gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Cobadin – Informare inițiative

Avatar photo by

Aleșii locali ai comunei Cobadin, județul Constanța, s-au reunit la mijlocul lunii ianuarie într-o ședință de Consiliu Local pentru a discuta și aproba două inițiative deosebit de importante.

Mai întâi, este vorba despre proiectul privind aprobarea folosirii excedentului bugetului local al Comunei Cobadin rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022.

„Excedentul bugetului local constituit la finele anului 2022 este în sumă de 6.814.127,08 lei din care suma de 2.130.219,77 lei reprezintă suma disponibilă în anul 2023 din Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru lucrarea Reabilitare, modernizare și construire infrastructura educaționala pentru învățământul primar și gimnazial din Comuna Cobadin. Având în vedere cele menționate, se aprobă utilizarea excedentului cu suma de 2.130.219,77 lei pentru secțiunea de dezvoltare pentru lucrarea sus menționată”, se arată în Hotărârea Consiliului Local.

Un alt subiect dezbătut de aleșii locali a fost cel privind aprobarea completării HCL nr. 28/04.05.2015 privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare al comunei Cobadin și actualizarea HCL 62/09.07.2015 privind aprobarea documentației de atribuire aferentă procedurii de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitățile de colectare, transport și depozitare deșeuri menajere în comuna Cobadin.

Consilierii locali au aprobat, totodată, și actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului de salubrizare al comunei Cobadin, precum și Caietul de Sarcini și modelul de contract  pentru delegarea activităților (timp de 24 de luni) de sortare, tratare mecano-biologică, compostare și depozitare a deșeurilor municipale din Unitatea Administrativ Teritoriala Cobadin, fără punerea la dispoziție a infrastructurii.

Caietul de sarcini cuprinde și o clauză de denunțare unilaterală a contractului: „În situația în care pe perioada de derulare a contractului, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea atribuie un contract de delegare a gestiunii care are ca obiect activitățile prezentului caiet de sarcini, contractul încheiat cu operatorul desemnat câștigător în această procedura încetează de drept prin simpla notificare a operatorului la data operaționalizării contractului respectiv, fără somație, fără punere în întârziere”.

Sursa Dezvaluiri.ro

You may also like