijire la domiciliu, contribuții finaciare aferente lunii februarie;
– Au fost actualizate solicitările pentru serviciile sociale de îngrijire la domiciliu;
– A fost respectată procedura de prelungire a contractului de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru unul dintre beneficiarii din cadrul UID. În acest sens au fost întocmite: fișa de reevaluare, fișa de evaluare socio-medicală (geriatrică), planul individualizat de asistență și îngrijire, referatul și dispoziția;
– A fost actualizată evidența lunară a serviciilor de îngrijire la domiciliu/februarie;
Măsuri de sprijin și Asistență Umanitară
– S-a reorganizat grupul de lucru, astfel:
o 2 birouri/2 echipe primire cerere decont prin mandatar/imputernicit, respectiv verifica si inregistreaza;
o 2 birouri/2 echipe primire cereri direct de la proprietari,respectiv verifica si inregistreaza;
o 1 birou/1 echipă care verifica și inregistrează cererile primite prin serviciile poștale.
o 1 birou/ 1 echipă care centralizează cererile și intocmeste centralizatorul pentru ISU Dobrogea
o 1 echipa implicată pentru fluidizare activitate si îndrumare, acordare informații deponenților.
– Personalul (12 angajati) implicat in derularea acestui proces este preluat din cadrul compartimentelor DAS si serviciilor sociale, Compartimentului de Informare Turistică, Biroului Juridic al Primariei și Serviciului de Achizitii, ;
– S-au primit cereri de decont cheltuielilor aferente pentru luna ianuarie 2023, astfel înregistrându-se peste 2500 cereri;
– Zilnic s-au furnizat informații telefonic, prin email și lasediu privind mecanismul de decontare al cheltuielilor;
– S-au colectat date actualizate în vederea monitorizării situației minorilor ucraineni aflați pe teritoriul Orașului Năvodari;
– Au fost preluate și instrumentate reclamații și sesizări din partea cetățenilor ucraineni, referitoare la nerespectarea prevederilor legale de către persoanele fizice care îi găzduiesc;
– Continuă colaborarea cu organele de control în vederea soluționării reclamațiilor înaintate și a derulării investigațiilor specifice;
ACHIZIȚII PUBLICE și MANAGEMENT PROGRAME
– EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO SI DOTARE SPATII URBANE CU INFRASTRUCTURI TIC (SISTEME INTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN/LOCAL) ORAS NAVODARI, JUDETUL CONSTANȚA
Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).
– RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII – CAMIN NOU – LICEUL TEHNOLOGIC LAZĂR EDELEANU- NĂVODARI
Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.
– RENOVAREA ENERGETICĂ A GRADINITEI NR. 3 NĂVODARI
Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.
– RENOVAREA ENERGETICĂ A PRIMĂRIEI ORAȘULUI NĂVODARI
Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.
– RENOVAREA ENERGETICĂ A CREȘEI NR. 20 DIN ORAȘUL NĂVODARI
Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.
– PROIECT „ASFALTARE TRAMA STRADALA ZONA MAMAIA –SAT ORAS NAVODARI”, JUD. CONSTANȚA, PROIECT REDEPUS ÎN CADRUL PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII ,,ANGHEL SALIGNY”
Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate prin Programul Anghel Saligny. UAT Orasul Navodari, Primăria Orașului Năvodari a contractat și a demarat eleborarea studiului de fezabilitate pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul de lucrări.
– RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL NĂVODARI – GRUP 3
Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C5 – Valul Renovării, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, fiind semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului.
– RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL NĂVODARI- GRUP 1
Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C5 – Valul Renovării, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, fiind semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului.
– PROIECT ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII URBANE IN ORAȘUL NĂVODARI PE STRĂZILE CE DESERVESC TRANSPORTUL IN COMUN: STRADA RÂNDUNELELOR, STRADA ALBINELOR, STRADA CONSTANTEI, STRADA PLOPILOR, STRADA RECOLTEI, STRADA CORBULUI, STRADA NUFERILOR – CONTRACT DE FINANȚARE NR. 6985/02.07.2021
În prezent, pentru implementarea acestui proiect, s-au finalizat procedurile de achiziție publică pentru contractul de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări și au fost achiziționate toate serviciile conexe implementării proiectului, au fost depuse oferte pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de investiții, a fost emis ordinul de începere pentru prestarea serviciilor de proiectare, a fost elaborat proiectul tehnic și a fost înaintat spre analiză la ADRSE Brăila, urmând ca în lunile februarie-martie 2023 să fie demarate lucrările de construcție.
