gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Valu lui Traian – Ședinţă extraordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian 28.12.2022

Avatar photo by

Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi,
Având în vedere:
– Referatul nr.31.421/21.12.2022 cu privire la propunerea de schimbare a titularului contractului de închiriere al locuinței sociale- ap.10, Casa nr.3, Et.1, Comuna Valu lui Traian, Str. Floarea Soarelui nr.46 C, convoacă şedinţă extraordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile art.133 alin.(2) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în data de 28.12.2022 (miercuri) ora- 15,00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este compus din urmatoarele puncte:

1. Proiect de hotărâre pentru schimbarea titularului contractului de închiriere al locuinței sociale- ap.10, Casa nr.3, Et.1, Comuna Valu lui Traian, Str. FLoarea Soarelui nr.46 C..
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(2); C(3) și C(5).
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru activitatea de salubrizare prestată de operator SC”IRIDEX GROUP SALUBRIZARE”SRL, pentru anul 2023.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(1) și C(3).
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din Anexa nr.10 la H.C.L. nr.285/09.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2023 .
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(1); C (2); C(3); C(4) și C(5).
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită, în baza Legii nr.15/2003, a terenului intravilan în suprafaţă de 211 m.p., lot nr.5 ( fost lot nr.14), str. Floarea Soarelui nr.40, doamnei Tudorică Anamaria Vasilica.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(3) și C(5).
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art.1 din H.C.L . nr.259/04.11.2022.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(3) și C(5).
6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Valu lui Traian, a unor terenuri situate în intravilan.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(3) și C(5).

You may also like