gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

CJC – Informare şedinţă ordinară pentru data de 31.01.2023, ora 13,00

Avatar photo by

Consiliul Județean Constanța se întrunește în prima ședință ordinară din acest an, pe data de 31.01.2023, ora 13,00 în sala Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ. Ședința se va desfășura în format fizic.

1. Proiect de hotărâre nr.363/13.12.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activității de voluntariat din cadrul Consiliului Județean Constanța și al instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Constanța.

Inițiator,Gilda Lazar consilier judetean din partea Uniunii Salvați România

2. Proiect de hotărâre nr.3/12.01.2023 privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Constanța nr.870/27.12.2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

3. Proiect de hotărâre nr.4/12.01.2023 privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Constanța nr.873/27.12.2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

4. Proiect de hotărâre nr.1/10.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2023.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

5. Proiect de hotărâre nr.2/11.01.2023 privind actualizarea valorii de investiție pentru obiectivul “Reabilitarea imobilului Clădire – Filiala 1 Constanța, situat în municipiul Constanța, strada Izvor, nr.23”- faza DALI.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

6. Proiect de hotărâre nr.5/13.01.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru Direcția de Pază a Județului Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

7. Proiect de hotărâre nr.7/13.01.2023 privind declararea de uz și interes județean a unor bunuri aferente investițiilor realizate prin Programul Operațional Sectorial-Mediu de către SC RAJA SA Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

8. Proiect nr.8/16.01.2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța pentru anul 2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

9. Proiect de hotărâre nr.9/16.01.2023 privind avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritorialeorașul Hârșova pentru anul 2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

10. Proiect de Hotărâre nr.10/16.01.2023 privind Bugetul de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pentru Unitatea de Asistență MedicoSocială Agigea, pe anul 2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

11. Proiect de hotărâre nr.11/18.01.2023 privind aprobarea Planului de investiții aferent activelor date în concesiune SC RAJA SA de către UAT Județul Constanța care se finanțează din Fondul IID pe anul 2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

12. Proiect de hotărâre nr.12/18.01.2023 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii, aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora, pentru serviciile furnizate de Unitatea de Asistență Medico
Socială Agigea în anul 2023, precum și procedura de stabilire și de încasare a contribuției lunare de întreținere.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

13. Proiect de hotărâre nr.13/18.01.2023 privind Bugetul și Lista de Investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

14. Proiect de hotărâre nr.14/18.01.2023 privind Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Constanța, pentru anul 2023.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

15. Proiect de hotărâre nr.15/18.01.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.228/21.09.2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

16. Proiect de hotărâre nr.16/18.01.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.230/21.09.2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

24. Proiect de hotărâre nr.24/18.01.2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanţa.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

25. Proiect de hotărâre nr.25/18.01.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, Listei de investiții şi Programului de evenimente culturale, pe anul 2023, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

26. Proiect de hotărâre nr.26/18.01.2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Teatrul de Stat Constanţa.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

27. Proiect de hotărâre nr.27/18.01.2023 privind modificarea bugetului total al proiectului “Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

28. Proiect de hotărâre nr.28/25.01.2023 privind completarea HCJ nr.173/2022 privind aprobarea bunului situat în municipiul Constanța, Bd.Mamaia, nr.331A, din domeniul public al UAT Municipiul Constanța în domeniul public al UAT Județul Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

29. Proiect de hotărâre nr.29/25.01.2023 privind aprobarea preluării bunului imobil situat în Municipiul Constanța, Județul Constanța, str.Bărăganu, nr.2-4 Cimitirul Ortodox Central, din domeniul public al Municipiului Constanța în domeniul public al Județului Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

30. Proiect de hotărâre nr.30/25.01.2023 privind aprobarea achiziției serviciilor de consultanță juridică pentru obiectivele de investiții realizate la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Județul Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

31. Proiect de hotărâre nr.31/25.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

32. Proiect de hotărâre nr.32/25.01.2023 privind aprobarea bugetului pe anul 2023, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros” Constanţa

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

33.Proiect de hotărâre nr.33/25.01.2023 privind aprobarea bugetului și a listei de investiții pe anul 2023, pentru Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Constanţa.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 

34. Proiect de hotărâre nr.34/25.01.2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

35.Proiect de hotărâre nr.35/25.01.2023 privind aprobarea bugetului pe anul 2023, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Delfinul Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

36.Proiect de hotărâre nr.36/25.01.2023 privind aprobarea modificării și completării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

You may also like