gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Oltina – Informare proiect ,,CONSOLIDAREA SI REABILITAREA TERMICA MODERATA GRADINITA NR.2, COMUNA OLTINA, JUDETUL CONSTANTA”

Avatar photo by

Unitatea Administrativ Teritoriala, Comuna Oltina, judet Constanta in calitate de Beneficiar implementează proiectul ,,CONSOLIDAREA SI REABILITAREA TERMICA MODERATA GRADINITA NR.2, COMUNA OLTINA, JUDETUL CONSTANTA” finantat din PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Componenta 5 — Valul renovării, Axa 2 — Schema de granturi pentrueficiență energetic și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismic și renovare energetic moderată) a clădirilor publice, Apel de proiecte: PNRR/2022/C5/2/B.1/1, în baza contractului de finantare nerambursabila nr.145135/21.12.2022, încheiat cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.

Valoarea totala a proiectului este de 2.951.501,27 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea fondului public construit al Comunei Oltina, printr-o abordare integrată centrată pe eficientizarea energetic si consolidarea seismica a cladirilor publice edificate inainte de anul 2000.

La nivel specific proiectul isi propune consolidarea si reabilitarea termica moderata , ceea ce implica atat consolidarea cladirii, incadrata in clasa de risc seismic Rsll, cat si reabilitarea termica moderata a cladirii pentru cresterea eficientei energetice a acesteia.

Durata proiectului este de 36 de luni, perioada de implementare a acestuia realizându-se în intervalul 30.12 2022 -30.12 2025.

You may also like