gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Murfatlar – Informare licitație imobil

Avatar photo by

Primăria orașului Murfatlar, cu sediul în str. Calea Dobrogei nr. 1, oraş Murfatlar, jud. Constanţa, Cod Fiscal 4859712, Tel. 0241/234.350, Fax. 0241/234.516, E-mail:consiliu-local@primaria-murfatlar.ro, organizează licitaţie publică deschisă în vederea închirierii imobilului înscris în cartea funciară nr. 100442 Murfatlar, situat în Murfatlar, Str. Calea București nr. 44,jud. Constanța, constând în clădire , regim de înălțime P+1E, în suprafață utilă de 245,22mp,proprietate publică a Orașului Murfatlar, pentru realizarea unei unități medicale .

Documentaţia de atribuire poate fi obţinută de către orice persoană interesată de la Primăria oraşului Murfatlar, contra sumei de 100 de lei.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor de către dobânditorii documentaţiei de atribuire este 20.02.2023, ora 16.30.

Ofertele vor putea fi depuse până la data de 28.02.2023, ora 10.00 la sediul UAT Murfatlar. Ofertele se depun în 2 plicuri închise şi sigilate, unul în exterior şi unul în interior, până la data limită precizată în caietul de sarcini. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Oferta se redactează în limba română.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc la data de 28.02.2023, ora 13.00, la sediul Primăriei orașului Murfatlar.

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Constanţa, Secţia Contencios administrativ, fiscal, str. Traian, nr. 31, Mun. Constanţa, jud. Constanţa, e-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro, tel.: 0241/606597, fax: 0241/617413

You may also like