gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Valu lui Traian – Informare convocator ședința de CL

Avatar photo by

Primarul l comunei Valu lui Traian  Florin Mitroi,

                Având  în  vedere:

                 – Referatul nr.30.519/13.12.2022   cu privire  la  propunerea de   rectificare  a    BUGETULUI LOCAL pe anul 2022, aprobat  prin  H.C.L. nr.24/ 08.02.2022, cu modificările ulterioare.

                 – Referatul nr.30.627/14.12.2022   cu privire  la  propunerea de  modificare a  art.1  din H.C.L. nr.270/ 16.11.2022;   convoacă şedinţă  extraordinară  a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile  art.133 alin.(2) lit.”a” din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,   în data de  20.12.2022  (marți)  ora-  15,00, ce va  avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local. 

Proiectul  ordinii de  zi  este  compus din urmatoarele puncte:

  1.   Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea   rectificării  BUGETULUI LOCAL pe anul 2022, aprobat  prin  H.C.L. nr.24/ 08.02.2022, cu modificările ulterioare.

 Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

           Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(1); C(2); C(3); C(4)  și C(5)

  1.   Proiect de  hotărâre  pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr.270/16.11.2022 privid aprobarea retragerii dreptului de folosință asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr.15/2003.

 Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

           Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(3) și C(5).

 

       Legenda:

          C (1) – Comisia pentru agricultura, protecţia si refacerea mediului, turism, servicii comunitare  de utilitate publica si comert ;

          C (2) – Comisia pentru munca, protective sociala, protectie copii, apararea ordinii si linistii publice, situatiile  de  urgenta ;

          C (3) – Comisia  pentru buget-finanţe, activităţie conomico-financiare, administraţie publică locală, juridic, disciplină, relaţii  cu  cetăţenii ;

          C (4) – Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, tineret şi sport, activităţi social-culturale, culte, probleme ale minorităţilor;

          C (5) – Comisia pentru administrarea domeniului  public şiprivat, amenajarea teritoriului şi  urbanism.

 

You may also like

article-image
Administrație

Primăria Cernavodă – Informare proiect ”Modernizare trotuare drum județean 223C și prelungirea acestuia în Orașul Cernavodă, județul Constanța – Străzile Medgidiei și Canalului”

Administrația locală din orașul Cernavodă continuă proiectele pentru reabilitarea infrastructurii. Astfel, a fost depusă la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Constanța documentele necesare pentru realizarea obiectivelor de investiții. Primăria solicită emiterea acordului de mediu...