gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Techirghiol – Informare ședință de Consiliul Local 31 ianuarie 2023 ora 16.00

Avatar photo by
Mâine, 31 ianuarie 2023, începând cu ora 16.00, va avea loc sedinta Consiliului Local Techirghiol in Pavilionul Expozițional al Grădinii Botanice Techirghiol.
Va prezentam mai jos ordinea de zi cu proiectele ce vor fi supuse aprobării consilierilor locali.
ORDINE DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al oraşului Techirghiol pentru anul 2023.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al oraşului Techirghiol pe trimestrul al IV-lea al anului 2022.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local înregistrat la 31 decembrie 2022.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Ştatului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului Techirghiol.
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Orașului Techirghiol, județul Constanța.
6. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pentru construcții, teren si taxa auto Fundatia Breath Romania.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului şi Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Apă-Canal Constanţa.
8. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Societatea Comercială E-Distribuție Dobrogea S.A. a terenului aparținând domeniului privat a orașului Techirghiol pentru executarea lucrărilor de racordare la rețeaua electrică a imobilelor locuințe colective, din oraș Techirghiol, str. Munteniei, nr.3.
9. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosintă gratuită către Societatea Comercială E-Distribuție Dobrogea S.A. a terenului aparținând domeniului privat a orașului Techirghiol pentru executarea lucrărilor de racordare la rețeaua electrică a imobilelor locuințe colective, din oraș Techirghiol, str. Munteniei, nr.9.
10. Proiect de hotărâre privind aprobare efectuare PUZ – introducere în intravilan, parcelare și stabilire indicatori urbanistici a parcelei A268-30-2 în suprafață totală de 5000.00 mp, proprietar PĂTRAŞCU Emilia. Inițiator:
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea retelei scolare a unității teritorial-administrative Techirghiol pentru anul scolar 2023 – 2024.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea preturilor de vanzare a locuintelor pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe Oras Techirghiol situate in Orasul Techirghiol, judetul Constanta, str. AL. PUSKIN, nr. 3B.
13. Proiect de hotărâre privind aprobare contractare Servicii de avocatură pe anul 2023 în vederea reprezentării intereselor orașului Techirghiol în fața instanțelor judecătorești.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului semestrial de aplicare a Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada 01.07.2022 – 31.12.2022.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2022 al Clubului Sportiv „Sparta” Techirghiol. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 3.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de folosire teren sport şi sală de sport din incinta bazei sportive Sparta Techirghiol.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al bugetului de venituri şi cheltuieli al anului 2022 al C.S. SPARTA TECHIRGHIOL.
18. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul Clubului Sportiv Sparta Techirghiol.
19. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci domnului GANEARA Ion.
20. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci doamnei AVRAM Doina.
21. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci domnului RĂŞITARIU Ioan.
22. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci doamnei PÂNTRJEL Laura-Camelia.
23. Diverse.

You may also like