– PROIECT ,,EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020
Prin implementarea acestui proiect, necesar pentru copii noștri și pentru orașul Năvodari, se va realiza un nou edificiu pentru Școala nr. 3 din Năvodari, pe strada Pescărușului, prin reabilitarea și modernizarea corpului de clădire existent cu regim de înălțime S+P+2E, prin construirea unui corp nou de clădire cu regim de înălțime S+P+2E+3 parțial si a unui corp de legătura ce va face trecerea de la corpul existent la corpul nou.
– PROIECT ,,FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL RECREATIVĂCASA DE CULTURĂ NĂVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020
Până la acest moment s-a finalizat stratul de separatie terase circulabile/vizitabile, au fost executate lucrările de armatură – plase sudate terase circulabile/ vizitabile la etajele 2 si 3, fiind finalizate șapele de egalizare la terasele circulabile/vizitabile etajele 2 si 3, la momentul formulării raportului fiind executate lucrările de desfacere, inclusiv a tavanelor false și structurilor metalice existente, fiind finalizate inclusiv lucrările de hidroizolatie.
– PROIECT ,,LARGIRE SI ASFALTARE POD ECLUZA” PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA 2
Lucrările au fost executate în proporție de 95 % pană la data formulării prezentului raport fiind executate lucrările de desfacere a trotuarelor și căilor rutiere, fiind executate lucrările de consolidare, fiind desfacută trotuarele și redimensionate, fiind refăcut și modernizat sistemul rutier, fiind montat parapet rutier și pietonal pe toată suprafața podului și a zonelor de acces, inclusiv sens giratoriu și rampe de acces, fiind turnate plăci de racordare. Calea de rulare a podului a fost refăcută inclusiv asfaltată în integralitate și redimensionată la peste 9 m astfel încât să permită lărgirea zonei de rulare la 3 benzi. Trotuarele au fost refăcute în totalitate cu pavele autoblocante. Totodată au fost executate lucrările prevăzute și aprobate pentru intrados, fiind executată în zonă și o nouă rețea de iluminat publice cu 40 de stâlpi noi ornamentali adecvați pentru iluminatul în astfel de zone.
– PROIECT „IMBUNATATIREA MEDIULUI URBAN PRIN AMENAJAREA DE PARCURI, SCUARURI PUBLICE SI SPATII VERZI IN ORASUL NAVODARI” PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020
Până în prezent, au fost executate peste 80 % din lucrările de construcții aferente proiectului – fiind executate lucrări de amenajare a terenului si de peisagistica, lucrari de imprejmuire a terenului si a sistemului de irigatii, lucrari de terasamente instalatii electrice, instalatii electrice exterioare, imprejmuirea terenului, alei pietonale, fundatii banci si stalpi de iluminat, sistem irigatii, peisagistica, loc de joaca si dotari ș.a. Finalizarea lucrărilor este prevăzută pentru anul 2023.
– PROIECT ,,UNITATE DE INGRIJIRI PERSOANE VARSTNICE SI CENTRU DE ZI ORAS NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020
Până în prezent, s-a semnat contractul de achiziție publică de execuție de lucrări aferent acestei investiții, fiind finalizată procedura de achiziție publică în acest sens. A fost semnat contract de execuție de lucrări, iar execuția lucrărilor a fost demarată – fiind finalizate lucrările de săpătură pentru fundație și devirere rețele descoperite pe amplasament. Constructorul nu a respectat graficul de execuție, în această perioadă fiind demarată o nouă procedură pentru încheierea unui nou contract pentru execuția restului rămas de executat.
– PROIECT ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII LICEULUI TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020, Axa Prioritara 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1
Până în prezent, au fost executate finalizate lucrările de construcții aferente proiectului – fiind executate înclusiv lucrări de reabilitare de reabilitare fațade, izolarea termică a peretilor exteriori, termoizolarea pereţilor în zona soclului, înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în clădire, înlocuită cu tâmplărie eficientă energetic, lucrări de înlocuire a tamplăriei interioare, termo-hidroizolarea terasei, reabilitarea și modernizarea instalației de iluminat, precum și înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, instalarea de sisteme alternative de producere a energiei electrice pentru consum propriu, instalații cu panouri solare fotovoltaice ș.a.
– PROIECT ,,CONSTRUIRE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE IN ORASUL NAVODARI, JUDETUL CONSTANȚA”
– PROIECT ,,ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE ÎN ORAȘUL NĂVODARI – AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN ZONA PENINSULA – STRADA PRINCIPALĂ – STR. IULIU MANIU (TRASEUL 1) ȘI ZONA STRĂZII LUMINEI (TRASEUL 2)”
Investiția va moderniza infrastructura de transport, asigurând sustenabilitatea mediului prin noi vehicule de transport public cu emisii zero, în speță transportul cu biciclete. Investiția nu va fi utilizată economic/comercial, iar accesul va fi asigurat gratuit, pe baze nediscriminatorii, fiind vorba de accesul publicului larg la aceste obiective. Proiectul are în vedere nevoile pasagerilor care aparțin grupurilor expuse riscului de discriminare, precum persoane în vârstă, persoane cu dizabilități, în vederea creșterii accesibilității acestora la facilitățile de transport și include de activități de sprijin pentru a garanta siguranța tuturor persoanelor.
– PROIECT „EXECUTIE CANALIZARE MENAJERĂ ZONA DE NORD ORAS NAVODARI”, PROIECT REDEPUS ÎN CADRUL PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
Lucrările se vor executa pe străzile Str.Apusului, Str.Carierei, Str.Corbului, Str.Eternitatii; Str.Gliei; Str.Labirintului; Str.Lacului; Str.Lanului; Str.Prelungirea Recoltei, Str.Rasaritului; Str.Sibioarei Tronson I, Str.Tractorului, Aleee din str. Macului, Alee din str. Sibioarei; Alee din strada Recoltei; Alee din str. Carierei; Alee din str. Carierei; Aleea Sibioarei; Aleea Prelungirea Corbului; Alee din str. Macului, parțial; Alee din str. Locomotivei; Str.Corbului spre Pescarie; Str.Macului; Alee intre str.Recoltei si str.Rasaritului; Alee din str.Corbului, zona biserica lipoveneasca; Alee cu acces din str.Macului spre Apusului din str.Recoltei – DE 64/3/2 ș.a.
– RENOVAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN ORASUL NAVODARI- LOT 5, LOT 6, LOT 7, LOT 8
– Proiectul a fost depus în vederea renovării energetice a următoarelor clădiri rezidemțiale:
• Blocul de locuințe CP 2 – ADRESA: STR.PESCĂRUȘULUI, NR. 90, BL. CP 2
• Blocul de locuințe CAMIN CAZARE NR. 27 – STR. MIDIEI, NR. 27, CAMIN CAZARE NR. 27
• Blocul de locuințe B 2 D : STR.CONSTANȚEI, BL. B 2D
• Blocul de locuințe G 4 – ADRESA: STR. MIDIEI, NR.13, BL. G 4
• Blocul de locuințe STRADA ALBINELOR NR.7 SC.A ,B+ STRADA ALBATROS NR.2 SC.C,D,E, BL.33EST
• Blocul de locuințe ALEEA CRINULUI NR.4-11, BL59 STRADA CABANEI NR.5 BLOC C4
• Blocul de locuințe C 3 – ADRESA: STR. NUFERILOR, SC. A + STR. CONSTANTEI, SC B, BL. C 3
• Blocul de locuințe H 4 – ADRESA: STR. CONSTANTEI, BL, H 4
• Blocul de locuințe 29 EST – ADRESA: STR. DELFINULUI, NR. 7, BL. 29 EST
• Blocul de locuințe C 28 – ADRESA: STR. CABANEI, NR. 28, BL. C 28
• Blocul de locuințe C 6 – ADRESA: ALEEA CABANEI, NR. 10, BL. C 6, SC. A.
• Blocul de locuințe H 7 – ADRESA: STR. CONSTANTEI, BL. H 7
• Blocul de locuințe C 4 – adresa: STR. CABANEI, NR. 5, BL. C 4

You may also like