gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Mihail Kogălniceanu – Informare licitație pentru renovarea clădirilor aparținând liceului teoretic din comună

Avatar photo by

Primăria comunei Mihail Kogălniceanu organizează o licitație pentru atribuirea contractului privind proiectarea și execuția proiectului „Renovare integrată a corpurilor de clădire C1 și C2 – Liceul Teoretic Mihai Kogălnicanu, județul Constanța”.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 23 decembrie 2022, iar valoarea estimată a contractului, conform licitatiapublica.ro, este de 15.274.560,99 lei. Ofertantul trebuie să fi executat lucrări similare în ultimii 5 ani, raportați la data-limită de depunere a ofertelor în valoare cumulată de cel puțin 14.751.971,16 lei, fără TVA, la nivelul a maximum 2 contracte. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor sunt Minea Mihaela, Gheorghe Elena, Pariza Rodica.

Ofertantul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie să dovedească o medie a cifrei de afaceri globală – anuală în ultimele 3 (trei) exerciții financiare încheiate pentru care exista raportări (2019, 2020, 2021) de cel puțin 30.549.121,98 lei – Ca dovadă preliminară pentru verificarea situației economice și financiare, Operatorii Economici (Ofertant, membru al unei Asocieri) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de Formularul DUAE. Se va completa și depune în SEAP Formularul DUAE.

Conform caietului de sarcini, terenul pe care este edificat imobilul ce urmează a fi renovat se află pe strada Kara Murat nr. 37, localtiatea Mihail Kogălniceanu și are o suprafață de 7.477 mp. Construcția este pe 1.533 mp. Se vor realiza lucrări de reparații curente și intervenții structurale, inclusiv desfacerea tencuielilor interioare și exterioare, realizarea de elemente din beton armat timp samburi de beton armat introduși în masa de zidărie, cămășuiri pe ambele fețe ale pereților din zidărie de cărămidă cu plase și beton torcretat, realizarea unui nou planșeu la partea superioară a imobilului, se vor înlocui buiandrugii existenți cu unii prefabricați, se vor reface trotuarele de gardă la care se aplică un mastic bituminos la rostul cu pereții și în rosturile de lucru, se va realiza un sistem pluvial corespunzător și degajarea apelor provenite de pe învelitoarea imobilului la terenul natural la o distanță de minim 1 metru față de fundația imobilului.

Este necesară, totodată, izolarea pereților exteriori cu vată minerală bazalitică de 15 cm, din clasa de reacție la foc A1, A2-s!, d0 sau cel puțin B-s2, cât și înlocuirea tâmplăriei exterioare cu elemenete performante energetic cu grile de ventilație.

You may also like