gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Tuzla – Informare proiecte

Avatar photo by

Ca urmare unor planuri strategice de dezvoltare axate pe principalele domenii de interes local, primarul din Tuzla împreună cu echipa din subordine, susținut fiind și de întreg Consiliul Local al Comunei Tuzla, a reușit în cursul anului trecut să demareze proiecte cu bani proveniți din fonduri europene/guvernamentale, dar și din resurse proprii, materializate după cum urmează:
Proiecte in curs de execuție:
1. CONSTRUIRE CREȘĂ P+1E (PATRU GRUPE), COMUNA TUZLA (AFIR) – Valoare contract 2 767 059 lei inclusiv TVA;
2. ÎNFIINȚARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN U.A.T. TUZLA, JUD. CONSTANȚA (FONDURI LOCALE) – Valoare contract 22 266 780,98 lei inclusiv TVA.
Proiecte pentru care s-a obținut finanțare:
1. MODERNIZARE ȘI REABILITARE STRĂZI LOCALE ÎN COMUNA TUZLA, JUDEȚUL CONSTANȚA (ANGHEL SALIGNY) – cuprinde 24 de străzi cu o lungime totală 6,804 km – Valoarea totală a investiției 13 549 627.23 lei inclusiv TVA;
2. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA TUZLA, JUD. CONSTANȚA (AFM) – Valoarea totală a investiției 2 198 738,93 lei inclusiv TVA;
3. ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORT VERDE – PUNCTE DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELETRICE (PNRR C10) – Valoare contract 292 900,65 lei inclusiv TVA;
4. ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORT VERDE – ITS/ALTE INFRASTRUCTURI TIC – SISTEME INTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN LOCAL (PNRR C10) cuprinde:
 sistem de ghidare a parcării, respectiv panouri afișare locuri libere, parcometre etc.;
 sistem de informare a participanților la trafic;
 sistem de semnalizare inteligentă pentru 4 treceri de pietoni (semnalizare cu mesaje dinamice);
Valoare contract 1 902 506,88 lei inclusiv TVA.
Proiecte depuse pentru finanțare:
1. CONSTRUIRE TEREN DE SPORT MULTIFUNCȚIONAL – BAZĂ TIP 2 (CNI);
2. REABILITARE, CONSOLIDARE, MODERNIZARE, DOTARE TABĂRĂ DE COPII, DESFIINȚARE CLĂDIRI C2, C3, C4, C5, C6, CONSTRUIRE CORPURI DE CLĂDIRE CU FUNCȚIUNE DE CAZARE, CANTINĂ ȘI SERVICII, BAZIN DE ÎNOT, TERENURI DE SPORT ȘI ÎMPREJMUIRE, COMUNA TUZLA, JUDEȚUL CONSTANȚA (CNI);
3. EXTINDERE SISTEM DE MONITORIZARE VIDEO PE RAZA COMUNEI TUZLA (CNI);
4. CREȘTEREA GRADULUI DE INDEPENDENȚĂ ENERGETICĂ AL UAT TUZLA, JUDEȚ CONSTANȚA PRIN PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONSUM PROPRIU (POIM).
Proiecte ce urmează să fie depuse pentru finanțare:
1. DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA TUZLA, JUDEȚUL CONSTANȚA (PNRR C15);
2. ÎNFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC ÎN COMUNA TUZLA (POIM – FOTOVOLTAICE – deschidere axa în februarie 2023).
Prin acest raport autoritățile doresc să ofere comunităţii din Tuzla o imagine cât mai clară asupra modului cum s-au gestionat resursele locale în vederea realizării obiectivelor propuse.

You may also like