gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Târgușor – Informare sedință ordinară pentru data de 31 ianuarie 2023, orele 09.00

Avatar photo by

Consiliul local al comunei Târgușor, județul Constanța este convocat în sedință ordinară pentru data de 31 ianuarie 2023, orele 09.00, în Sala de ședințe a Consiliului local al comunei Târgușor, având următorul proiect al ordinei de zi:

1. PROCES-VERBAL al ședintei extraordinare de îndată a Consiliului local al comunei Târgușor, județul Constanța, din data de 06 ianuarie 2023;

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 2/2023 pentru aprobarea modificării Statutului și Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa -Canal Constanța„ conform noilor prevederi din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completarile ulterioare și Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificarile și completările ulterioare; — transmis Comisiei de specialitate nr. 1, a Consiliului local; – inițiator — doamna Mădălina Negru, primarul comunei Târgușor.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 3/2023 privind aprobarea organizării rețelei școlare de pe raza comunei Târgușor, județul Constanța, pentru anul școlar 2023 — 2024 — transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3, a Consiliului 1 – inițiator — doamna Mădălina Negru, primarul comunei Târgușor.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE  Nr. 4/2023 privind aprobarea contului de incheierea executiei bugetare a Consiliului Local al Comunei Târgușor, județul Constanța, pe anul 2022; — transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1, local; – initiator — doamna Mădălina Negru, primarul comunei Târgușor.

5. 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE  Nr. 5/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții, ale Consiliului Local al comunei Târgușor, județul Constanța, pe anul 2023; — transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1, a Consiliului local; – initiator — doamna Mădălina  Negru, primarul comunei Târgușor.

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 6/2023 privind aprobarea constituirii și utilizării fondului de rezervă bugetară aferent bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Târgușor, județul Constanța, pe anul 2023— transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1, a Consiliului local; – inițiator — doamna Mădălina Negru, primarul comunei Târgușor

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 7/2023 privind alocarea sumei de 36.000 lei din bugetul local al comunei Târgușor, județul Constanța, pe anul 2023, în vederea acordării normei de hrană, pe perioada 01 ianuarie 2023- 31 decembrie 2023, personalului din cadrul compartimentului poliției locale, al aparatului de specialitate al primarului comunei Târgușor, județul Constanța — transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1, a Consiliului local; – initiator — doamna Mădălina Negru, primarul comunei Târgușor.

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 8/2023 privind alocarea sumei de 188.150 lei din bugetul local al comunei Targusor, judetul Constanța, pe anul 2023, în vederea finanțării unor cheltuieli prevazute de lege, pentru învățământul preuniversitar de stat din comuna Târgușor, județul Constanța transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1, a Consiliului local; – inițiator — doamna Mădălina Negru, primarul comunei Târgușor.

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 10/2023 privind utilizarea excedentului aferent anului 2022 in anul 2023 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare , precum și pentru acoperirea golurilor de casă, reprezentând sursa G a Serviciului de Alimentare cu Apă din comuna Târgușor, județul Constanța — transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1, a Consiliului local; – inițiator — doamna Mădălina Negru, primarul comunei Târgușor.

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 11/2023 privind utilizarea excedentului aferent anului 2022 în anul 2023 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare , precum și pentru acoperirea golurilor de casă reprezentând sursa E a Școlii Gimnaziale nr. 1 Târgușor, județul Constanța — transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1, a Consiliului local; – inițiator— doamna Mădălina Negru, primarul comunei Târgușor.

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 12118. 01. 2023 privind înființarea, stabilirea organigramei și a numărului de personal al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenta de tip V1, al comunei Târgușor, județul Constanța — transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2, a Consiliului local; – inițiator— doamna Mădălina Negru, primarul comunei Târgușor.

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 9/16. 01. 2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Târgușor, județul Constanța pentru anul 2023; —transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2, a Consiliului local; – inițiator— doamna Mădălina Negru, primarul comunei Târgușor

13. PREZENTAREA RAPORTULUI privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada iunie 2022 – decembrie 2022 .

You may also like