gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Consiliul Județean Constanța – Ședință ordinară 20.12.2022

Avatar photo by

Consilierii judeţeni s-au reunit astăzi, 20 decembrie 2022, în şedinţă ordinară, pentru a dezbate şi vota cele 26 de proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi.
Un prim punct dezbătut a fost cel cu privire la desemnarea administratorilor provizorii ai Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța. În luna noiembrie, consilierii județeni au hotărât transformarea regiei în societate comercială pe acțiuni, până cel târziu în luna aprilie 2023, cu unic acționar Consiliul Județean Constanța. Având în vedere că în data de 23 decembrie 2022 expiră mandatul actualilor administratori provizorii, se impunea desemnarea unor noi administratori interimari. Astfel, componența consiliului de administrație este următoarea: Adrian Labeș, Nicolae Constantin, Dorel Sauciuc, Adrian Gorcea și Sorin – Lucian Ionescu.
Numirea unor membrii în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sfântul Apostol Andrei” Constanța, precum și în cel al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, au reprezentat două proiecte de hotărâre adoptate în ședința de astăzi. În urma unor modificări legislative apărute de curând, se impunea desemnarea unui al treilea membru ca reprezentant al Consiliului Județean Constanța și a unui membru supleant, în Consiliile de Administrație ale celor două instituții medicale. Asfel, au fost desemnați Stelică Caprinciu ca membru și Petre Epure membru supleant pentru Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sfântul Apostol Andrei” Constanța, iar pentru Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta au fost desemnați Abdurefi Semiran membru și Cristian Bălașa și Alexandru Dima ca membrii supleanți.
Tot astăzi a fost adoptată și hotărârea care vizează trecerea “Muzeului de Artă Populară”, din domeniul public al U.A.T. Municiplul Constanța, în domeniul public al U.A.T. Județul Constanța. În domeniul cultural, județul Constanța beneficiază de un bogat patrimoniu și de o infrastructură bine dezvoltată. O caracteristică importantă a zonei o reprezinta îmbinarea dintre vechi și nou, dintre tradiție și modernitate, aducând ca element definitoriu conviețuirea interculturală din acest spațiu. Muzeul de Artă Populară Constanța este o instituție de cultură muzeală ce are ca principală activitate studiul științific al etnografiei Dobrogei. Prin exponantele și cercetările sale, este un muzeu al identității dobrogene și un martor fără echivoc al multietnicității sătești, care sunt parte integrantă a progresului și evoluției actuale. În acest sens, pentru completarea și oferirea unui pachet cultural turistic cât mai complet, se impunea ca această instituție de cultură să se alăture celor deja existente în patrimoniul Consiliului Județean Constanța.
Trecerea unor bunuri din domeniul public al județului Constanța în domeniul privat al județului Constanța, în vederea desființării bunurilor imobile, casării și valorificării bunurilor mobile, a fost o altă hotărâre adoptată, în ședința de astăzi, de către consilierii județeni constănțeni. În acest sens, o serie de bunuri mobile și imobile, din administrarea SC RAJA SA, aflate în diferite stadii de degradare, au făcut obiectul acestei hotărâri. Pentru mai multe detalii puteți accesa documentele aici.
Un proiect important dezbătut și aprobat a fost cel cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Constanța, începând cu 01.01.2023. Salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al CJC sunt în prezent la nivelul anului 2018. Din cauza nivelului ridicat al inflației anului 2022, s-a impus stabilirea unor noi niveluri salariile pentru personalul aparatului de specialitate al CJC, cu respectarea prevederilor legislative. Salariile de bază sunt stabilite pe funcții, grade/trepte profesionale, iar media cu care se majorează veniturile, începând cu 01.01.2023, este de aproximativ 11%. De asemenea, tot în ședința de astăzi au fost aprobate hotărârile privind stabilirea salariilor de bază ale angajaților Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța, precum și a celor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Mai multe detalii despre aceste două hotărâri găsiți aici.
Un alt proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a vizat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Drumuri și Poduri Constanța. RAJDP Constanța a bugetat încheierea exercițiului financiar pe anul 2022, cu un profit brut de 1.017,85 mii lei, înregistrând o scădere față de rezultatul preliminat pentru anul 2022. Mai multe informații despre proiect, puteți accesa aici. Totodată, consilierii județeni au votat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Constanța. Acesta a fost majorat cu suma de 19.340.982 lei, de la 886.886.313 lei la 906.227.295 lei. Proiectul de hotărâre poate fi consultat aici. De asemenea, au mai fost adoptate încă două rectificări bugetare pentru două instituții culturale subordonate Consiliului Județean Constanța. Vorbim despre bugetul Teatrului de Stat Constanța, majorat cu suma de 3.624.375 lei și cel al Teatrului pentru Copii și Tineret “Căluțul de Mare” Constanța, majorat și el, cu suma de 2.206.417 lei.
Tot în ședința de astăzi, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, faza SF/DALI, în vederea susținerii la finanțare a trei proiecte de o importanță majoră pentru dezvoltarea județului Constanța. Proiectul “Construirea și dotarea Teatrului pentru copii și tineret în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța”, cu o valoare totală de 42.250.982,03 lei fără TVA, a făcut obiectul unei prime hotărâri de consiliu. Investiția urmărește obținerea unui imobil reprezentativ cultural și educativ pentru municipiul Constanța. În prezent, județul Constanța nu deține un centru medical cu o abordare particulară a afecțiunilor cronice privind nutriția și tuburările metabolice. Pornind de la această necesitate s-au pus bazele proiectului “Construire corp nou – Centru de Diagnostic, tratament și cercetare în Nutriție și Sănătate – Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei Constanța”. Conform indicatorilor tehnico-economici, valoarea totală a investiției se ridică la 78.997.010,59 lei fără TVA. Acest proiect a fost cea de a doua hotărâre de consiliu adoptată astăzi, cu unanimitate de voturi. Cel de-al treilea proiect, pentru care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, constă în reabilitarea Bibliotecii Județene I. N. Roman Constanța, una dintre cele mai reprezentative clădiri publice aflate în patrimoniul județului nostru. Valoarea totală a investiției este de 50.186.976,89 lei fără TVA.
Ședința de astăzi s-a ținut în regim fizic și au fost prezenți un număr de 36 de consilieri județeni.

You may also like