gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Techirghiol – Consiliului Local a aprobat în sedința de ieri bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023

Avatar photo by

Consiliului Local Techirghiol a aprobat în ședință de ieri bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.
Pentru acest an veniturile bugetului local propuse sunt în cuantum de 66.199.362 lei din care:
-venituri proprii 11.091.590 lei;
-sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 2.467.800 lei;
-subvenții primite de la bugetul de stat și de la alte bugete 11.153.204 lei;
-sume primite de la Uniunea Europeana(FEDR,PNRR) 29.104.617 lei;
-sume primate din Programul National Anghel Saligny 7.000.000 lei.
Din acest buget aproximativ 35% vă fi direcționat către funcționare și peste 65% către investiții și dezvoltare.
Iată lista proiectelor de investiții propuse pentru anul 2023:
INVESTIȚII CONTINUATE ÎN ANUL 2023
1. Continuare lucrări pentru “Creșterea atractivitatii turistice a stațiunii balneare Techirghiol prin dezvoltarea infrastructurii turistice tehnico-edilitare zona A202’’, cu fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana;
2. Continuare lucrări de “Extindere Rețea Electrica de Interes Public Cartier Nenciu Stoian, loc.Techirghiol” – Etapa I.
INVESTIȚII NOI ÎN ORAȘUL TECHIRGHIOL
1. Demarare lucrări obiectiv “Proiect Tip Construire Creșă Mica, oraș Techirghiol,jud.Constanta”, finanțat prin PNRR;
2. Demarare lucrări de “Îmbunătățirea Mobilității Urbane în Orașul Techirghiol- etapa ÎI”, proiect finanțat prin Programul National de Investiții Anghel Saligny;
3. Demarare lucrări privind “Creșterea Mobilității Urbane prin extinderea zonei de agreement cu pista pentru biciclete și alee pietonala pe malul lacului Techirghiol, Oraș Techirghiol”;
4. Implementare proiect PNRR – „Reabilitare, anvelopare și consolidare imobil Primărie Oraș Techirghiol”;
5. Serviciu de întocmire a PT+detalii de execuție+asistenta din partea proiectantului în cadrul proiectului – Îmbunătățirea Mobilității Urbane în Orașul Techirghiol ,etapa 1, finanțat prin Programul National Anghel Saligny;
6. Cofinanțare proiecte fonduri europene, RAJA;
7. Lucrări înregistrare sistematica a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciara,finanțare VII;
8. Lucrări de reabilitare a trotuarelor din str. Nicolae Bălcescu;
9. Achiziție Info Chioșc-terminal și aplicație informatica plati taxe și impozite locale
10. Pregătirea documentațiilor în vederea depunerii pentru finanțare pe fonduri externe nerambursabile a unor noi proiecte.

You may also like

article-image
Administrație

Primăria Saraiu – Informare proiect PNRR

Primăria Saraiu a primit comunicarea proiectului depus prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C10 – Fondul Local, în valoare totală 2.182.109,84. Această investiție vizează asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte...