gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

CJC – Comunicat de presă cu privire la programul de transport județean, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023

Avatar photo by

În toamna anului trecut, președintele CJC, Mihai Lupu semna contractele de delegare de gestiune a serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în judeţul Constanţa. Pentru cele opt grupe de trasee, stabilite în urma efectuării studiului de trafic şi de
oportunitate, au fost atribuite contracte transportatorilor, ca urmare a încheierii procedurilor de licitație privind delegarea gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane. Delegarea acestui serviciu a presupus o amplă analiză ce a stat la baza stabilirii documentației necesare, a caietelor de sarcini și a regulamentului privind transportul public de persoane. Au existat dezbateri și întâlniri cu specialiști, precum și cu reprezentanții UAT-urilor din județul Constanța, pentru a aduce această documentație în forma sa cea mai eficientă din punct de vedere al necesităților, siguranței și confortului cetățeanului, precum și al accesibilității
din punct de vedere financiar.
“Transportatorii cărora le-a fost delegată gestiunea serviciului de transport public judeţean de persoane au obligația de a respecta, printre altele, graficele stabilite sau capacitatea de transport a autovehiculului pe care îl operează. Pe de altă parte, Consiliul Județean Constanța, în calitate sa de instituție contractoare, va interveni acolo unde se constată că frecvența și orarul curselor, calitatea serviciilor sau numărul stațiilor stabilite, nu corespund necesităților cetățenilor. Acest program a fost proiectat în anul 2021, de specialiști, pornind de la premisele unui transport județean și nu poate acoperi necesitățile unui transport în interiorul localităților. Problema transportului local aparține UAT-urilor, dar până când acestea vor reuși să susțină propriul transport local vom face modificări ale graficelor, astfel încât, acestea să se coreleze mai bine cu necesitățile de transport ale navetiștilor, inclusiv ale elevilor. Invit, pe această cale, cetățenii județului Constanța să fie partenerii noștri în soluționarea acestor probleme, prin sesizarea la Consiliul Județean Constanța a tuturor dificultăților sau situațiilor neplăcute cu care se confruntă” – a precizat Mihai Lupu, președintele CJC. Toate informațiile cu privire la transportul public județean de persoane, inclusiv operatorii de transport, graficele și programul curselor din județul Constanța, pot fi consultate aici Program de transport public judetean de persoane prin curse regulate 2022-2028

CJC -De asemenea, cetățenii pot transmite reclamații/sesizări, direct către Consiliul Județean Constanța, în vederea imbunătățirii programului, la următoarea adresă: Bulevardul Tomis nr.51, cod postal 900725 – camera 345, sau la +40.241.488.455 (luni – joi 08:00 – 16:30, vineri 08:00 – 14:00), e-mail: transporturi@cjc.ro .

You may also like