gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Medgidia – Informare program Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Medgidia pentru perioada 2021-2027

Avatar photo by

Primăria Medgidia a publicat, spre aprobare, la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, proiectul privind elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Medgidia pentru perioada 2021-2027.

Conform strategiei, Medgidia reprezintă un pol de atracție local, cu o rază de influență de 13,8 km, spre deosebire de Constanța, care are o rază de influență de 79,22 km (Matei, 2021). Aria de influență a municipiului Constanța cuprinde aria de influență a municipiului Medgidia, ceea ce denotă faptul că cel din urmă este eclipsat total de către reședința de județ, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere comercial și al activităților de petrecere a timpului liber.

În prezent, activitățile profesionale, științifice și tehnice generează cel mai ridicat profit, respectiv 16,2% din totalul profitului din Medgidia, urmate de construcții, cu 15,3% din total. Celelalte sectoare economice care se află în top 5 cele mai profitabile sectoare economice din municipiu sunt comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și a motocicletelor (deține 14,3% din total), intermedieri financiare și asigurări (deține 12% din total), transport și depozitare (deține 10,7% din total).

Majoritatea companiilor din domeniul activităților profesionale, științifice și tehnice se ocupă cu arhitectură și inginerie, testări și analiză tehnică, management și consultanță în management, o singură companie având ca domeniu de activitate, cercetarea științifică.

Problemele cu care se confruntă Medgidia sunt datorate esteticii urbane, a economiei care se bazează pe ramuri industriale care aduc profit moderat, a incapacității de atragere a forței de muncă și de reținere a acesteia (a specialiștilor, cu precădere) în cadrul municipiului, a infrastructurii de transport verde slab dezvoltate, a serviciilor de sănătate calitativ inferioare, a posibilităților reduse de petrecere a timpului liber pentru tineret și adulți, respectiv, vârstnici. Cu alte cuvinte, Medgidiei îi lipsește un peisaj urban plin de viață, atractiv din punct de vedere vizual, în care locuitorii să genereze profit și să se bucure de activități culturale și de divertisment, dar și de servicii la standarde înalte.

Mai multe proiecte sunt prioritare în Medgidia, conform strategiei, iar acestea sunt:

1. Reabilitare străzi, trotuare, alei și parcări în municipiul Medgidia
2. Reabilitarea aleilor pietonale aferente clădirilor rezidențiale
3. Reabilitarea parcărilor aferente clădirilor rezidențiale

4. Extindere șosea ocolitoare pentru municipiul Medgidia (bretea de legătură între DJ 222 si DJ 381)
5. Crearea unui pasaj pietonal peste canalul Dunăre – Marea Neagră
6. Reabilitarea podului rutier peste canalul Dunăre – Marea Neagră
7. Reabilitare, modernizare infrastructură rutieră a satelor Valea Dacilor și Remus Opreanu din municipiul Medgidia
8. Dezvoltarea de sisteme de transport ecologic (unități de transport electrice/ hibride)
9. Instalarea de stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice
10. Implementare sistem de management al siguranței rutiere
11. Realizarea și dezvoltarea pistelor de biciclete
12. Realizare totemuri pentru intrările/ieșirile din oraș și la sensurile giratorii
13. Înființare rețea gaze naturale în satele Valea Dacilor și Remus Opreanu
14. Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată
15. Realizare rețea canalizare în cartierul Tineretului, zona Est și cartierul de lângă CDMN
16. Realizare rețea de apă în cartierul Tineretului, zona Est și cartierul de lângă CDMN
17. Realizare rețea de gaze naturale în cartierul Tineretului, zona Est și cartierul de lângă CDMN
18. Implementarea TIC în cadrul serviciilor administrației locale și GIS în cadrul serviciului de urbanism al administrației locale
19. Reabilitare și modernizare piață agroalimentară centrală și piață din zona Nord
20. Reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirilor publice
21. Reabilitarea, modernizarea și dotarea unităților de învățământ
22. Crearea de parteneriate cu operatorii economici interesați de înființarea unor întreprinderi, business-uri
23. Dezvoltarea dinamică și funcțională a pieței locale a muncii prin eliminarea lacunelor în materie de competențe, anticiparea schimbărilor, garantarea tranzițiilor și promovarea mobilității, sprijinirea creării de locuri de muncă
24. Creșterea performanței energetice a clădirilor unităților de învățământ preșcolar, școlar și liceal
25. Creșterea performanței energetice a clădirilor publice
26. Reabilitarea și extinderea sistemului de iluminat public Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Medgidia 2021-2027
27. Înființarea de parcuri foto-voltaice și eoliene
28. Creșterea performanței energetice a clădirilor rezidențiale
29. Construire creșă în zona Nord
30. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă / laboratoarelor/atelierelor aferente unităților de învățământ preșcolar, liceal
31. Reabilitare și dotare curte interioară și spațiu de joacă a unităților de învățământ preșcolar
32. Reabilitare și dotare curte interioară și terenuri de sport ale unităților de învățământ liceal
33. Echiparea laboratoarelor informatice din unitățile de învățământ liceal
34. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar
35. Creșterea siguranței pacienților în spitalul municipal Medgidia
36. Reabilitare și dotare curte interioară a spitalului municipal Medgidia
37. Dotarea cu echipamente medicale a spitalului municipal Medgidia
38. Reabilitare stadion municipal „Cimentul”
39. Reabilitare sală de sport din cadrul complexului sportiv „Iftimie Ilisei”
40. Construire sală de sport multifuncțională, bazin olimpic și anexe din cadrul complexului sportiv “IFTIMIE ILISEI” municipiul Medgidia, județul Constanța
41. Construire baza sportivă Valea Dacilor
42. Realizarea unui spațiu recreativ în cadrul complexului sportiv „Iftimie Iliesei”
43. Construire terenuri de sport
44. Lucrări de stabilizare a versantului între strada Lupeni, partea dreaptă a străzii Poporului și podul rutier în municipiul Medgidia, județul Constanța
45. Lucrări de stabilizare a versantului aferent Complexului sportiv „Iftimie Ilisei”
46. Reabilitare, modernizare/ extindere și dotare parcuri
47. Dezvoltarea de zone pietonale și de promenadă, amenajarea falezei aferente canalului Dunăre – Marea Neagră
48. Reabilitare, modernizare piațetă Decebal
49. Împădurire terenuri degradate și realizare perdele forestiere
50. Consolidarea capacității analitice a municipiului Medgidia prin creșterea transparentei, eticii și integrității referitoare la prevenirea corupției
51. Reabilitare, modernizare, extindere casă de cultură „Ioan N. Roman”
52. Restaurarea, consolidarea și renovarea casei de cultură „Lucian Grigorescu”
53. Reabilitare, modernizare și dotare muzeu de artă „Lucian Grigorescu”
54. Reabilitarea patrimoniului cultural și reconversia acestuia
55. Organizarea evenimentelor culturale (tabere, festivaluri, concursuri)

sidu-medgidia

You may also like