gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Valu Lui Traian – Informare convocator sedinta CL 10.02.2023

Avatar photo by

Convocator sedinta CL 10.02.2023

Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările uterioare, în data de 10.02.2023, ora- 12,00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este compus din urmatoarele puncte :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL pe anul 2023, aprobat prin
H.C.L. nr. 5/20.01.2023.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (1); C (2); C (3); C(4) și C(5).

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a Societății ”GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”SRL pe anul 2023.
Iniţiator- Primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (1) și C(3)

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor: nr.2 (organigrama) şi nr.3 (statul de functii) la H.C.L. nr.158/ 23.03.2012 privind aprobarea înfiinţării Societăţii „GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN” SRL, cu modificările și completările ulterioar.
Iniţiator- Primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (2) și C(3)

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în vederea implementării la nivel național a proiectului ”HUB de Servicii MMSS-SII MMSS”.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (2) și C(3).

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor A.N.L., situate pe raza UAT Valu lui Traian, aflate în administrarea Consiliului Local Valu lui Traian, aprobat prin H.C.L. nr.167/16.07.2021, cu modificările ulterioare.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5).

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Nomenclaturii stradale la nivelul comunei ValuluiTraian, aprobată prin H.C.L. nr.159/08.07.2022, cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5).

 

You may also like